Telia ID
Atsijungti

 

IŠANKSTINIS DIDMENINĖS VIETINĖS PRIEIGOS PASLAUGŲ PASIŪLYMAS

Didmeninės vietinės prieigos fiksuotoje vietoje paslaugų bei Infrastruktūros nuomos objektų vieši pasiūlymai yra parengti remiantis Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2016 m. sausio 7 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – Tarnyba) direktoriaus įsakymu Nr. 1V-12 “Dėl ūkio subjekto TEO LT, AB, turinčio didelę įtaką didmeninės vietinės prieigos fiksuotoje vietoje rinkoje“ bei 2011 m. spalio 10 d. Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1V-960 „Dėl Prieigos, įskaitant tinklų sujungimą, suteikimo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“