Trumpasis numeris mobiliajame tinkle

Trumpojo numerio standartinio tarifo paslaugos - skirtos įmonėms, kurios teikia:

  • taksi paslaugas;
  • klientų informavimo paslaugas;
  • saugos paslaugas ir pan.

Trumpiesiems numeriams numeracija suteikiama pagal Ryšių reguliavimo tarnybos nustatytą Nacionalinio telefono ryšio numeracijos planą:

13XX numeriai pristatymo paslaugų teikėjams (rekomenduojama).
14XX numeriai transporto paslaugų teikėjams (rekomenduojama).
15XX numeriai informacinių paslaugų teikėjams (rekomenduojama). 
16XX numeriai netelekomunikacinių paslaugų teikėjams (rekomenduojama).
18XX numeriai netelekomunikacinių paslaugų teikėjams pristatymo, transporto ir (arba) informacinėmspaslaugoms teikti.
19XXX numeriai netelekomunikacinėms paslaugoms teikti.

Vienas trumpasis numeris gali būti susiejamas tik su vienu ilguoju GSM abonento telefono numeriu.

Skambučiai ir SMS į plano tarifais apmokestinamus trumpuosius numerius nėra įtraukiami į minimalų mokėjimo plano mokestį.

Mokesčių taikymo sąlygos


Vienkartiniai mokesčiai ir jų taikymas Įprasto tarifo trumpasis numeris veikiantis viename ar keliuose rajonuose ar visoje Lietuvoje Padidinto tarifo trumpasis numeris veikiantis viename ar keliuose rajonuose ar visoje Lietuvoje
Vienkartinis mokestis už trumpojo numerio diegimą judriojo ryšio tinkle balso paslaugoms teikti 306,80 Eur 306,80 Eur
Vienkartinis mokestis už trumpojo numerio įjungimą judriojo ryšio tinkle, kai numeris naudojamas skambučiams ir/ar SMS žinutėms su atsakymu (SMS IN/OUT / SMS MO/MT) 613,60 Eur 613,60 Eur
Bendras vienkartinis mokestis už trumpojo numerio įjungimą fiksuotojo ir judriojo ryšio tinkluose, kai naudojama viena sąskaita. 613,60 Eur 613,60 Eur
Papildomas vienkartinis mokestis už reversinio atsiskaitymo konfigūravimą ir/ar trumpojo numerio pradinės konfigūracijos ar kainodaros pakeitimus kliento prašymu. 61,36 Eur 61,36 Eur
Abonentiniai mėnesio mokesčiai    
Abonentinis mėnesio mokestis už naudojimąsi trumpuoju numeriu judriojo ryšio tinkle 92,04 Eur 122,72 Eur
Bendras mėnesio mokestis už trumpąjį numerį fiksuotojo ir judriojo ryšio tinkluose, kai naudojama viena sąskaita. 184,08 Eur 245,44 Eur

 

Įprasto tarifo skambučių įkainiai skambinantiesiems


Įprasto tarifo skambučių įkainiai 13XX, 14XX, 15XX, 16XX serijų trumpieji numeriai 18XX, 19XXX serijų trumpieji numeriai
Viena minutė pokalbio trumpuoju telefono numeriu, veikiančiu Telia fiksuotojo ar judriojo ryšio tinkle

0,09 Eur/be PVM

0,11 Eur/ su PVM

0,07 Eur/be PVM

0,09 Eur/su PVM

Viena minutė pokalbio trumpuoju telefono numeriu, veikiančiu kitų operatorių tinkluose Telia abonentams

-

-

0,07 Eur/be PVM

0,09 Eur/su PVM

Skambučiams iš Telia fiksuoto tinklo taikomas galiojantis bendrojo fiksuotojo telefono ryšio tinklo sujungimo mokestis

0,03 Eur/be PVM

0,04 Eur/su PVM

0,03 Eur/be PVM

0,04 Eur/su PVM

Pastabos:

1. Trumpieji numeriai, veikiantys viename ar keliuose rajonuose, veikia vieno ar kelių administracinių rajonų ribose, bet ne visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

2. Trumpieji telefono numeriai, veikiantys visoje Lietuvoje – tai trumpieji komerciniai numeriai, veikiantys visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje Telia Lietuva, AB fiksuotojo ir judriojo ryšio tinkle.

