Sąžiningo naudojimosi taisyklės

„Telia“ teikiamos paslaugos yra skirtos jūsų bendravimo ir kitiems poreikiams, todėl jomis skatiname naudotis sąžiningai ir nepažeidžiant kitų asmenų teisių bei teisėtų interesų.

Pasirinkdami „Telia“ mobiliojo ryšio planus telefonui, jūs įsipareigojate:

  • Naudojant planus telefonui - SIM kortelę naudoti tik mobiliajame telefone ir tik bendravimui su kitais žmonėmis bei naršymui internete, todėl nesąžiningu naudojimusi gali būti pripažintas neriboto interneto paslaugų naudojimas tokiuose įrenginiuose kaip maršrutizatoriai, modemai, asmeniniai kompiuteriai, planšetiniai kompiuteriai ir kt., arba dalijimasis internetu su kitais įrenginiais (angl. Tethering).
  • Jokiomis priemonėmis ir metodais nenaudoti „Telia“ paslaugų ar kitokių elektroninio ryšio tinklo resursų nesąžiningam ir (ar) kitų asmenų teisėtus interesus pažeidžiančiam ekonominės naudos teikimui arba gavimui, savo piniginės naudos siekimui, „Telia“ paslaugų perpardavimui ir (ar) pasipelnymui iš to.
  • „Telia“ jums teikiamų paslaugų nenaudoti teikiant ryšio paslaugas kitiems (atlygintinai ar neatlygintinai).
  • Mokėjimo plano nenaudoti kitiems, nei vidiniams poreikiams, susijusiems su verslu, profesija ar vykdoma veikla tenkinti ar rinkodaros tikslais, o taip pat neskambinti ir nesiųsti nepageidaujamų žinučių.
  • Naudotis „Telia“ paslaugomis asmeniškai ir be išankstinio „Telia“ sutikimo neleisti jomis, ar jums suteikta SIM kortele, naudotis kitiems asmenims.
  • Nenaudoti SIM kortelės automatuose ar Lietuvoje draudžiamoje įrangoje.
  • „Telia“ (ar „Telia“ klientų) sąskaita nesiekti piniginės naudos sau, nebandyti pasipelnyti iš „Telia“ ar kitų operatorių, įskaitant nebandymo pasipelnyti iš skirtumo tarp jums taikomo tarifo, tinklų sujungimo mokesčio ir kitų rinkoje galiojančių kainų.
  • Užtikrinti, kad jums suteikta SIM kortelė, įranga ar telefono numeris nėra naudojami jokiai nusikalstamai veiklai vykdyti, taip pat ir susijusiai su piktnaudžiavimu ar sukčiavimu.
  • Nenaudoti „Telia“ paslaugų neprotingai didelio balso ir SMS paslaugų srauto inicijavimui bei nepagrįstai didelio mobiliojo interneto srauto siuntimui, priėmimui arba dalijimuisi, arba kitokiam vartojimui, kuris pagal savo pobūdį, apimtį yra neįprastas tokios paslaugos vartotojams, iš esmės neatitinka įprasto vidutinio mūsų kliento vartojimo įpročių ir yra nepanašus į racionalų naudojimąsi paslaugomis verslo reikmėms bei gali įtakoti kitų „Telia“ klientų naudojimosi paslaugų kokybę.
  • Neribotų duomenų kiekio planams kompiuteryje CONNECT PRO NERIBOTAI PLIUS ir telefone PRO PLIUS NERIBOTAI nėra užtikrinama vidutinė (ribotų duomenų planų) užvėlinimo variacija (jittering) esant pilnai tinklo apkrovai duomenų naudojimo vietoje dėl ribotų radijo tinklo resursų, kas gali pasireikšti, pvz., duomenų kanalu organizuojamo realaus laiko pokalbio / vaizdo pokalbio signalo / vaizdo trūkčiojimu. Taip pat, šiems planams gali būti įjungta apsauga nuo automatų generuojamo (be vartotojo žinios) duomenų srauto, pvz. prašant vartotojo patvirtinti, kad duomenis naudoja ne robotas.

Nustačius, kad „Telia“ paslaugomis vis dėlto naudojatės nesąžiningai ar kitaip pažeidžiant su „Telia“ sudarytos sutarties sąlygas, paslaugų teikimas jums gali būti apribojamas, o vėliau ir visiškai nutraukiamas.

Siekdami užtikrinti kokybišką paslaugų teikimą visiems klientams bei įvykdyti įsipareigojimus užsienio šalių operatoriams, prašome jūsų įsipareigoti tarptinklinio ryšio paslaugomis ES/EEE naudotis sąžiningai.

Ką mes laikome nesąžiningu naudojimusi tarptinklinio ryšio paslaugomis ES/EEE?

Nesąžiningu naudojimusi paslaugomis laikome atvejus, kai:

1)  4 mėnesius iš eilės klientas tarptinklinio ryšio paslaugomis (balso, SMS arba mobiliųjų duomenų perdavimo) ES/EEE šalyse naudojasi daugiau nei Lietuvoje ir ES/EEE šalyse būna ilgiau nei Lietuvoje.

Taisyklės pažeidimo pavyzdys: per paskutinius 4 mėnesius klientas 3 mėnesius praleido Ispanijoje, vieną - Lietuvoje. Per tą patį laiką jis sunaudojo 500 pokalbių minučių: iš jų – 300 min. Ispanijoje, 200 – min. Lietuvoje. Taigi klientas daugiau nei pusę viso laiko praleido kitoje ES šalyje, ir paslauga naudojosi toje šalyje daugiau, nei Lietuvoje.

