Mes remiame projektus, susijusius su technologijomis ir IT pasauliu

Mes remiame projektus, susijusius su technologijomis ir IT pasauliu

„Telia“ remia

Projektus, kurie yra susiję su bent vieno iš šių tikslų įgyvendinimu:

• Interneto plėtra nutolusiose šalyse;
• Skaitmeninių verslų ir inovacijų, naudojant informacines ir ryšių technologijas, skatinimas;
• Sveikos ir saugios visuomenės, pritaikant informacines ir ryšių technologijas, kūrimas;
• Žinių apie informacines ir ryšių technologijas dalinimasis

Filantropiniais tikslais paramą teikiame tik įregistruotoms ir akredituotoms nepriklausomoms nevyriausybinėms organizacijoms (NVO) arba ne pelno organizacijoms. Dažniausiai tai – pagalba nelaimių atvejais arba humanitarinė pagalba.


„Telia“ neremia

• Politinių partijų, politikų ir su jais susijusių institucijų ar organizacijų;
• Religinių ir karinių organizacijų bei jų veiklų;
• Fizinių asmenų;
• Veiklų, kurios turės reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai;
• Veiklų, laikomų neetiškomis arba diskriminacinėmis (pvz. susijusių su alkoholiu, tabaku, narkotinėmis medžiagomis, lošimais, ginklais, pornografija ir pan.).

Susisiekite

Anksčiau minėtus kriterijus atitinkančias paraiškas paramai ir bendradarbiavimo pasiūlymus siųskite
el. p. Indre.Bimbiryte-Yun@telia.lt 
arba adresu: „Telia Lietuva“, Saltoniškių g. 7A, 03501, Vilnius.