3. Padidintas tarifas - tai trumpojo numerio paslaugos užsakovo (kliento) nustatomas specialusis tarifas už šiuo trumpuoju numeriu kliento teikiamas paslaugas. Padidintas tarifas taikomas pokalbiams, skambučiams ir SMS žinutėms, ir yra ne mažesnis, nei 0.29 EUR su PVM ir ne didesnis nei 45.00 EUR už vieną pokalbio minutę, vieną SMS žinutę ar už vieną skambutį. Tarifai mažiau 0.29 EUR su PVM priskiriami prie įprastų.

4. Reversinis atsiskaitymas, kai už skambučius ir/ar SMS žinutes moka trumpojo numerio paslaugos užsakovas.

5. Trumpojo numerio pradinės konfigūracijos pakeitimas: kliento balso pranešimo įdėjimas, išėmimas, pakeitimas, skambučio ar SMS tarifo keitimas, naujo tarifo sukūrimas, įprasto tarifo keitimas į padidintą ir atvirkščiai, reversinio apmokestinimo konfigūravimas ar iškonfigūravimas, ir kiti pradinio konfigūravimo pakeitimai kliento prašymu.

6. Fiksuotojo ryšio tinkle už trumpesnius nei 1 minutė pokalbius, mokama kaip už visą pokalbio minutę; nuo antros minutės pokalbiai apmokestinami 30 sekundžių tikslumu.

7. Pokalbiams fiksuotojo telefono ryšio tinklu taikomas galiojantis bendrojo fiksuotojo telefono ryšio tinklo sujungimo mokestis 0.0335 Eur be PVM. Sujungimo mokestis yra įskaičiuojamas į pirmos pokalbio minutės kainą.

8. Vienkartiniai mokesčiai taikomi įrengiant (diegiant) trumpuosius numerius, kai vyksta pervardinimas ar keičiamas techninis realizavimas.

9. Skambučiai, apmokestinami trumpųjų numerių tarifais, nėra įtraukiami į minimalų mokėjimo plano mokestį, jei nenurodyta kitaip.

10. Be trumpojo numerio mokesčių mokami ir telefono numerio abonentiniai mokesčiai.

11. Jei trumpasis numeris užsakomas fiksuoto ir judriojo ryšio tinkluose, bet sąskaita užsakovui turi būti pateikiama viena, mokesčiai turi būti apskaičiuojami atskirai, tuomet sumuojami ir apmokestinama suminiais mokesčiais.

12. Be kitų paslaugos mokesčių, paslaugos teikėjas moka ir fiksuotojo telefono ryšio paslaugos abonentinį mokestį.

13. Pasirašant sutartį su 12 mėnesių trumpiausio naudojimosi užsakytomis paslaugomis laikotarpiu, pradiniam mokesčiui taikoma 15 proc. nuolaida, pasirašant 24 mėnesių sutartį pradiniam mokesčiui taikoma 25 proc. nuolaida.

14. Paslaugos pervardinimo atveju naujam paslaugos teikėjui taikoma 75 % nuolaida paslaugos įjungimo mokesčiui.

15.Trumpaisiais numeriais, veikiančiais visoje Lietuvoje, galima skambinti iš visų „Telia“ fiksuotojo ryšio telefonų bei taksofonų (trumpaisiais numeriais 13XX-16XX serijos negalima paskambinti iš užsienio šalių bei kitų telekomunikacijų operatorių tinklų. Dėl to paties trumpojo numerio naudojimo kituose tinkluose turėsite atskirai tartis su kitais operatoriais).

6. Skambučiai trumpaisiais nacionaliniais telefono numeriais negali būti nukreipiami į analoginių linijų telefonų numerius.

