Telia ID

900-oji paslauga

 

Kas tai?
Galimybė įmonei parduoti informaciją telefonu, apmokestinant klientų skambučius didesniu nei įprastas tarifu.

Kaip tai veikia?
Įmonei suteikiamas vienas ar keli numeriai su kodu 8 900 (arba 8 909), kuriais skambučiai apmokestinami pageidaujamu tarifu. Įmonė gauna pajamas už kiekvieną atsilieptą skambutį.

Kam skirta?
Ši paslauga suteikia puikias galimybes telefonu parduoti paslaugas, informaciją ar konsultacijas, priimti reklamos užsakymus, teikti įvairias pramogines paslaugas ar rengti žaidimus. Numeriais, kurių kodas 8 900, teikiamos informacinės, o 8 909 – pramoginės, pokalbių paslaugos.

Privalumai
 • Įvertinus telekomunikacijos išlaidas, pajamos vidutiniškai sudaro 65 proc. skambučio kainos.
 • 900-ąjį numerį paprasta naudoti bei reklamuoti.
 • Klientams, skambinusiems paslaugos numeriais, nereikia pateikti sąskaitų – šį darbą atliekame mes.
 • Aptarnaujant klientus telefonu, mažėja klientų aptarnavimo kaštai.
 • Lankstus gaunamų skambučių apmokestinimas – tarifai už pokalbį arba už minutes.
 • 900-asis numeris yra pasiekiamas iš fiksuotojo ryšio tinklo visoje Lietuvoje.
 • Galite užsakyti balso pranešimą, kurį girdės klientai, skambinantys po darbo valandų, poilsio arba švenčių dienomis.
 • Skambučiai 900-uoju numeriu jūsų nurodyta tvarka yra automatiškai nukreipiami į vieną ar kelias telefono linijas ten, kur pageidaujate, kad į juos būtų atsakyta.
 • Lengvai įsimenamas numeris.
 • Skambinantysis 900-uoju numeriu girdi nemokamą (į pokalbio trukmę neįeinantį) pranešimą apie pokalbio kainą.
Kiek kainuoja?

Paslaugos įjungimo, mėnesiniai bei numerių pasirinkimo mokesčiai:

 • jeigu paslaugai teikti naudojate „ISDN dueto“ ar telefono liniją arba turite mažiau nei 30 paslaugos numerių, vieno paslaugos numerio įjungimas – 148,46 Eur, mėnesinis mokestis už vieną paslaugos numerį – 24,58 Eur;
 • jeigu paslaugai teikti naudojate „ISDN srauto“ liniją arba turite daugiau nei 30 paslaugos numerių, vieno paslaugos numerio įjungimas – 12,41 Eur, mėnesinis mokestis už vieną paslaugos numerį – 4,91 Eur;
 • numerio pasirinkimo mokestis – 124,12 Eur;
 • mokestis už „auksinio“ 900-ojo numerio, pasirenkamo iš bendrovės pateikto sąrašo (kurio trys pirmi arba paskutiniai skaitmenys vienodi), suteikimą – 245,81 Eur.
 • be 900-osios paslaugos mokesčių, paslaugos teikėjas turi mokėti abonentinį mokestį už telefono liniją arba ISDN paslaugą, kuri naudojama 900-ajai paslaugai teikti.
 
Specialiojo tarifo dalis, bendrovės gaunama už įvykusius pokalbius:

Pokalbiai    

Mokestis už įvykusius pokalbius procentais nuo specialiojo tarifo
Pokalbiai 900-osios paslaugos 8 900 numeriais, apmokestinami pagal trukmę* 15%
Pokalbiai 900-osios paslaugos 8 900 numeriais, apmokestinami už sujungimą* 20%
Pokalbiai, 900-osios paslaugos 8 909 numeriais, apmokestinami pagal trukmę 35%
* Paslaugos teikėjas papildomai apmokestinamas 0,09 Eur mokesčiu už kiekvieną pokalbio 8 900 numeriu minutę. Trukmė minutėmis apskaičiuojama trukmę sekundėmis dalinant iš 60.
 
