IŠANKSTINIS DIDMENINĖS PLAČIAJUOSČIO RYŠIO PRIEIGOS PASLAUGŲ PASIŪLYMAS

Vadovaudamiesi 2019 m. liepos 19 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1V-766 "Dėl ūkio subjekto Telia Lietuva, AB turinčio didelią įtaką didmeninės centrinės prieigos fiksuotoje vietoje masinės rinkos produktams rinkoje" bei 2011 m. spalio 10 d. Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1V-960 "Dėl Prieigos, įskaitant tinklų sujungimą, suteikimo ir teikimo taisyklių patvirtinimo", skelbiame standartinį viešą Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos paslaugų pasiūlymą.

Atnaujinti priedai pasirašomi operatoriui pateikus prašymą. Atkreipiame dėmesį, kad pasirašius priedą anksčiau pasirašytas priedas nustoja galioti.

Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos (DPP) paslaugų teikimo sutartis
1 priedas DPP paslaugų teikimas (pagal taškus)
2 priedas DPP paslaugos aprašymas ir teikimo sąlygos
3 priedas DPP paslaugų mokesčiai su dinaminiu IP adresu 
3 priedas DPP paslaugų mokesčiai su dinaminiu IP adresu (galioja nuo 2021 m. lapkričio 1 d.) 
4 priedas DPP paslaugų mokesčiai su statiniu IP adresu
4 priedas DPP paslaugų mokesčiai su statiniu IP adresu (galioja nuo 2021 m. spalio 1 d.)
5 priedas DPP paslaugų techniniai ir kokybiniai parametrai 
6 priedas Prisijungimo prie DPP taško paslauga

Prisijungimo prie DPP taško paslaugos Techninių galimybių tyrimo ir Užsakymo formos

PAPILDOMA paslaugos teikimo tvarka (atnaujinta 2021 m. gegužės 10 d.)