17. Jeigu įmonė turi „ISDN srautą“, skambučiai trumpuoju numeriu gali būti nukreipiami ne daugiau kaip į vieną „ISDN srauto“ liniją.

18. PVM dydis taikomas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymus.

Įdiegti numeriai

Trumpasis numeris Paslaugos teikėjas Skambučio/SMS kaina (su PVM) Klientų aptarnavimas
1301 „Telia Lietuva", AB 0,09 Eur/SMS  
1312 UAB „Vestekspress“ 0,11 Eur/min  
1315 UAB „Verus Gustus“ 0,11 Eur/min  
1321 Netsmart International Ltd nuo 0,09 Eur/SMS support.lt@askbongo.com; tel. +358923165143 (angl.kalba)
1324 Numeris naudojamas laikinam indentifikavimui jungiantis prie Google Play Nemokamai iš „Telia“ tinklo  
1326 Netsmart International Ltd nuo 0,09 Eur/SMS help@laikamobile.com; support@netsmart.com.cy
1328 Netsmart International Ltd nuo 0,09 Eur/SMS help@laikamobile.com; support@netsmart.com.cy
1332 „Telia Lietuva", AB 0,30 Eur/min.
/ nuo 0,07 Eur/SMS
 
1335 MOBIGW OU nuo 0,09 Eur/SMS support.lt@txthelper.com; tel.+37065551365; +37052078309
1336 Netsmart International Ltd nuo 0,09 Eur/SMS help@laikamobile.com; support@netsmart.com.cy
1337 MOBIGW OU nuo 0,09 Eur/SMS support.lt@txthelper.com; tel.+37065551365; +37052078309
1343 UAB „TCG Telecom“ (parama) 2 Eur/min/SMS  
1344 UAB „TCG Telecom“ (parama) 5 Eur/min/SMS  
1355 UAB "Grinda" 0,09 Eur/min.  
1362 Playfon 0,09 Eur/SMS  
1366 UAB „Taksi Vilnius“ 0,30 Eur/min.  
1368 „Telia Lietuva", AB 0,09 Eur/SMS  
1373 UAB „Euro sprendimas“ 5 Eur/min.  
1374 Paysera LT, UAB 0,09 Eur/SMS  
1377 UAB „Skubios Siuntos“ 0,11 Eur/min./SMS  
1378 SIA "Link Mobility" 0,29 Eur/min.
/ nuo 0,09 Eur/SMS
support@linkmobility.lt; tel.+37065656000
1381 SIA "Europe Mobile Solutions" nuo 0,09 Eur/SMS  
1385 UAB "Verozona" nuo 0,09 Eur/SMS  
1388 BIGBANK Kaip į kito operatoriaus tinklą  
1390 UAB „Marked“ 0,59 Eur/min.
/ nuo 0,04 Eur/SMS
 
1391 SIA "Europe Mobile Solutions" nuo 0,09 Eur/SMS  
1394 SIA CDR nuo 0,09 Eur/SMS info@esteria.eu; info@cdr.lv
1398 Paysera LT, UAB nuo 0,09 Eur/SMS  


Svarbu:

    • Šiame puslapyje pateikti tarifai galioja skambinant ar siunčiant SMS iš Telia mobiliojo ryšio numerių.
    • Šiame puslapyje gali būti nurodyti ne visi veikiantys trumpieji numeriai. Prieš skambinant ar siunčiant SMS trumpuoju numeriu rekomenduojame
      sužinoti skambučio / SMS kainą konkrečios paslaugos teikėjo informaciniame arba reklaminiame tekste.

