„Telia Global Services Lithuania“ – <br>„Telia Company“ kompetencijų centras

„Telia Global Services Lithuania“ –
„Telia Company“ kompetencijų centras

Apie mus

„Telia Global Services Lithuania“ – pirmasis ir vienintelis „Telia Company“ kompetencijų centras, teikiantis grupei Skandinavijoje ir Baltijos šalys IT, ryšio, duomenų analitikos, programinės įrangos kūrimo, pirkimų, personalo valdymo, finansų ir kitas paslaugas. Centre specialistai dirba pasitelkdami naujos kartos technologijas tam, kad užtikrintų bendrovės Baltijos šalių ir Šiaurės Europos skaitmeninės ekosistemos plėtrą.

Kodėl Lietuva?

2017-ais Vilniuje oficialiai įsteigtas kompetencijų centras – dalis bendrovės ilgalaikės strategijos centralizuojant dalį savo veiklų. Būdamas vieninteliu telekomunikacijų paslaugų centru Lietuvoje ir visame regione, „Telia Global Services Lithuania“ gali pasiūlyti esamiems ir būsimiems darbuotojams naujos kartos technologinius darbo įrankius.


Ką mes veikiame?

Turėdama unikalią galimybę dirbti rinkoje, kur „Telia“ produktai yra didžiosios dalies visuomenės kasdienybės dalis, komanda gali ne tik iš arti pažinti galutinį jų sukurtų produktų ar paslaugų vartotoją, bet ir realiai vertinti sprendimų panaudojimą.

 

Kviečiame į virtualų turą po „Telia Global Services Lithuania“ biurą

Prisijunk prie tarptautinės komandos

„Be technologijų, turiu aistrą dviračių technikai. Čia, kaip ir IT sprendimuose, kiekviena dalelė privalo būti tobula, kad mechanizmas veiktų netrukdomai. Ta pati taisyklė galioja ir prieš paleidžiant bet kokį naują sprendimą. Jei nori būti užtikrintas, kad tai bus geriausia, ką gali pasiūlyti – privalai įdėti 120 proc. pastangų,“Mindaugas, „Telia Global Services Lithuania“ programinės įrangos kūrėjas.

 

 

 

Pranešėjų apsauga pagal LR Pranešėjų apsaugos įstatymą

Informaciją apie pažeidimą „Telia“ gali pateikti fizinis asmuo, kurį su „Telia“ sieja ar siejo darbo ar sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) arba įdarbinimo ar kiti ikisutartiniai santykiai, taip pat gali teikti savarankiškai dirbančio asmens statusą turintis asmuo, akcininkas ar asmuo, priklausantis „Telia“ administraciniam, valdymo ar priežiūros organui arba bet kuris fizinis asmuo, dirbantis prižiūrint ir vadovaujant rangovams, subrangovams ir (ar) tiekėjams. Informacija teikiama valstybine kalba.

Pranešimai teikiami siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacija pateikta siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nebus laikoma pranešimu.

Informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

1. pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
2. pavojaus aplinkai;
3. kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
4. neteisėtos veiklos finansavimo;
5. neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
6. neteisėtu būdu įgyto turto;
7. padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
8. kitų pažeidimų.
 

Pranešimo pateikimo būdai:

„Telia“ Vidaus tyrimų vadovas ir Etikos ir atitikties užtikrinimo pareigūnas administruoja pranešimų apie pažeidimus teikimo kanalą, nagrinėja juo gautą informaciją bei atlieka jos vertinimą užtikrinant asmens ir jo pateiktos informacijos konfidencialumą.

„Telia“ gauta informacija apie pažeidimus nagrinėjama, sprendimai priimami, pranešėjų teisinės gynybos priemonės, kuriomis saugoma nuo neigiamo poveikio priemonių, taip pat asmens, teikiančio informaciją apie pažeidimus, teisės ir garantijos bei atsakomybės už informacijos atskleidimą netaikymas numatytas: