IŠANKSTINIS INFRASTRUKTŪROS PRIEIGOS PASLAUGŲ PASIŪLYMAS

Didmeninės vietinės prieigos fiksuotoje vietoje paslaugų bei Infrastruktūros nuomos objektų vieši pasiūlymai yra parengti remiantis Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2019 m. liepos 19 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – Tarnyba) direktoriaus įsakymu Nr. 1V-768 “Dėl ūkio subjekto Telia Lietuva, AB, turinčio didelę įtaką didmeninės vietinės prieigos fiksuotoje vietoje rinkoje“ bei 2011 m. spalio 10 d. Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1V-960 „Dėl Prieigos, įskaitant tinklų sujungimą, suteikimo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“.

2022-09-30 išsiųstas laiškas klientams, kurių sutartis dėl RKKS nuomos baigia galioti 2023-03-31

Infrastruktūros nuomos sutartis, priedai ir priedų priedėliai:

Infrastruktūros nuomos sutartis

Infrastruktūros nuomos sąlygos (1 priedas) 

Nuomojami infrastruktūros objektai (2 priedas) 

Vieta ryšių kabelių kanalų sistemoje (2 priedo 1 priedėlis ir 1-3 papildymai) galioja iki 2023.03.31

Vieta ryšių kabelių kanalų sistemoje (2 priedo 1 priedėlis ir 1-3 papildymai) įsigalioja nuo 2023.04.01

Geografinės informacinės sistemos (GIS) naudojimosi instrukcija (įsigalioja nuo 2019.10.01)

Užsakant RKKS nuomos sąlygų tyrimus per Web (el. forma)

RKKS nuomos sąlygų tyrimo užsakymas:
Forma F0134/1 (vykstant į maršruto vietą)
Forma F0134/2 (nevykstant į maršruto vietą)
Forma F0134/3 (įsikirtimo (prisijungimo) į RKKS šulinius)

Leidimas darbams RKKS: Leidimas
Vietos RKKS nuomos kabelių įvėrimo darbų baigimo aktas (DBA): Forma F0137;
Vietos RKKS nuomos kabelių išvėrimo darbų baigimo aktas (DBA): Forma F0137xx.

Vietos RKKS nuomos kabelių išvėrimo/įvėrimo avarinių darbų baigimo aktas (DBA): Forma F0137a

SVARBU: Įvykus avarijai ir operatoriui esant būtinumui patekti į Telia Ryšių kabelių kanalų sistemą šventinėmis ir poilsio dienomis, reikia skambinti 1816 ir registruoti prašymą. Sekančią darbo dieną paimti rašytinį leidimą darbams pagal sutarties 6.9.1 punktą.

Technologinė patalpa (2 priedo 2 priedėlis) 

Technologinė patalpa (2 priedo 2 priedėlis) įsigalioja nuo 2020.07.04
Vieta technologinėse patalpose (2 priedo 3 priedėlis) 

Vieta technologinėse patalpose (2 priedo 3 priedėlis) įsigalioja nuo 2020.07.04

Fizinė ir virtuali bendro naudojimo vieta technologinėse patalpose (2 priedo 4 priedėlis)   

Fizinė ir virtuali bendro naudojimo vieta technologinėse patalpose (2 priedo 4 priedėlis) įsigalioja nuo 2020.07.04
Lentynos nuoma technologinėse patalpose (2 priedo 5 priedėlis) 

Lentynos nuoma technologinėse patalpose (2 priedo 5 priedėlis) įsigalioja nuo 2020.07.04

Laidų lovelio nuoma technologinėse patalpose (2 priedo 6 priedėlis) 

Laidų lovelio nuoma technologinėse patalpose (2 priedo 6 priedėlis) įsigalioja nuo 2020.07.04
Šalių asmenų ryšiams sąrašas (3 priedas) 

Nuomininko atstovų patekimo į „Telia“ technologines patalpas, technologinius viešbučius, technologines patalpas prie anteninių bokštų prižiūrėti nuomininko įrangą tvarka

Nuomininko atstovų patekimo į „Telia“ technologines patalpas, technologinius viešbučius, technologines patalpas prie anteninių bokštų prižiūrėti nuomininko įrangą tvarka įsigalioja nuo 2020.07.04

Nuomininko suvartotos elektros energijos apskaičiavimo metodika (galioja nuo 2019-01-15)

Teikimas išduoti laikinus leidimus patekti į nuomojamas Telia technlogines patalpas ir/ar anteninius bokštus