Telia ID
Atsijungti

Privatumas

Mūsų požiūris

„Telia“ itin svarbus mūsų klientų bei visų suinteresuotų šalių pasitikėjimas. Norime, jog su mumis pasidalinę asmens duomenimis, jaustumėtės užtikrinti, jog jūsų duomenimis rūpinamės ir juos tvarkome laikydamiesi aukščiausių standartų.

Nuo pat 2016-ųjų, kai buvo patvirtintas Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR), „Telia“ atsakingai vykdė BDAR įgyvendinimo programą visose „Telia“ grupės įmonėse. Kadangi daugelis BDAR principų remiasi jau anksčiau galiojusiu asmens duomenų apsaugos reguliavimu, galime pasikliauti savo sukaupta patirtimi bei gerosiomis praktikomis, siekdami užtikrinti nuoseklų naujųjų BDAR taisyklių laikymąsi.

„Telia“ atsakingai padės visiems klientams, darbuotojams ir kitiems asmenims, kurių asmens duomenis tvarko, norintiems pasinaudoti savo, kaip duomenų subjekto, teisėmis, kaip tai numato nauji asmens duomenų apsaugos reikalavimai.

Jei jums kyla klausimų, turite pasiūlymų, ar norite sužinoti daugiau apie tai, kaip „Telia“ tvarko jūsų asmens duomenis, galite kreiptis į „Telia Company“ įmonių grupės duomenų apsaugos pareigūną (DAP).


Mes rūpinamės jūsų privatumu

Michaela Angonius

„Telia Company“ įmonių grupės duomenų apsaugos pareigūnė (DAP)

Michaela Angonius su asmens duomenų apsaugos reguliavimo klausimais dirba nuo 2008 m., kai su tuo pirmąkart susidūrė dirbdama teisininke „Telenor Sverige“ kompanijoje. 2011 m. „Telenor ASA“ Briuselyje, ji pradėjo dirbti su Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) klausimais. Europos Komisijai dar nepaskelbus reglamento projekto, Michaela atstovavo „GSMA Europe“ nariams, siekdama prisidėti prie BDAR ateities. 2013-2014 m.  vadovaudama reguliavimo reikalų padaliniui „Tele2 Group“, ji įgijo itin reikšmingos praktinės patirties asmens duomenų apsaugos klausimais telekomunikacijos sektoriuje. Šiuo metu, užimdama „Telia Company“ įmonių grupės viceprezidentės bei Reguliavimo ir privatumo padalinio vadovės pareigas, Michaela jau nuo 2015 m. itin pabrėžia naujojo reguliavimo svarbą ir yra atsakinga už „Telia Company“ įmonių grupės BDAR įgyvendinimo programą.

Hele Jonsson

„Telia Company“ įmonių grupės privatumo direktorė

Hele Jonsson specializuojasi duomenų apsaugos srityje jau daugiau nei dešimtmetį. Prieš prisijungdama prie „Telia Company“ kaip privatumo pareigūnė, ji dirbo vyriausiąja teisininke bei vadovavo Centrinės ir Rytų Europos regiono operacijoms Švedijos prekybos ir investicijų taryboje (angl. Swedish Trade and Invest Council). Hele taip pat dirbo su duomenų apsaugos ir informacinių technologijų reguliavimo klausimais Švedijos ir Baltijos šalių advokatų kontoroje, Šiaurės ir Baltijos šalių finansų institucijoje. Ji jau daugelį metų yra Tarptautinės informacinių technologijų teisės asociacijos (įsteigtos 1971 JAV) valdybos narė, kelių šios organizacijos komitetų pirmininkė. Hele įgijo verslo administravimo magistro laipsnį (MBA) Stokholmo ekonomikos universitete bei teisės magistro laipsnį Tartu universitete Estijoje. Prieš užimdama esamas pareigas, ji buvo „Telia Company“ įmonių grupės Vyriausioji privatumo pareigūnė ir laikinai vykdė duomenų apsaugos pareigūnės pareigas.


Daiva Kasperavičienė

Telia Lietuva, AB įmonių grupės Privatumo tarnybos vadovė

Duomenų apsaugos ekspertė, turinti išsamias žinias ir įvairiapusę patirtį naujos kartos telekomunikacijų versle ir ją papildančiose veiklose, tokiose kaip naujų technologijų, saugumo ar rūpinimosi klientais.
Prieš prisijungdama prie komandos Lietuvoje 2018 m. rugsėjį, Daiva dirbo Telia Company biure Briuselyje ir rūpinosi į kliento poreikius ir asmens duomenų apsaugą orientuotų reguliavimo sprendimų įdiegimu grupės įmonėse Skandinavijos ir Baltijos šalyse. Iki darbo Briuselyje Daiva daugiau kaip 10 metų buvo Telia Lietuva, AB įmonių grupės teisės partnerė ir rūpinosi darbuotojų ir klientų duomenų apsaugos sprendimais įvairiose verslo veiklos srityse. Įvairiapusė patirtis, įgyta teikiant profesionalią pagalbą valstybės ir verslo (bankų, draudimo, telekomunikacijų, kt.) klientams dėl duomenų, tvarkomų teikiant elektroninių ryšių paslaugas, tvarkymo, privatumo apsaugos, tiesioginės rinkodaros ir kitų svarbių sričių.

 

Grupės DAP pareigos

 

Pagrindinė grupės duomenų apsaugos pareigūno (DAP) užduotis – padėti sėkmingai įgyvendinti BDAR reikalavimus ir užtikrinti jų laikymąsi. Tai, be kita ko, reiškia pakankamų rutininių procesų, reikalingų duomenų apsaugos poveikiui įvertinti, užtikrinimą. Taip pat reikalingą darbuotojų švietimą asmens duomenų apsaugos klausimais, siekiant, jog asmens privatumas būtų gerbiamas ir aktyviai puoselėjamas visose bendrovės veiklos srityse, tai būtų neatsiejama bendrovės veiklos dalis (angl. privacy by design). Be to, itin svarbu užtikrinti, jog duomenų subjektai gautų skaidrią ir aiškią informaciją apie tai, kaip „Telia“ tvarko jų duomenis, bei galėtų sėkmingai pasinaudoti savo teisėmis.

Asmens duomenų apsauga yra viena iš prioritetinių bendrovės veiklos sričių, todėl esminiai asmens duomenų apsaugos principai yra įtvirtinti „Telia Company“ įmonių grupės Privatumo politikoje.