SĄLYGOS KELIAUJANTIEMS ES/EEE ŠALYSE

 

Nuo 2018 m. birželio 15 d. Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės (ES/EEE) valstybėse keliaujantiems „Telia“ klientams mažėja tarptinklinio ryšio paslaugų įkainiai.

Jokių veiksmų atlikti nereikia – mažesni įkainiai pritaikomi automatiškai, naudojantis „Telia“ paslaugomis bet kurioje ES/EEE šalyje. Paslaugų kainos Lietuvoje lieka nepakitusios.

Jūsų patogumui pateikiame senus ir naujus paslaugų tarifus:

  Tarifas iki 2018-06-14, € be PVM Tarifas nuo 2018-06-15, € be PVM
Skambučiai ES/EEE kryptimi* 0,0174 €/min. 0,0104 €/min.
Priimami skambučiai 0,0094 €/min. 0,0091 €/min.
SMS*  - -

Mobilieji duomenys

(kol neišnaudotas plano suteiktas mobiliųjų duomenų kiekis)
0,0042 €/MB 0,0025 €/MB

Mobilieji duomenys

(išnaudojus plano suteiktą mobiliųjų duomenų kiekį)
0,005859 €/MB 0,005859 €/MB

* Prie šio tarifo pridedamas pokalbio, SMS ar duomenų siuntimo Lietuvoje tarifas už vieną vienetą (pokalbio minutę, SMS ar 1 MB) pagal turimo mokėjimo plano sąlygas.

Klientams, turintiems alternatyvios kainodaros tarptinklinio ryšio paslaugų planus, niekas nesikeičia: šių planų naudotojai ES/EEE šalyse taikomas paslaugų kainas gali pasitikrinti pasirašytoje sutartyje arba savitarnos svetainėje adresu: www.telia.lt/mano

Atkreipiame dėmesį, kad mobiliesiems duomenims yra taikomas duomenų kiekio, kurį galite išnaudoti ES/EEE šalyse, limitas.

 

Daugiau apie duomenų kiekio ES/EEE šalyse limitą

Remiantis ES tarptinklinio ryšio reguliavimo nuostatomis, mobiliesiems duomenims gali būti taikomas duomenų kiekio limitas tais atvejais, kai plano arba nuolatinio duomenų plano 1 GB kaina yra mažesnė už ES reguliavimo institucijų nustatytą didmeninę duomenų perdavimo ES/EEE šalyse kainą (t.y., 1 GB kaina Lietuvoje yra mažesnė už 6 Eur/GB).

Duomenų kiekio limitas yra nustatomas plano arba nuolatinio duomenų plano fiksuotą mėnesinį mokestį padalinus iš didžiausios galimos didmeninės kainos už 1 GB (6 Eur/GB) ir padauginus iš dviejų.

Viršijus šį kiekį, ES/EEE šalyse Jums bus taikomi aukščiau nurodyti tarifai už 1 MB.

Taip pat primename, kad mūsų teikiamos paslaugos (balso, SMS ir mobiliųjų duomenų) yra skirtos tik Lietuvos vartotojams, t. y. klientams, kurie didžiąją laiko dalį praleidžia ir paslaugomis naudojasi Lietuvoje. Todėl nuo 2017 m. birželio 15 d., norėdami užtikrinti, kad nesąžiningais veiksmais nebūtų pažeistos vartotojų ir operatorių teisės, taikysime Sąžiningo naudojimosi tarptinklinio ryšio paslaugomis taisykles.

Daugiau apie Sąžiningo naudojimosi tarptinklinio ryšio paslaugomis taisykles

Siekdami užtikrinti kokybišką paslaugų teikimą visiems klientams bei įvykdyti įsipareigojimus užsienio šalių operatoriams, prašome jūsų įsipareigoti tarptinklinio ryšio paslaugomis ES/EEE naudotis sąžiningai.

Ką mes laikome nesąžiningu naudojimusi tarptinklinio ryšio paslaugomis ES/EEE?

Nesąžiningu naudojimusi paslaugomis laikome atvejus, kai:

1)    4 mėnesius iš eilės klientas tarptinklinio ryšio paslaugomis (balso, SMS arba mobiliųjų duomenų perdavimo) ES/EEE šalyse naudojasi daugiau nei Lietuvoje ir ES/EEE šalyse būna ilgiau nei Lietuvoje.

