IŠANKSTINIS PASIŪLYMAS SUJUNGTI ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ TINKLUS

Standartinis „Telia“ pasiūlymas sujungti elektroninių ryšių tinklus, parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymais: 2014 m. spalio 8 d. Nr.1V-1359 „Dėl ūkio subjekto TEO LT, AB, turinčio didėlę įtaką skambučių inicijavimo viešajame ryšių tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, rinkoje ir 2015 m. lapkričio 23 d. Nr.1V-1432 „Dėl ūkio subjekto TEO LT, AB, turinčio didelę įtaką skambučių užbaigimo TEO LT, AB viešajame telefono ryšio tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, rinkoje“, 2015 m. gruodžio 23 d. Nr. 1V-1583 „Dėl ūkio subjekto UAB „OMNITEL“, turinčio didelę įtaką skambučių užbaigimo UAB „OMNITEL“ individualiame judriojo ryšio tinkle, rinkoje“ ir vykdant 2011 m. spalio 10 d. įsakymą Nr.1V-960 „Dėl prieigos, įskaitant tinklų sujungimą, suteikimo ir teikimo taisyklių patvirtinimo, 2019 m. birželio 11 d. Nr. 1V-623 "Dėl ūkio subjekto TELIA LIETUVA, AB, turinčio didelę įtaką skambučių užbaigimo TELIA LIETUVA, AB, viešajame ryšio tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, paslaugų rinkoje", 2020 m. birželio 19 d. Nr. (1.9E)1V-648 "Dėl ūkio subjekto TELIA LIETUVA, AB, turinčio didelę įtaką balso skambučių užbaigimoTELIA LIETUVA, AB, viešajame judriojo ryšio tinkle.

Elektroninių ryšių tinklų sujungimo sutartis (galioja nuo 2022-01-01) 

Techninės specifikacijos ir reikalavimai:
CCITT signalizavimo sistema Nr.7
Techniniai reikalavimai perduodamų numerių formatui tinklų sujungimo taške
Techniniai reikalavimai sinchronizacijos sąsajai tinklų sujungimo taške
Telia ir kitų operatorių Tinklų sujungimo metodika
Techniniai 2Mb perdavimo tinklo sąsajos reikalavimai
Tinklų sujungimo integralumo testavimo metodika

Telia Lietuva, AB standartinis pasiūlymas dėl didmeninės tarptinklinio ryšio prieigos 
Priedas 1 / Annex 1 to Direct Wholesale Roaming Access Reference Offer of Telia Lietuva, AB (galioja nuo 2022-07-01)