Trumpasis numeris Paslaugos teikėjas Skambučio/SMS kaina (su PVM)
1402 UAB „TCG Telecom“ (parama) 2,00 Eur/min/SMS
1404 UAB „TCG Telecom“ (parama) 3,00 Eur/min/SMS
1405 UAB „TCG Telecom“ (parama) 1,45 Eur/min/SMS
1406 UAB „TCG Telecom“ (parama) 2,00 Eur/min/SMS
1407 UAB „TCG Telecom“ (parama) 3,00 Eur/min/SMS
1408 UAB „TCG Telecom“ (parama) 5 Eur be PVM/min./SMS
1409 UAB „TCG Telecom“ (parama) 5 Eur be PVM/min./SMS
1410 UAB „TCG Telecom“ (parama) 10,00 Eur be PVM/min./SMS
1411 UAB „Taksi Vilnius“ 0,30 Eur/min.
1413 UAB „TCG Telecom“ (parama) 10,00 Eur be PVM/min./SMS
1414 UAB „Sauda“ 0,30 Eur/min.
1415 UAB „TCG Telecom“ (parama) 10,00 Eur be PVM/min./SMS
1416 UAB „TCG Telecom“ (parama) 5,00 Eur/min./SMS
1417 UAB „TCG Telecom“ (parama) 1,45 Eur/min/SMS
1418 UAB „TCG Telecom“ (parama) 3 Eur/min./SMS
1419 UAB „TCG Telecom“ (parama) 1,45 Eur/min/SMS
1420 UAB „Romerta plius“ 0,30 Eur/min.
1421 UAB „Sezamas“, UAB „Vidmantera“ 0,30 Eur/min.
1422 Audriaus Rovbuto individualios veiklos įmonė 0,11 Eur/min.
1423 Audriaus Rovbuto individualios veiklos įmonė 0,11 Eur/min.
1424 UAB „Dallis“ 0,58 Eur/min.
1425 UAB „Ventaksal“ 0,30 Eur/min.
1432 UAB „Mūsų meida“ 0,30 Eur/min.
1441 UAB „Romerta plius“ 0,30 Eur/min.
1442 UAB „Kortesa“ 0,30 Eur/min.
1443 UAB "Šiauliai veža" 0,30 Eur/min.
1444 UAB „Mūsų meida“ (Panevėžys) 0,30 Eur/min.
1444 Virginijaus Čekavičiaus IĮ (Kaunas) 0,11 Eur/min.
1446 UAB „Ekipažas“ 0,30 Eur/min.
1450 VŠĮ „Vilnius veža“ 0,29 Eur/sujungimas
1456 UAB "Šiauliai veža" 0,30 Eur/min.
1470 AUKŠTAKALNIO TAKSI, Giedriaus Rapoporto IĮ 0,11 Eur/min.
1474 UAB „Eurotaksi paslaugos ir Ko“ 0,11 Eur/min.
1476 Mobi Solutions OU nuo 0,09 Eur/SMS
1481 Kredito unija "Vilniaus taupomoji kasa" 0,11 Eur/min.
1482 UAB „TCG Telecom“ (parama) 5,00 Eur/min./SMS
1483 UAB „TCG Telecom“ (parama) 5,00 Eur/min./SMS
1484 UAB „TCG Telecom“ (parama) 2,00 Eur/min./SMS
1485 UAB „TCG Telecom“ (parama) 5,00 Eur/min./SMS
1490 UAB „TCG Telecom“ (parama) 1,45 Eur/min./SMS


Svarbu:


    • Šiame puslapyje pateikti tarifai galioja skambinant ar siunčiant SMS iš Telia mobiliojo ryšio numerių.
    • Šiame puslapyje gali būti nurodyti ne visi veikiantys trumpieji numeriai. Prieš skambinant ar siunčiant SMS trumpuoju numeriu rekomenduojame
      sužinoti skambučio / SMS kainą konkrečios paslaugos teikėjo informaciniame arba reklaminiame tekste.