Taisyklės pažeidimo pavyzdys: per paskutinius 4 mėnesius klientas 3 mėnesius praleido Ispanijoje, vieną - Lietuvoje. Per tą patį laiką jis sunaudojo 500 pokalbių minučių: iš jų – 300 min. Ispanijoje, 200 – min. Lietuvoje. Taigi klientas daugiau nei pusę viso laiko praleido kitoje ES šalyje, ir paslauga naudojosi toje šalyje daugiau, nei Lietuvoje.

Ką darysime tokiu atveju?

Įspėsime klientą SMS žinute apie sąžiningo naudojimosi taisyklių pažeidimą. Jei per 2 savaites nuo įspėjimo dienos klientas nepakeis naudojimosi paslaugomis modelio, t. y. nepradės naudotis paslaugomis daugiau Lietuvoje nei ES/EEE arba būti daugiau Lietuvoje nei ES/ EEE, turėsime teisę taikyti nurodytą papildomą mokestį už tolesnį naudojimąsi visomis paslaugomis (balso, SMS ir mobiliųjų duomenų perdavimo), kol naudojimasis tarptinklinio ryšio paslaugomis atitiks sąžiningo naudojimosi sąlygą.

2)    bent 2 savaites iš eilės klientas nesinaudoja jokiomis mobiliojo ryšio paslaugomis Lietuvoje, o vėliau bent 2 savaites naudojasi tik tarptinklinio ryšio paslaugomis.

Taisyklės pažeidimo pavyzdys: Telia mobiliųjų paslaugų klientas 2 savaites iš eilės neskambina, nerašo SMS ir nenaršo Lietuvoje, vėliau Belgijoje 2 savaites iš eilės skambina arba rašo SMS, arba naudojasi mobiliaisiais duomenimis ir nei karto tuo laikotarpiu nesinaudoja bet kuria iš šių paslaugų per Telia mobilaus ryšio tinklą Lietuvoje. 

Ką darysime tokiu atveju?

Įspėsime klientą SMS žinute apie sąžiningo naudojimosi taisyklių pažeidimą. Jei per 2 savaites nuo įspėjimo dienos klientas nepakeis naudojimosi paslaugomis taip, kad bent 7 dienas paslaugomis būtų naudojamasi Lietuvoje, turėsime teisę taikyti nurodytą papildomą mokestį už tolesnį naudojimąsi paslaugomis (balso, SMS ir mobiliųjų duomenų perdavimo), kol naudojimasis tarptinklinio ryšio paslaugomis atitiks sąžiningo naudojimosi sąlygą.

3)    klientas, kuris naudojasi „Telia“ mobiliojo ryšio paslaugomis trumpiau nei 4 mėnesius iš eilės, 1 kalendorinį mėnesį tarptinklinio ryšio paslaugomis ES/EEE šalyse naudojasi daugiau nei Lietuvoje ir ES/EEE šalyse būna ilgiau nei Lietuvoje. Siekdama išvengti grėsmės kitų klientų tolesniam sąžiningam naudojimuisi paslaugomis bei užtikrinti užsienio operatorių teisėtus interesus, „Telia“ laikys, kad kliento tolesnis naudojimosi tarptinklinio ryšio paslaugomis modelis nepasikeis.

Taisyklės pažeidimo pavyzdys: „Telia“ klientas, liepos 1 dieną, įsigyja mobilau ryšio planą ir po kelių dienų išvyksta į Kroatiją, kur  visą mėnesį skambina bei naudojasi mobiliaisiais duomenimis tik Kroatijoje (nefiksuojamas naudojimasis paslaugomis Lietuvoje).

Ką darysime tokiu atveju?

