Aplinkosauga

Aplinkosauga

 

Mūsų įsipareigojimas aplinkai

Mums rūpi mus supanti aplinka, kurioje gyvename ir dirbame, ir kurią paliksime ateities kartoms.

Siekdami ambicingesnių pokyčių, 2019 m. aplinkosaugą išskyrėme kaip kertinę savo tvarios veiklos ašį. Taip atsirado „Telia“ ambicingi aplinkosaugos tikslai (angl. Ambitious Environmental Goals), kurių siekia visa „Telia Company“ įmonių grupė. Į šią tvarumo kelionę siekiame įtraukti ir savo tiekėjus bei partnerius.

 

„Telia“ pasiekimai

Reikšmingiausi aplinkosaugos aspektai, kuriems skiriame dėmesį, yra: energijos vartojimas, atliekos, veikloje susidarančios nuotekos, CO2 ir kitos emisijos, elektromagnetinė spinduliuotė, įrenginių keliamas triukšmas ir žaliavų naudojimas infrastruktūros plėtrai. Keletas pavyzdžių:

 

Ekoreitingas

„Ekoreitingas“ vartotojams suteikia vieningą ir tikslią informaciją apie mygtukinių bei išmaniųjų telefonų poveikį aplinkai – nuo jų gamybos iki naudojimo ar perdirbimo. Tai reiškia, kad yra įvertinami skirtingi įrenginių aplinkosauginiai rodikliai (pvz., anglies dvideginio pėdsakas arba naudingų išteklių išeikvojimas). Įrenginiai vertinami bendru balu nuo 1 iki 100. Didžiausias galimas „Ekoreitingo“ balas yra 100 – tai reiškia, kad užtikrintas maksimalus aplinkosauginis veiksmingumas. Kuo balas arčiau 100, tuo geresnis tvarumo rodiklis.

„Ekoreitinge“ įvertinami šie esminiai telefonų tvarumą atspindintys veiksniai:

  • Patvarumas – įrenginio tvirtumas, baterijos ištvermingumas ir suteikiama garantija telefonui ir jo dalims.
  • Galimybė pataisyti įvertina įrenginį atsižvelgiant į telefono dizainą, pernaudojimo trukmę ir jo atnaujinimo galimybes. Išpildyti aspektai lems aukštesnį įvertinimą.
  • Galimybė perdirbti – ar įrenginį paprasta išardyti ir atskirti jo komponentus, tam reikalingos informacijos pateikimas ir pačių medžiagų tinkamumas perdirbti.
  • Maža įtaka klimato kaitai – kiek šiltnamio efektą keliančios taršos įrenginys sukuria per jo gyvavimo ciklą. Mažesnis poveikis aplinkai – aukštesnis įvertinimas.
  • Efektyvus išteklių naudojimas įvertina, kiek retų žaliavų reikėjo įrenginiui pagaminti, kuo didesnis įvertinimas, tuo mažesnis neigiamas poveikis.


Naują, universalų žymėjimą sukūrė penki pirmaujantys Europos mobiliojo ryšio operatoriai - „Deutsche Telekom“, „Orange“, „Telefónica“ (su O2 ir „Movistar“ prekių ženklais), „Telia Company“ bei „Vodafone“.

„Ekoreitingo“ metodologija paremta ilgamete rinkos patirtimi ir geriausiomis kitų poveikio aplinkai vertinimo iniciatyvų praktikomis. Ji buvo sukurta bendradarbiaujant su IHOBE (viešoji agentūra, kuri specializuojasi ekonomikos vystymo, tvarumo ir aplinkosaugos srityse), įrenginių tiekėjais, naudojant naujausius Europos Sąjungos, ITU-T, ETSI ir ISO standartus bei gaires.

Daugiau informacijos apie iniciatyvą ir tai, kaip reitingas apskaičiuojamas, galima sužinoti internete adresu www.ecoratingdevices.com.

Skatiname tvarumą

Mums svarbu ne tik, kokią aplinką kuriame patys, bet kaip elgiasi mūsų partneriai bei tiekėjai. Todėl visi tiekėjai, dirbantys su „Telia“, pasirašo Tiekėjų etikos kodeksą. Jame nurodyti konkretūs aplinkosaugos reikalavimai, kurių paisydami kartu galime pasiekti realių pokyčių.

Kad sėkmingai integruotume aplinkosaugos darbotvarkę ir į tiekėjų, partnerių ar subrangovų veiklą, dalinamės gerąja praktika, patarimais ir įrankiais, kartais vykdome patikrinimus, dalyvaujame diskusijose, konferencijose ir projektuose.

Daugiau informacijos – mūsų metinėse ataskaitose.

 

 

Klientai gali įsigyti atnaujintą telefoną „Kaip naujas“ – taip užtikriname ilgesnį įrangos gyvavimo ciklą ir prisidedame prie tvaraus vartojimo skatinimo.