AB Baltic Data Center (BDC) tampa Telia Lietuva, AB

Nuo 2017 m. vasario 1 d. mes – Telia Lietuva, AB. Visas telekomunikacijų, IT ir TV paslaugas teiksime jums iš vienų rankų. Pranešame, jog sutarties sąlygos, paslaugos ir kainodara dėl to nesikeičia ir sutarties persirašyti nereikia.

Iki šiol veikusios AB „Omnitel“ (toliau – „Omnitel“) ir AB „Baltic Data Center“ (toliau – BDC) yra prijungtos prie TEO LT, AB (toliau „Teo“), kuri pakeitė pavadinimą į Telia Lietuva, AB (toliau – Telia Lietuva). Veiklą tęsianti bendrovė – Telia Lietuva – tęs „Omnitel“, BDC ir „Teo“ veiklą, perima visas įmonių teises bei pareigas. 
 
Telia Lietuva, AB, galite rasti: Saltoniškių g. 7A, 03501 Vilnius, Lietuvos Respublika, juridinio asmens kodas: 1212 15434, PVM mokėtojo kodas: LT212154314, info@telia.lt, www.telia.lt.
 
Žemiau pateikiame informaciją, susijusią su sąskaitų išrašymu bei apmokėjimo principais:
 
Mokėjimai pagal „Teo“, „Omnitel“ ir / ar BDC 2017 m. sausio mėn. data išrašytas PVM sąskaitas faktūras turi būti atliekami į gavėjo („Teo“, „Omnitel“ ir /ar BDC) atsiskaitomąją sąskaitą, nurodytą ant PVM sąskaitos faktūros.
 
Nuo 2017 m. vasario 1 d. visas PVM sąskaitas faktūras už „Teo“, „Omnitel“ ir / ar BDC paslaugas, išrašys Telia Lietuva, o mokėjimai turės būti atliekami į gavėjo – Telia Lietuva – atsiskaitomąją sąskaitą, nurodytą ant PVM sąskaitos faktūros.
Jei naudojatės elektroninės sąskaitos paslauga – nieko papildomai daryti nereikia. Bankas nuskaitys reikiamą sumą ir perves ją į Telia Lietuva atsiskaitomąją sąskaitą.
 
Dėl asmens duomenų tvarkymo:
Nuo 2017 m. vasario 1 d. Telia Lietuva bus jūsų asmens duomenų valdytojas. Primename apie jūsų teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis, sunaikinti ir (ar) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą. 

Savitarnos portalai lieka aktyvūs ir prie jų galite prisijungti su tais pačiais prisijungimais.

  1. VMware vCloud savitarnos portalas
  2. BDC Klientų erdvė