Įspėsime klientą SMS žinute apie sąžiningo naudojimosi taisyklių pažeidimą. Jei per 2 savaites nuo įspėjimo dienos klientas nepakeis naudojimosi paslaugomis modelio, t. y. nepradės naudotis paslaugomis daugiau Lietuvoje nei ES/EEE arba būti daugiau Lietuvoje nei ES/ EEE, turėsime teisę taikyti nurodytą papildomą mokestį už tolesnį naudojimąsi visomis paslaugomis (balso, SMS ir mobiliųjų duomenų perdavimo), kol naudojimasis tarptinklinio ryšio paslaugomis atitiks sąžiningo naudojimosi sąlygą.

 

Pažeidus aukščiau išvardintas sąžiningo naudojimosi taisykles, tolimesnis vartojimas yra apmokestinamas prie pokalbio/SMS/mobiliųjų duomenų siuntimo Lietuvoje tarifų pridedant tuo metu galiojančius didmeninius reguliuojamų tarptinklinio ryšio paslaugų tarifus (skambučiams į ES šalis – 0,032 Eur/min., priimamiems skambučiams - 0,0091 Eur/min., SMS žinutėms – 0,010 Eur/SMS, mobiliesiems duomenims – 0,005859 Eur/MB). Bendra šių tarifų suma negali viršyti:

Už skambučius į ES šalis 0,19 Eur/min.
Už priimamus skambučius 0,19 Eur/min.
Už SMS žinutes 0,06 Eur/SMS
Už mobiliųjų duomenų perdavimą 0,20 Eur/MB

Tarifai pateikti be PVM.

Jeigu nustatysime, kad SIM kortelės buvo organizuotai perparduodamos asmenims, faktiškai negyvenantiems Lietuvoje ir neturintiems su ja nuolatinių ryšių, siekiant pasipelnyti iš mažmeninių kainų skirtumo tarp Lietuvos ir kitų ES/EEE šalių, nedelsdami imsimės priemonių (pavyzdžiui, apriboti naudojimąsi tarptinklinio ryšio paslaugomis), siekdami užtikrinti, kad būtų laikomasi visų numatytų sąlygų.

Norime priminti, kad ES/EEE taip pat galios ir iki šiol taikytos bendrosios sąžiningo naudojimosi mobiliojo ryšio paslaugomis taisyklės.

ES/EEE šalys, kuriose galioja nurodyti tarifai

Nurodyti kainodaros pakeitimai galioja naudojantis paslaugomis šiose šalyse:

Airija Italija Portugalija
Austrija Jungtinė Karalystė Prancūzija
Belgija Kipras Reunionas
Bulgarija Kroatija Rumunija
Čekija Latvija Slovakija
Danija Lenkija Slovėnija
Estija Lichtenšteinas Suomija
Gibraltaras Liuksemburgas Švedija
Graikija Majotas Vengrija
Gvinėja Malta Vokietija
Islandija Nyderlandai  
Ispanija Norvegija  

 

Atmintinė keliaujantiems ES/EEE šalyse

Primename, kad:

  • Dėl tarptinklinio ryšio paslaugų ES/EEE šalyse galite skambinti nemokamu telefonu +370 698 51000. 
  • Pagalbos skambučiai trumpuoju numeriu 112 ES/EEE šalyse yra nemokami.
  • Nesinaudoti duomenų perdavimo tarptinklinio ryšio paslauga galite nustatę atitinkamus telefono parametrus, kaip nurodyta Jūsų telefono naudojimosi instrukcijoje, arba teiraukitės informacijos telefonu +370 698 51000.
  • Siekdami apsaugoti nuo didelių tarptinklinio ryšio sąskaitų už naudojimąsi mobiliaisiais duomenimis užsienyje, kiekvienam abonentui esame nustatę 50 Eur išlaidų paslaugoms ribą. Norėdami ją pakeisti, galite kreiptis į artimiausią „Telia“ saloną arba telefonu +370 641 81816.
  • Svarbu: Nurodytos kainos negalioja skambinant į specialiais tarifais apmokestinamus numerius ir šie skambučiai apmokestinami atskiru padidinto tarifo mokesčiu nustatytu tos šalies operatoriaus iš kurio vyksta skambutis.

Svarbu: Skambučiai į specialaus apmokestinimo numerius, tarp jų į 700, 800, 900 linijas, apmokestinami padidinto tarifo mokesčiu, nustatytu tos šalies operatoriaus, iš kurio tinklo vyksta skambutis.