Telia ID
Atsijungti

 

IŠANKSTINIS DIDMENINĖS VIETINĖS PRIEIGOS PASLAUGŲ PASIŪLYMAS

Didmeninės vietinės prieigos fiksuotoje vietoje paslaugų bei Infrastruktūros nuomos objektų vieši pasiūlymai yra parengti remiantis Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2016 m. sausio 7 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – Tarnyba) direktoriaus įsakymu Nr. 1V-12 “Dėl ūkio subjekto TEO LT, AB, turinčio didelę įtaką didmeninės vietinės prieigos fiksuotoje vietoje rinkoje“ bei 2011 m. spalio 10 d. Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1V-960 „Dėl Prieigos, įskaitant tinklų sujungimą, suteikimo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“

Didmeninės vietinės prieigos fiksuotoje vietoje paslaugų teikimo sutartis, priedai ir priedų priedėliai - galioja nuo 2016.03.07:

Didmeninės vietinės prieigos paslaugų teikimo sutartis.
Sąvokos ir jų apibrėžimai (1 priedas).
Paslaugų teikimo vietos ir prisijungimo prie „Telia“ elektroninių ryšių tinklo taškai (2 priedas).
Visiškai ir iš dalies atsietos prieigos paslauga (3 priedas).
Tipiniai VP5 vartotojo  įrangos reikalavimai (3 priedo 1 priedėlis).
Tipiniai VP6 vartotojo įrangos reikalavimai (3 priedo 2 priedėlis).
Vietinės šviesolaidinės ryšio linijos paslauga (4 priedas) - galioja iki 2019.09.01

Vietinės šviesolaidinės ryšio linijos paslauga (4 priedas) - įsigalioja nuo 2019.09.01

Vietinės šviesolaidinės linijos skaidulos paslauga (6 priedas) - įsigalioja nuo 2019.09.01
Jungiamojo laido paslauga (7 priedas).
Jungiamojo kabelio paslauga (8 priedas).

Kiti pasiūlymai

Pasiūlymas visiškai atsietai prieigai – akcijų sąlygos
Pasiūlymas visiškai atsietai prieigai – akcijų sąlygos (nuo 2016.03)

Pasiūlymas vietinei šviesolaidinei ryšio linijai - akcijų sąlygos

Pasiūlymas vietinei šviesolaidinei skaidulos linijai - akcijų sąlygos
Pasiūlymas visiškai atsietai prieigai – Aptarnavimas plius
Aptarnavimas plius – akcijų sąlygos

Pasiūlymas didmeninei (fizinei) tinklo infrastruktūros prieigai.