Trumpasis numeris Paslaugos teikėjas Skambučio/SMS kaina (su PVM)
1501 UAB „Bitė Lietuva“ 0,12 Eur/min.
1511 „Telia Lietuva“, AB Kaip į „Telia“ tinklą
1515 „Telia Lietuva“, AB Nemokamai iš „Telia“ tinklo
1520 „Telia Lietuva“, AB Nemokamai iš „Telia“ tinklo
1533 „Telia Lietuva“, AB Nemokamai iš „Telia“ tinklo
1535 „Telia Lietuva“, AB Nemokamai iš „Telia“ tinklo
1544 „Telia Lietuva“, AB Nemokamai iš „Telia“ tinklo
1566 „Telia Lietuva“, AB Nemokamai iš „Telia“ tinklo/0,03 Eur/SMS
1567 UAB „TCG Telecom“ 0,55 Eur/min. / nuo 0,09 Eur/SMS
1588 UAB „Infomedia“ 0,11 Eur/min.
1590 „Telia Lietuva“, AB 0,14 Eur/sujungimas
1598 „Telia Lietuva“, AB Kaip į „Telia“ tinklą
1599 „Telia Lietuva“, AB 0,03 Eur/sujungimas


Svarbu:


    • Šiame puslapyje pateikti tarifai galioja skambinant ar siunčiant SMS iš Telia mobiliojo ryšio numerių.
    • Šiame puslapyje gali būti nurodyti ne visi veikiantys trumpieji numeriai. Prieš skambinant ar siunčiant SMS trumpuoju numeriu rekomenduojame
      sužinoti skambučio / SMS kainą konkrečios paslaugos teikėjo informaciniame arba reklaminiame tekste.

Trumpasis numeris Paslaugos teikėjas Skambučio/SMS kaina (su PVM) Klientų aptarnavimas
1600 „Telia Lietuva“, AB Nemokamai iš „Telia“ tinklo  
1604 UAB „TCG Telecom“ 0,30 Eur/min.  
1608 AB DNB bankas 0,11 Eur/min.  
1612 UAB „Generalinis platintojas“ 1,45 Eur/skambutis ir SMS  
1615 UAB „Diginet LT“ nuo 0,09 Eur/SMS  
1620 „IF draudimas“ 0,11 Eur/min.  
1624 Netsmart International Ltd. nuo 0,09 Eur/SMS help@laikamobile.com; support@netsmart.com.cy
1626 AAS Gjensidige Baltic, Lietuvos filialas 0,11 Eur/min.  
1630 SIA Digital SMS 0,09 Eur/SMS  
1633 AB Swedbank 0,11 Eur/min.  
1634 UAB „Lotelita“ 1 Eur/skambutis ir SMS  
1635 SIA "Europe Mobile Solutions" nuo 0,09 Eur/SMS  
1644 V. Ivanausko IĮ „VYDAS“ 2,03 Eur/SMS  
1645 SIA "Europe Mobile Solutions" nuo 0,09 Eur/SMS  
1646 UAB „Ekskomisarų biuras“ 0,09 Eur/min.  
1648 Vilniaus miesto savivaldybė 0,11 Eur/min.  
1649 UAB „TCG Telecom“ 2,00 EUR/min.; už SMS sumoka paslaugos teikėjas info@tcg.lt; bendras tel. +37052058212  
1652 Perlo draudimo brokeris, UADBB 0,11 Eur/min.  
1654 UAB „Verozona“ nuo 0,09 Eur/min./SMS  
1660 MB „TM ENERGIJA“ 1,45 Eur/min.  
1664 Vilniaus miesto savivaldybė 0,11 Eur/min.  
1669 UAB „TCG Telecom“ 0,30 Eur/min. / nuo 0,09 Eur/SMS  
1670 UAB „TCG Telecom“ 0,30 Eur/min. / nuo 0,09 Eur/SMS  
1672 UAB „TCG Telecom“ 0,30 Eur/min. / nuo 0,09 Eur/SMS  
1673 UAB „TCG Telecom“ 0,30 Eur/min. / nuo 0,09 Eur/SMS  
1679 UAB „Verozona“ nuo 0,09 Eur/SMS  
1685 SIA "Link Mobility" Nemokamai iš „Telia“ tinklo  


Svarbu:

    • Šiame puslapyje pateikti tarifai galioja skambinant ar siunčiant SMS iš Telia mobiliojo ryšio numerių.
    • Šiame puslapyje gali būti nurodyti ne visi veikiantys trumpieji numeriai. Prieš skambinant ar siunčiant SMS trumpuoju numeriu rekomenduojame
      sužinoti skambučio / SMS kainą konkrečios paslaugos teikėjo informaciniame arba reklaminiame tekste.