Ką darysime tokiu atveju?

Įspėsime klientą SMS žinute apie sąžiningo naudojimosi taisyklių pažeidimą. Jei per 2 savaites nuo įspėjimo dienos klientas nepakeis naudojimosi paslaugomis modelio, t. y. nepradės naudotis paslaugomis daugiau Lietuvoje nei ES/EEE arba būti daugiau Lietuvoje nei ES/ EEE, turėsime teisę taikyti nurodytą papildomą mokestį už tolesnį naudojimąsi visomis paslaugomis (balso, SMS ir mobiliųjų duomenų perdavimo), kol naudojimasis tarptinklinio ryšio paslaugomis atitiks sąžiningo naudojimosi sąlygą.

2)  Bent 2 savaites iš eilės klientas nesinaudoja jokiomis mobiliojo ryšio paslaugomis Lietuvoje, o vėliau bent 2 savaites naudojasi tik tarptinklinio ryšio paslaugomis.

Taisyklės pažeidimo pavyzdys: Telia mobiliųjų paslaugų klientas 2 savaites iš eilės neskambina, nerašo SMS ir nenaršo Lietuvoje, vėliau Belgijoje 2 savaites iš eilės skambina arba rašo SMS, arba naudojasi mobiliaisiais duomenimis ir nei karto tuo laikotarpiu nesinaudoja bet kuria iš šių paslaugų per Telia mobilaus ryšio tinklą Lietuvoje.

Ką darysime tokiu atveju?

Įspėsime klientą SMS žinute apie sąžiningo naudojimosi taisyklių pažeidimą. Jei per 2 savaites nuo įspėjimo dienos klientas nepakeis naudojimosi paslaugomis taip, kad bent 7 dienas paslaugomis būtų naudojamasi Lietuvoje, turėsime teisę taikyti nurodytą papildomą mokestį už tolesnį naudojimąsi paslaugomis (balso, SMS ir mobiliųjų duomenų perdavimo), kol naudojimasis tarptinklinio ryšio paslaugomis atitiks sąžiningo naudojimosi sąlygą.

3)  Klientas, kuris naudojasi „Telia“ mobiliojo ryšio paslaugomis trumpiau nei 4 mėnesius iš eilės, 1 kalendorinį mėnesį tarptinklinio ryšio paslaugomis ES/EEE šalyse naudojasi daugiau nei Lietuvoje ir ES/EEE šalyse būna ilgiau nei Lietuvoje. Siekdama išvengti grėsmės kitų klientų tolesniam sąžiningam naudojimuisi paslaugomis bei užtikrinti užsienio operatorių teisėtus interesus, „Telia“ laikys, kad kliento tolesnis naudojimosi tarptinklinio ryšio paslaugomis modelis nepasikeis.

Taisyklės pažeidimo pavyzdys: „Telia“ klientas, liepos 1 dieną, įsigyja mobilau ryšio planą ir po kelių dienų išvyksta į Kroatiją, kur visą mėnesį skambina bei naudojasi mobiliaisiais duomenimis tik Kroatijoje (nefiksuojamas naudojimasis paslaugomis Lietuvoje).

Ką darysime tokiu atveju?

Įspėsime klientą SMS žinute apie sąžiningo naudojimosi taisyklių pažeidimą. Jei per 2 savaites nuo įspėjimo dienos klientas nepakeis naudojimosi paslaugomis modelio, t. y. nepradės naudotis paslaugomis daugiau Lietuvoje nei ES/EEE arba būti daugiau Lietuvoje nei ES/ EEE, turėsime teisę taikyti nurodytą papildomą mokestį už tolesnį naudojimąsi visomis paslaugomis (balso, SMS ir mobiliųjų duomenų perdavimo), kol naudojimasis tarptinklinio ryšio paslaugomis atitiks sąžiningo naudojimosi sąlygą.

Pažeidus aukščiau išvardintas sąžiningo naudojimosi taisykles, tolimesnis vartojimas yra apmokestinamas prie pokalbio/SMS/mobiliųjų duomenų siuntimo Lietuvoje tarifų pridedant tuo metu galiojančius didmeninius reguliuojamų tarptinklinio ryšio paslaugų tarifus (skambučiams į ES šalis – 0,032 €/min. iki 2022-06-30 arba 0,022 €/min. nuo 2022.07.01, priimamiems skambučiams - 0,0072 €/min. nuo 2022-01-01, SMS žinutėms – 0,010 €/SMS iki 2022-06-30 arba 0,004 €/min. nuo 2022.07.01, mobiliesiems duomenims – 0,002441€/MB iki 2022-06-30 arba 0,001953€/MB nuo 2022-07-01). Bendra šių tarifų suma negali viršyti:

Už skambučius į ES šalis 0,19 Eur/min.   
Už priimamus skambučius 0,19 Eur/min.   
Už SMS žinutes 0,06 Eur/SMS   
Už mobiliųjų duomenų perdavimą 0,20 Eur/MB   

Tarifai pateikti be PVM.

Jeigu nustatysime, kad SIM kortelės buvo organizuotai perparduodamos asmenims, faktiškai negyvenantiems Lietuvoje ir neturintiems su ja nuolatinių ryšių, siekiant pasipelnyti iš mažmeninių kainų skirtumo tarp Lietuvos ir kitų ES/EEE šalių, nedelsdami imsimės priemonių (pavyzdžiui, apriboti naudojimąsi tarptinklinio ryšio paslaugomis), siekdami užtikrinti, kad būtų laikomasi visų numatytų sąlygų.