Numeravimo laukas TTT (8 909 TTT XX) Pokalbio kaina Eur/sek. Pokalbio kaina
000 0,00 0,12 Eur/min.
001 0,00 0,24 Eur/min.
002 0,00 0,24 Eur/min.
003 0,01 0,48 Eur/min.
004 0,01 0,72 Eur/min.
005 0,02 0,96 Eur/min.
006 0,02 1,20 Eur/min.
007 0,03 1,20 Eur/min.

 

Numeravimo laukas TT (8 900 TT XXX) Pokalbio kaina Eur/sek. Pokalbio kaina
00-04 0,01 0,36 Eur/min.
05-09 0,00 0,24 Eur/min.
10-14 0,01 0,48 Eur/min.
15-19 0,01 0,60 Eur/min.
20-24 0,01 0,72 Eur/min.
25-29 0,02 0,84 Eur/min.
30-35 0,02 0,96 Eur/min.
36-39 0,02 1,08 Eur/min.
40-44 0,02 1,20 Eur/min.
45-49 0,03 1,44 Eur/min.
Numeravimo laukas TT (8 900 TT XXX) Pokalbio kaina
50-54 0,24 Eur
55-59 0,36 Eur
60-64 0,72 Eur
65-69 0,48 Eur
70-74 1,20 Eur
75-77 1,44 Eur
78-79 0,96 Eur
80-81 2,39 Eur
82-83 3,59 Eur
84-85 4,79 Eur
86-87 5,98 Eur
88-89 7,18 Eur

 

Papildoma informacija
 • už pokalbius 900-aisiais numeriais moka skambinantysis pagal jūsų įmonės pasirinktus tarifus;
 • pokalbiams taikomas galiojantis bendro fiksuotojo telefono ryšio tinklo sujungimo mokestis (sujungimo mokestis tenka bendrovei), išskyrus pokalbius, kai paslaugos tarifai (900 kodas) TT yra nuo 50 iki 89;
 • visų pokalbių trukmė skaičiuojama sekundės tikslumu (900 kodo numeracijos lauko 00-49 tarifai; 909 kodo – visi tarifai);
 • 900-osios paslaugos skambučiai yra atsiunčiami į numerius „Telia“ tinkle.
 • paslaugos teikėjas, teikdamas 900-ąją paslaugą, iš aukščiau minėtų mokesčių pasirenka specialųjį tarifą, kurį taiko savo vartotojams.

 
Pastaba: „Telia“ 900-osios paslaugos pasiekiamumas iš kitų operatorių ar elektroninių ryšių paslaugų teikėjų tinklų priklauso nuo šių operatorių teikiamų paslaugų. Šiuo metu į „Telia“ tinkle įdiegtus 900-osios paslaugos numeriais 8 900 XXXXX, 8 909 XXXXX gali skambinti  „Bitė“, „CSC telecom“, „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“ ir „Mediafon“ abonentai. Kiti operatoriai savo abonentams nesuteikia galimybės skambinti į „Telia“ 900-osios paslaugos numerius (tikslesnės informacijos teiraukitės operatorių, jums teikiančių paslaugas). „Telia“ klientai gali skambinti į „Telia“ ir „CSC telecom“ tinkle įdiegtus 900-osios paslaugos numerius. Apie skambučio kainą skambinantieji klientai informuojami nemokamu pranešimu prieš sujungiant su paslaugos teikėju.

Kita informacija
 • paslaugos teikimo sąlygų pakeitimas (paslaugos teikėjo prašymu) – 24,58 Eur;
 • paslaugos telefono numerio pakeitimas (paslaugos teikėjo prašymu) – 24,58 Eur;
 • paslaugos pervardinimo atveju naujam paslaugos teikėjui taikoma 75 proc. nuolaida paslaugos įjungimo mokesčiui;
 • mokestis už 900-osios paslaugos papildomą konfigūravimą kliento prašymu –6,08 Eur už vieną užsakymą.

Visos kainos nurodytos eurais be PVM.

Pridėtinės vertės mokestis yra taikomas pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus.