IŠANKSTINIS DIDMENINĖS VIETINĖS PRIEIGOS PASLAUGŲ PASIŪLYMAS

Didmeninės vietinės prieigos fiksuotoje vietoje paslaugų bei Infrastruktūros nuomos objektų vieši pasiūlymai yra parengti remiantis Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2019 m. liepos 19 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – Tarnyba) direktoriaus įsakymu Nr. 1V-768 “Dėl ūkio subjekto Telia Lietuva, AB, turinčio didelę įtaką didmeninės vietinės prieigos fiksuotoje vietoje rinkoje“ bei 2011 m. spalio 10 d. Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1V-960 „Dėl Prieigos, įskaitant tinklų sujungimą, suteikimo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“