Telia ID
Atsijungti

IŠANKSTINIS DIDMENINĖS PLAČIAJUOSČIO RYŠIO PRIEIGOS PASLAUGOS PASIŪLYMAS

Vadovaudamiesi 2016 m. kovo 1 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1V-261 “Dėl ūkio subjekto TEO LT, AB, turinčio didelę įtaką didmeninės centrinės prieigos fiksuotoje vietoje masinės rinkos produktams rinkoje“ bei 2011 m. spalio 10 d. Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1V-960 „Dėl Prieigos, įskaitant tinklų sujungimą, suteikimo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“, parengėme standartinį viešą Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos paslaugų pasiūlymą.  

Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos paslaugų teikimo sutartis:

Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos paslaugų teikimo sutartis (galioja nuo 2019.02.06)
Sąvokos ir jų apibrėžimai (1 priedas galioja nuo 2019.02.06)
Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos paslaugų teikimas (2 priedas galioja nuo 2019.02.06)     
Didmeninės plačiajuostės ryšio prieigos ADSL paslauga (3 priedas galioja nuo 2019.02.06)
Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos ADSL paslaugos mokesčiai, kai galutinis paslaugų gavėjas - fizinis asmuo (3 priedo 1 priedėlis, galioja nuo 2018.11.16) 
Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos ADSL paslaugos mokesčiai, kai galutinis paslaugų gavėjas - juridinis asmuo (3 priedo 2 priedėlis, galioja nuo 2017.04.27)
Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos ADSL techniniai ir kokybiniai parametrai (3 priedo 3 priedėlis galioja nuo 2017.03.15)    
Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos FTTx paslauga (4 priedas galioja nuo 2019.02.06)
Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos FTTx paslaugos mokesčiai, kai galutinis paslaugų gavėjas - fizinis asmuo  (4 priedo 1 priedėlis, galioja nuo 2018.11.06) 
Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos FTTx paslaugos mokesčiai, kai galutinis paslaugų gavėjas - juridinis asmuo (4 priedo 2 priedėlis, galioja nuo 2018.04.16)
Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos FTTx techniniai ir kokybiniai parametrai (4 priedo 3 priedėlis, galioja nuo 2018.04.16)
Prisijungimo prie DPP taško paslauga (5 priedas galioja nuo 2019.02.06)
Didmeninės plačiajuostės ryšio prieigos VDSL paslauga (6 priedas, galioja nuo 2019.02.06)
Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos VDSL paslaugos mokesčiai, kai galutinis paslaugų gavėjas - fizinis asmuo (6 priedo 1 priedėlis, galioja nuo 2018.11.16)
Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos VDSL paslaugos mokesčiai, kai galutinis paslaugų gavėjas - juridinis asmuo (6 priedo 2 priedėlis, galioja nuo 2017.11.24)
Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos VDSL techniniai ir kokybiniai parametrai (6 priedo 3 priedėlis galioja nuo 2018.11.16) 
Prisijungimo prie DPP taško paslaugos TG tyrimo, bei užsakymo blankas (galioja nuo 2019.02.06)
Papildomas susitartimas laikiniems pasiūlymams

Operatorius, užsakydamas DPP paslaugas, pasirenka ar sutinka apmokėti už papildomus darbus, nurodytus Telia Lietuva, AB atsakomybės ribų nustatymo tvarkoje, pagal „Telia“ galiojančius tarifus.

Už gedimų, įvykusių „Telia“ tinkle dėl Operatoriaus ar jo Galutinio paslaugų gavėjo kaltės, šalinimą taikomi mokesčiai (DPP sutartyje - Atvykimo ir diagnostikos (gedimo šalinimo) mokestis) pagal „Telia“ galiojančius tarifus.

Papildomų darbų bei gedimų šalinimo įkainiai 

Akcijų pasiūlymai

FTTx pasiūlymai

Pasiūlymai esamiems įjungimams


Pasiūlymas FTTx pagal 2017.02.01 viešą pasiūlymą - akcijos sąlygos galioja ir esamiems FTTx įjungimamas, migruojantiems į 2018.04.16 viešą pasiūlymą

Pasiūlymai naujiems įjungimams

Pasiūlymas FTTx pagal 2017.02.01 viešą pasiūlymą - akcijos sąlygos galioja ir esamiems įjungimams, migruojantiems į 2018.04.16 viešą pasiūlymą

Pasiūlymai esamiems įjungimams

Pasiūlymas FTTx pagal 2018.11.06 viešą pasiūlymą (taip pat galioja ir 2017.02.01 d. viešam pasiūlymui, bei migruojantiems į 2018.11.06 viešą pasiūlymą)

 

Pasiūlymai naujiems įjungimams

Pasiūlymas FTTx persirašiusiems sutarties priedus į 2018.11.06 viešą pasiūlymą (galioja nuo 2018.11.06, taip pat galioja ir 2017.02.01 viešam pasiūlymui)
 

ADSL pasiūlymai

Pasiūlymai esamiems įjungimams

Pasiūlymas ADSL pagal 2018.11.16 viešą pasiūlymą (taip pat galioja ir esamiems ADSL įjungimams, migruojantiems į 2018.10.15 viešą pasiūlymą)


Pasiūlymai naujiems įjungimams


Pasiūlymas ADSL pagal 2018.11.16 viešą pasiūlymą 

 VDSL pasiūlymai

Pasiūlymai esamiems įjungimams

 Pasiūlymas VDSL pagal 2018.11.16 viešą pasiūlymą

 

Pasiūlymai naujiems įjungimams

Pasiūlymas VDSL pagal 2018.11.16 viešą pasiūlymą