IŠANKSTINIS DIDMENINĖS PLAČIAJUOSČIO RYŠIO PRIEIGOS PASLAUGŲ PASIŪLYMAS

Vadovaudamiesi 2019 m. liepos 19 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1V-766 "Dėl ūkio subjekto Telia Lietuva, AB turinčio didelią įtaką didmeninės centrinės prieigos fiksuotoje vietoje masinės rinkos produktams rinkoje" bei 2011 m. spalio 10 d. Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1V-960 "Dėl Prieigos, įskaitant tinklų sujungimą, suteikimo ir teikimo taisyklių patvirtinimo", skelbiame standartinį viešą Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos paslaugų pasiūlymą.

Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos (DPP) paslaugų teikimo sutartis
DPP paslaugų teikimas (pagal taškus) 1 priedas
DPP paslaugos aprašymas ir teikimo sąlygos 2 priedas
DPP paslaugų mokesčiai (su dinaminiu IP adresu) 3 priedas (galioja nuo 2021 m. kovo 1 d.) Priedas pasirašomas operatoriui pateikus prašymą. Atkreipiame dėmesį, kad pasirašius šį priedą anksčiau pasirašytas 3 priedas nustoja galioti ir naujai užsakomoms DPP paslaugoms (su dinaminiu IP) taikomos tik šiame priede nustatytos sąlygos.
DPP paslaugų mokesčiai (su statiniu IP) adresu 4 priedas
DPP paslaugų techniniai ir kokybiniai parametrai 5 priedas (galioja nuo 2020 m. lapkričio 1 d.) Priedas pasirašomas operatoriui pateikus prašymą.
Prisijungimo prie DPP taško paslauga 6 priedas

Prisijungimo prie DPP taško paslaugos Techninių galimybių tyrimo ir Užsakymo formos

PAPILDOMA paslaugos teikimo tvarka (atnaujinta nuo 2021 m. gegužės 10 d.)