Trumpasis numeris Paslaugos teikėjas Skambučio/SMS kaina (su PVM)
1800 UAB „Taksi Vilnius“ 0,09 Eur/min.
1801 UAB „Nordecum“ 0,09 Eur/min.
1802 UAB „Ignitis“ klientų aptarnavimas 0,09 Eur/min.
1803 Kėdainių rajono savivaldybės administracija 0,09 Eur/min.
1804 AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) Dujų avarinė tarnyba Nemokamai iš „Telia“ tinklo
1805 Nacionalinis kibernetinio saugumo centras prie KAM 0,09 Eur/min.
1806 UAB „EMP recycling“ 0,09 Eur/min.
1808 Korona viruso karštoji linija Nemokamai iš „Telia“ tinklo
1809  Emocinės pagalbos linija Nemokamai iš „Telia“ tinklo
1810 UAB „Falck Lietuva“ 0,44 Eur/min.
1811 UAB „Affidea Lietuva“ 0,09 Eur/min.
1813 AB Šiaulių bankas 0,09 Eur/min.
1815 Psichologinių krizinių įvykių skambučių centras Nemokamai iš „Telia“ tinklo
1816 „Telia Lietuva“, AB Nemokamai iš „Telia“ tinklo
1817 „Telia Lietuva“, AB Nemokamai iš „Telia“ tinklo
1818 UAB „Taxilita“ 0,09 Eur/min.
1822 UAB „Mediafon“ 0,09 Eur/min.
1823 UAB „M-1“ 0,09 Eur/min.
1826 EUROCASH1, UAB 0,09 Eur/min.
1828 AB „Lietuvos draudimas“ 0,09 Eur/min.
1829 UAB „M-1“ 0,09 Eur/min.
1830 UAB „M-1“ 0,09 Eur/min.
1831 UAB „Affidea Lietuva“ 0,09 Eur/min.
1832 UAB „Jungtis“ 0,09 Eur/min.
1833 UAB „Taxilita“ 0,09 Eur/min.
1838 „Telia Lietuva“, AB Nemokamai iš „Telia“ tinklo
1839 MB „Laisvė judėti“ Nemokamai iš „Telia“ tinklo
1841  Nacionalinė mokėjimų agentūra  0,09 Eur/min.
1842  AB „Lietuvos paštas“ 0,09 Eur/min.
1844  UAB „Taksi Vilnius“  0,09 Eur/min.
1852  AB „ESO“  Nemokamai iš „Telia“ tinklo
1855  Vyriausioji rinkimų komisija  Kaip į „Telia“ tinklą 
1858  UAB „Argus“  0,09 Eur/min.
1861  UAB „Brinks Lithuania“ 0,09 Eur/min.
1862  UAB „Moment Credit“  0,09 Eur/min.
1866 UAB „Taksi Vilnius“ 0,09 Eur/min.
1868 UAB „Kavamedia“ 0,09 Eur/min.
1870 Smiltynės perkėla 0,09 Eur/min.
1871 Lietuvos automobilių kelių direkcijoje prie Susisiekimo ministerijos 0,09 Eur/min.
1876 UAB „Apsaugos komanda“ 0,09 Eur/min.
1877 UAB „Lietuva Statoil“ 0,09 Eur/min.
1878 AB bankas „Swedbank“ Nemokamai iš „Telia“ tinklo
1882 Valstybinė mokesčių inspekcija 0,09 Eur/min.
1883 SoDra 0,09 Eur/min.
1884 AB bankas „Swedbank“ 0,09 Eur/min.
1885 UAB „Transcom Worldwide Vilnius“ 0,09 Eur/min.
1886 UAB „Glassdrive“ 0,09 Eur/min.
1887 ADB „ERGO Lietuva“ 0,09 Eur/min.
1888 UAB „Euro Asista“ 0,09 Eur/min.
1889 AAB "Vilniaus vandenys" 0,09 Eur/min.
1890 UAB „TCG Telecom“ (parama) 1 Eur/min./SMS
1891 UAB „TCG Telecom“ (parama) 2 Eur/min./SMS
1892 UAB „TCG Telecom“ (parama) 3 Eur/min./SMS
1893 UAB „TELE-3“ 5,79 Eur/min.
1896 SIA "ONLINE" 0,09 Eur/min.
1899  UAB „Vilniaus energija“  0,09 Eur/min.

