Tvarios veiklos ataskaitos

„Telia“ – viena pirmųjų įmonių Lietuvoje, pradėjusi teikti tvarios veiklos ataskaitas.

Tvarios veiklos ataskaitas rengiame pagal Jungtinių Tautų „Pasaulinio susitarimo“ principus, „Pasaulinės ataskaitų rengimo iniciatyvos“ (angl. „Global Reporting Initiative“, toliau – GRI) gaires G4 bei reikalavimus telekomunikacijų įmonėms. G4 gairės yra tarptautiniu mastu rekomenduojamos kaip viena pažangiausių nefinansinės atskaitomybės metodikų. Rengdami ataskaitas taip pat atsižvelgiame į Lietuvos atsakingo verslo asociacijos LAVA rekomendacijas.


 

• Akcininkai ir investuotojai
• Darbuotojai
• Tiekėjai ir partneriai
• Klientai
• Valstybinės institucijos
• Nevyriausybinės organizacijos
• Visuomenė ir vietos bendruomenės