Nespėjote išnaudoti savo mobiliųjų duomenų?


Mes juos perkelsime į kitą mėnesį.

Mobiliųjų duomenų perkėlimas (angl. mobile data rollover) – tai paslauga, kuri neišnaudotą plano duomenų likutį perkelia į kitą mėnesį su galimybe tą likutį panaudoti ateinantį mėnesį.

Mobiliųjų duomenų perkėlimo Lietuvoje paslauga veikia su nurodytais Verslas PRO mobiliojo ryšio planais: https://web.telia.lt/telefonu-planai-verslui. Esamiems klientams, naudojant Verslas PRO planus nuo 2 GB norint naudotis Mobiliųjų duomenų perkėlimo paslauga, nieko nereikia keisti – jiems paslauga galioja automatiškai.

Mobiliųjų duomenų perkėlimo Lietuvoje paslauga nieko nekainuoja. Ši paslauga yra papildoma nurodytų (Verslas PRO 2 GB ir didesnių) mobiliojo ryšio planų nauda.

Perkelti duomenys galioja Lietuvoje nuo einamojo mėnesio pirmos dienos iki einamojo mėnesio paskutinės dienos.

Mobiliųjų duomenų perkėlimo Lietuvoje paslauga įsijungia tada, kai vartotojas, turintis mobiliojo ryšio planą su šia paslauga, neišnaudoja mokėjimo plano suteikto duomenų kiekio. Neišnaudotas likutis yra perkeliamas į kitą mėnesį, kaip papildoma nauda vartotojui. Likutį vartotojas gali naudoti iki mėnesio, į kurį buvo perkelti duomenys, pabaigos, o likęs neišnaudotas perkeltų duomenų kiekis nėra papildomai perkeliamas į tolimesnius mėnesius.

Duomenų perkėlimo paslauga veikia Verslas PRO nurodytiems planams ir taikoma tik pagal mokėjimo planą suteiktiems duomenims. Duomenų perkėlimo paslauga netaikoma duomenims, kurie buvo papildomai suteikti per akcijas. Taip pat paslauga negalioja tarptinklinio ryšio duomenims.

Mobiliųjų duomenų perkėlimo Lietuvoje paslauga neveikia užsienyje. Ši paslauga veikia tik „Telia“ tinkle ir tik Lietuvos teritorijos ribose.

Mobiliųjų duomenų perkėlimo Lietuvoje paslauga veikia tik nurodytiems Verslas PRO mokėjimo planams. Keičiant mokėjimo arba interneto planą – perkelti duomenys anuliuojasi t. y. esame plane sukaupti duomenys nebus perkelti į naują mokėjimo planą.

Plane, kuriam galioja Mobiliųjų duomenų perkėlimo Lietuvoje paslauga, visada pirmiausia bus naudojami mokėjimo plano suteikti duomenys, o jų pritrūkus bus pradėti naudoti perkelti duomenys.

 

Atsisiųsk „Mano Telia“ programėlę

Paprastai ir greitai peržiūrėkite duomenų likutį bei valdykite mobiliojo ryšio paslaugas „Mano Telia“ savitarnoje arba atsisiųskite nemokamą „Mano Telia“ programėlę iš „App Store“ arba „Google Play“ parduotuvių savo išmaniuosiuose telefonuose.