 

Svarbu: 

  • Šiame puslapyje pateikti tarifai galioja skambinant ar siunčiant SMS iš Telia mobiliojo ryšio numerių.
  • Šiame puslapyje gali būti nurodyti ne visi veikiantys trumpieji numeriai. Prieš skambinant ar siunčiant SMS trumpuoju numeriu rekomenduojame sužinoti skambučio / SMS kainą konkrečios paslaugos teikėjo informaciniame arba reklaminiame tekste.
Trumpasis numeris Paslaugos teikėjas Skambučio/SMS kaina (su PVM)
19001 UAB „CSC Telecom“ 0,09 Eur/min.
19002 UAB „CSC Telecom“ 0,09 Eur/min.
19005 UAB „CSC Telecom“ 0,09 Eur/min.
19009 UAB „CSC Telecom“ 0,09 Eur/min.
19010 UAB „CSC Telecom“ 0,09 Eur/min.
19020 UAB „CSC Telecom“ 0,09 Eur/min.
19022 UAB „CSC Telecom“ 0,09 Eur/min.
19055 UAB „CSC Telecom“ 0,09 Eur/min.
19090 UAB „Mano Būstas“ 0,09 Eur/min.
19091 AB „Citadele“ 0,09 Eur/min.
19099 UAB „CSC Telecom“ 0,09 Eur/min.
19112 UAB „CSC Telecom“ 0,09 Eur/min.
19117 UAB „CSC Telecom“ 0,09 Eur/min.
19118 UAB „CSC Telecom“ 0,09 Eur/min.
19119 UAB „CSC Telecom“ 0,09 Eur/min.
19199 UAB „CSC Telecom“ 0,09 Eur/min.
19211 AB „K2 LT“ 0,09 Eur/min.
19442 UAB „CSC Telecom“ 0,09 Eur/min.
19513 UAB „CSC Telecom“ 0,09 Eur/min.
19555 „Švyturio taksi“, UAB 0,09 Eur/min.
19560 UAB „CSC Telecom“ 0,09 Eur/min.
19813 UAB „CSC Telecom“ 0,09 Eur/min.
19820 UAB „CSC Telecom“ 0,09 Eur/min.
19900 UAB NTT 0,09 Eur/min.
19988 UAB „CSC Telecom“ 0,09 Eur/min.
19990 UAB „CSC Telecom“ 0,09 Eur/min.
19991 UAB „CSC Telecom“ 0,09 Eur/min.


Svarbu:


    • Šiame puslapyje pateikti tarifai galioja skambinant ar siunčiant SMS iš Telia mobiliojo ryšio numerių.
    • Šiame puslapyje gali būti nurodyti ne visi veikiantys trumpieji numeriai. Prieš skambinant ar siunčiant SMS trumpuoju numeriu rekomenduojame
      sužinoti skambučio / SMS kainą konkrečios paslaugos teikėjo informaciniame arba reklaminiame tekste.

Svarbu:

  • Šiame puslapyje pateikti tarifai galioja skambinant ar siunčiant SMS iš Telia mobiliojo ryšio numerių.
  • Šiame puslapyje gali būti nurodyti ne visi veikiantys trumpieji numeriai. Prieš skambinant ar siunčiant SMS trumpuoju numeriu rekomenduojame sužinoti skambučio / SMS kainą konkrečios paslaugos teikėjo informaciniame arba reklaminiame tekste.
  • Detalias pramoginių paslaugų sąlygas galite rasti čia.