Telia ID
Atsijungti

Privatumas

Mūsų požiūris

„Telia“ itin svarbus mūsų klientų bei visų suinteresuotų šalių pasitikėjimas. Norime, jog su mumis pasidalinę asmens duomenimis, jaustumėtės užtikrinti, jog jūsų duomenimis rūpinamės ir juos tvarkome laikydamiesi aukščiausių standartų.

Nuo pat 2016-ųjų, kai buvo patvirtintas Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR), „Telia“ atsakingai vykdė BDAR įgyvendinimo programą visose „Telia“ grupės įmonėse. Kadangi daugelis BDAR principų remiasi jau anksčiau galiojusiu asmens duomenų apsaugos reguliavimu, galime pasikliauti savo sukaupta patirtimi bei gerosiomis praktikomis, siekdami užtikrinti nuoseklų naujųjų BDAR taisyklių laikymąsi.

„Telia“ atsakingai padės visiems klientams, darbuotojams ir kitiems asmenims, kurių asmens duomenis tvarko, norintiems pasinaudoti savo, kaip duomenų subjekto, teisėmis, kaip tai numato nauji asmens duomenų apsaugos reikalavimai.

Jei jums kyla klausimų, turite pasiūlymų, ar norite sužinoti daugiau apie tai, kaip „Telia“ tvarko jūsų asmens duomenis, galite kreiptis į „Telia“ duomenų apsaugos pareigūną (DAP).


Mes rūpinamės jūsų privatumu

Michaela Angonius

„Telia Company“ įmonių grupės duomenų apsaugos pareigūnė (DAP)

Michaela Angonius su asmens duomenų apsaugos reguliavimo klausimais dirba nuo 2008 m., kai su tuo pirmąkart susidūrė dirbdama teisininke „Telenor Sverige“ kompanijoje. 2011 m. „Telenor ASA“ Briuselyje, ji pradėjo dirbti su Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) klausimais. Europos Komisijai dar nepaskelbus reglamento projekto, Michaela atstovavo „GSMA Europe“ nariams, siekdama prisidėti prie BDAR ateities. 2013-2014 m.  vadovaudama reguliavimo reikalų padaliniui „Tele2 Group“, ji įgijo itin reikšmingos praktinės patirties asmens duomenų apsaugos klausimais telekomunikacijos sektoriuje. Šiuo metu, užimdama „Telia Company“ įmonių grupės viceprezidentės bei Reguliavimo ir privatumo padalinio vadovės pareigas, Michaela jau nuo 2015 m. itin pabrėžia naujojo reguliavimo svarbą ir yra atsakinga už „Telia Company“ įmonių grupės BDAR įgyvendinimo programą.

 

Grupės DAP pareigos

 

Pagrindinė grupės duomenų apsaugos pareigūno (DAP) užduotis – padėti sėkmingai įgyvendinti BDAR reikalavimus ir užtikrinti jų laikymąsi. Tai, be kita ko, reiškia pakankamų rutininių procesų, reikalingų duomenų apsaugos poveikiui įvertinti, užtikrinimą. Taip pat reikalingą darbuotojų švietimą asmens duomenų apsaugos klausimais, siekiant, jog asmens privatumas būtų gerbiamas ir aktyviai puoselėjamas visose bendrovės veiklos srityse, tai būtų neatsiejama bendrovės veiklos dalis (angl. privacy by design). Be to, itin svarbu užtikrinti, jog duomenų subjektai gautų skaidrią ir aiškią informaciją apie tai, kaip „Telia“ tvarko jų duomenis, bei galėtų sėkmingai pasinaudoti savo teisėmis.

Asmens duomenų apsauga yra viena iš prioritetinių bendrovės veiklos sričių, todėl esminiai asmens duomenų apsaugos principai yra įtvirtinti „Telia Company“ įmonių grupės Privatumo politikoje.