Telia ID
Atsijungti

 

IŠANKSTINIS DIDMENINĖS AUKŠTOS KOKYBĖS PRIEIGOS PASLAUGOS PASIŪLYMAS

Didmeninės aukštos kokybės prieigos paslaugų standartinis pasiūlymas parengtas vadovaujantis 2016 m. sausio 8 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1V-16 “Dėl ūkio subjekto TEO LT, AB, turinčio didelę įtaką aukštos kokybės duomenų perdavimo elektroninių ryšių tinklo galiniu segmentu paslaugų rinkoje“