AKCIJOS IR AKCININKAI

Telia Lietuva, AB akcinis kapitalas yra 168 957 810,02 euro. Jį sudaro 582 613 138 paprastosios vardinės 0,29 euro nominalios vertės akcijos.

Viena paprastoji vardinė „Telia Lietuva“ akcija suteikia vieną balsą visuotiniame akcininkų susirinkime. Bendras balsus visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių „Telia Lietuva“ akcijų skaičius yra 582 613 138.

„Telia Lietuva“ paprastosios vardinės akcijos (ISIN kodas LT0000123911) nuo 2000 m. birželio 12 d. yra įtrauktos į vertybinių popierių biržos „Nasdaq Vilnius“ Oficialųjį prekybos sąrašą (simbolis - TEL1L). Vertybinių popierių birža „Nasdaq Vilnius“ yra pagrindinė prekybos „Telia Lietuva“ akcijomis rinka.

2011 m. sausį „Telia Lietuva“ paprastosios vardinės akcijos buvo įtrauktos į Berlyno vertybinių popierių biržos atviros rinkos („Berlin Open Market" arba „Freiverkehr"), Frankfurto vertybinių popierių biržos atviros rinkos („Freiverkehr"), Miuncheno vertybinių popierių ir Štutgarto vertybinių popierių biržų prekybos sąrašus. „Telia Lietuva“ akcijų simbolis Vokietijos vertybinių popierių biržose - ZWS.

„Telia Lietuva“ LEI (angl. Legal Entity Identifier) kodas yra 5299007A0LO7C2YYI075.

Pagrindinis „Telia Lietuva“ akcininkas yra telekomunikacijų įmonė „Telia Company AB“ (Švedija), kuri teikia telekomunikacijų paslaugas Šiaurės ir Baltijos šalyse. Ji vienintelė turi daugiau kaip 5 proc. Bendrovės akcijų ir balsų.

Paskutinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2022 m. balandžio 28 d., metu bendras „Telia Lietuva“ akcininkų skaičius buvo 14 278.

Telia Lietuva, AB akcininkai (2022-09-30 duomenys)

 

Akcininkas Akcijų dalis (%) Balsų dalis (%)
„Telia Company AB“ (Švedija) 88,15 88,15
Kiti akcininkai 11,85 11,85

 

2022 04 21

2021 04 20

2020 11 16

2020 04 21

2019 04 18

2018 11 02

2018 04 18

Informacija pateikiama remiantis akcininkų susirinkimams sudarytų akcininkų sąrašų duomenimis.

2022 04 21

2021 04 20

2020 11 16

2020 04 21

2019 04 18

2018 11 02

2018 04 18

Informacija pateikiama remiantis akcininkų susirinkimams sudarytų akcininkų sąrašų duomenimis.