IŠANKSTINIS DIDMENINĖS AUKŠTOS KOKYBĖS PRIEIGOS PASLAUGŲ PASIŪLYMAS

Didmeninės aukštos kokybės prieigos paslaugų standartinis pasiūlymas parengtas vadovaujantis 2016 m. sausio 8 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1V-16 “Dėl ūkio subjekto TEO LT, AB, turinčio didelę įtaką aukštos kokybės duomenų perdavimo elektroninių ryšių tinklo galiniu segmentu paslaugų rinkoje“
 

Didmeninės aukštos kokybės prieigos (AKP) paslaugų teikimo sutartis
Sąvokos ir jų apibrėžimai (1 priedas)
AKP paslaugų teikimas (pagal taškus) (2 priedas)
AKP techninis aprašymas (3 priedas)
AKP paslaugos mokesčiai (3.1 priedėlis)
AKP techniniai ir kokybiniai parametrai (3.2 priedėlis)