Optimali IT sauga
Saugome jūsų įmonės tinklą ir svarbius duomenis nuo jų vagystės ar sugadinimo:
įsilaužimų, virusų, pavojingų interneto nuorodų ir nepageidaujamų e. laiškų.
Išvengsite išlaidų saugumo įrangai

Nereikia jokios techninės ir programinės saugumo įrangos.

Duomenų saugumas

Apsaugosite įmonės duomenis nuo vagystės ar sąmoningo/nesąmoningo jų sugadinimo.

Veiklos tęstinumo užtikrinimas.

Mažėja rizika, kad verslo operacijos sutriks dėl pažeistų IT sistemų. Apsaugomos iš karto visos darbo vietos.

Išvengsite IT saugos specialisto samdos ir apmokymo išlaidų.

Nereikia prižiūrėti ir nuolat atnaujinti saugumo nustatymų.

Paslaugos mėnesinis mokestis skaičiuojamas už visą mėnesį, nepriklausomai nuo to, kiek dienų buvo naudotasi paslauga. Mokestis nėra dalijamas proporcingai pagal mėnesio dienų, kuriomis klientas naudojosi ar nesinaudojo paslauga, skaičių.

9,90 Eur/mėn

Paslaugos techninė specifikacija

 

„Optimali IT sauga“ – tai interneto saugumo paslauga, kurią sudaro apsauga nuo virusų, apsauga nuo įsilaužimų, apsauga nuo nepageidaujamų elektroninių laiškų ir apsauga nuo pavojingų interneto nuorodų.
Vartotojams užsisakius „Optimali IT sauga“ paslaugą, jų išeinantis ir įeinantis interneto duomenų srautas yra nukreipiamas per Fortigate įrangą, kuri realiuoju laiku atlieka žemiau išvardintus veiksmus.

 

Apsauga nuo virusų (Antivirus)

Realiuoju laiku skanuojamas įeinantis ir išeinantis interneto srautas nuo virusų, trojan‘ų, kirminų, šnipinėjimo ir reklaminių programų. Skanuojama visa siunčiama ir gaunama informacija šiais protokolais: HTTP, FTP, SMTP, POP3, IMAP, NNTP. Tikrinamos visų plėtinių bylos, kurių dydis yra iki 5 MB. Blokuojamos Grayware, Adware, Ransomware tipo virusų atakos: Dialer, Toolbar, Keylogger, Spyware, RAT, Hijacker, CryptoWall.
Virusų atpažinimo įrašai atnaujinami nedelsiant, kai atsiranda papildymai paslaugą palaikančio teikėjo (Fortinet) duomenų bazėje.

Ugniasienė (Firewall)
 • Teikiama standartinė ugniasienės paslauga (Statefull firewall).
 • Blokuojami MS Windows Shares prievadai: TCP/UDP 135-139, 445. Blokuojamų pavojingų kliento prievadų sąrašas gali būti keičiamas „Telia“ nuožiūra, atsižvelgiant į naujas potencialias grėsmes.
Apsauga nuo įsilaužimų (Intrusion prevention system)
 • Saugoma nuo kritinių aplikacijų, programų grėsmių ir atakų, kurios nukreiptos į klientus.
 • Atakų atpažinimo įrašai atnaujinami automatiškai iš Fortinet duomenų bazių.
Apsauga nuo pavojingų interneto nuorodų
 • Saugoma nuo neapdairių kliento bandymų atverti pavojingas interneto nuorodas, aprašytas Fortinet duomenų bazių Malicious sites, Phishing, Spam url kategorijose (tai nurodos, per kurias siekiama apgaulės būdu išvilioti duomenis, platinama kenkėjiška programinė įranga, bandoma be vartotojo žinios įdiegti ją vartotojų kompiuteriuose).
 • Pavojingų nurodų sąrašas atnaujinamas automatiškai iš Fortinet duomenų bazių.
Azartinių lošimų svetainių blokavimo funkcija
 • Lošimų svetainės blokuojamos pagal jų URL (Uniform Resaurce Locator) - tiek HTTP, tiek ir HTTPS (šifruotas HTTP) protokolais.
 • Stebimos tik tos HTTPS užklausos, kuriomis kreipiamasi į blokuotinas azartinių lošimų svetaines, pasiekiamas būtent šiuo protokolu. Visos kitos HTTPS užklausos nestebimos.
 • Blokuotinų svetainių sąrašas atnaujinamas automatiškai, pagal Lošimų priežiūros tarnybos prie LR Finansų ministerijos skelbiamą adresų sąrašą.
 • Klientas pats gali įjungti arba išjungti azartinių lošimų svetainių blokavimo funkciją savitarnos setainėje.
Apsauga nuo nepageidaujamų el. laiškų (Antispam)
 • Įeinantis ir išeinantis elektroninio pašto srautas saugomas nuo nepageidaujamų el. laiškų (Spam). Ši paslauga prie gaunamo arba siunčiamo nepageidaujamo laiško antraštės prideda žymę „SPAM_TA“. Nepageidaujamų laiškų atpažinimui naudojamos technologijos: juodasis IP sąrašas (IPBlackList), laiške ieškomos nuorodos į tam tikrus internetinius puslapius (SURL), suminis bitų kiekis (Checksum), ORDBL, RBL duomenų bazės, Return e-mail DNS check.
 • El. laiškai, kuriuose randamos neaiškios ar potencialiai pavojingos tinklalapių nuorodos, taip pat yra žymimi kaip nepageidaujami (AntiPhishing).
 • Apsaugos duomenų bazė automatiškai atnaujinama iš Fortinet.
Informavimas ir ataskaitos
 • Jeigu virusas aptinkamas HTTP protokole, vartotojas naršyklėje mato atitinkamą pranešimą, kad puslapis yra užkrėstas. Jeigu virusas aptinkamas gaunamo pašto laiškuose, vartotojas mato atitinkamą pranešimą laiško turinyje. Jeigu virusas aptinkamas FTP siunčiamose ir gaunamose bylose, vartotojas mato atitinkamą informaciją FTP programos pranešimuose.
 • Jeigu aptinkamas bandymas atverti pavojingą nuorodą, vartotojas naršyklėje mato pranešimą, kad nuoroda pavojinga ir prieiga prie jos draudžiama (arba atitinkamą įspėjimą ir mygtuką, įgalinantį tęsti naršymą, jei klientas pasirinkęs žemesnį saugumo nustatymų lygį
 • Surenkama ir pateikiama (per CLI arba SNMP) informacija apie sugautų virusų, kirminų, vykdytų atakų, pažymėtų laiškų kiekį.
 • Nurodomos pagrindinės virusų atakos ir pasaulio šalys, iš kur vykdytos atakos.
Paslauga neatkoduoja duomenų
 • Duomenų srautas yra siunčiamas per Fortigate įrangą, jei duomenys yra koduoti, tai tie duomenys nėra atkoduojami ir skanuojami Fortigate'o. Koduotus duomenis Fortigate praleidžia skaidriai.
 • Naudojant SSL, DPS, IPsec paslaugas (jos koduoja duomenis), jų turinys nėra skanuojamas per Fortigate ir praleidžiamas „skaidriai“.