Telia ID
800-oji paslauga
Nemokamas numeris išskirtiniam jūsų klientų aptarnavimui.
Daugiau skambučių

Gausite daugiau skambučių, nes skambinantysis į 800-ajį nieko nemoka.

Vienas numeris visoje Lietuvoje

Paprastesnė ir aiškesnė komunikacija – skelbiate vieną numerį vietoj daugybės padalinių numerių.

Greitesnis aptarnavimas

Skambučiai paskirstomi pagal rajonus, darbo laiką, ieškoma neužimtų linijų.

Sutaupysite mažindami sąnaudas

Taupote išlaidas ir darbuotojų darbo laiką - nemokate už „Telia“ tinkle nukreipiamus skambučius, skambučių nukreipimo nereikia atlikti jūsų darbuotojams.

Jeigu norite turėti telefono numerį, kuriuo Lietuvos klientai galėtų skambinti nemokamai, rinkitės nacionalinę 800-ąją paslaugą – jūsų įmonei suteikiamas telefono numeris, kurio kodas 8 800.

Nacionalinės 800-osios paslaugos tarifai

Pagrindiniai tarifai

Mokesčio pavadinimas Tarifas
Už pirmą 800-ąjį numerį 124,12 Eur
Už pirmą 800-ąjį numerį ne pelno įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms 62,06 Eur
Už antrą ir kiekvieną kitą 800-ąjį numerį 99,79 Eur
Už antrą ir kiekvieną kitą 800-ąjį numerį ne pelno įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms 49,89 Eur
Pradinis mokestis už 800-ojo numerio skyrimą trumpam laikotarpiui (iki 6 mėn.) 62,06 Eur

Pratęsiant naudojimosi 800-uoju numeriu laikotarpį, mokamas pradinio mokesčio

ir pradinio mokesčio už numerio skyrimą trumpam laikotarpiui skirtumas

 
Mokestis už „auksinio“ 800-ojo numerio (kurio trys skaitmenys vienodi) suteikimą 197,14 Eur

Paslaugos mėnesinis mokestis (bendrojo fiksuoto telefono ryšio abonentinis

mokestis neįskaičiuotas ir turi būti mokamas atskirai)

14,60 Eur

Pokalbių kainos


Už pokalbius 800-aisiais numeriais mokės jūsų įmonė:

  Nuo 8 iki 20 val. Nuo 8 iki 20 val.  
Pokalbiai Darbo dienomis Poilsio ir švenčių
dienomis
Nuo 20 val. iki 8 val.
Iš „Telia“
 tinklo
Mokama pagal galiojančius bendrojo fiksuoto telefono tinklo tarifus Mokama pagal galiojančius bendrojo fiksuoto telefono tinklo tarifus Mokama pagal galiojančius bendrojo fiksuoto telefono tinklo tarifus
Iš mobiliųjų operatorių tinklų 0,16 Eur/min. 0,16 Eur/min. 0,08 Eur/min.
Iš kitų operatorių fiksuotojo telefono ryšio tinklų

0,06 Eur/min.

0,02 Eur/min. 0,02 Eur/min.

Pokalbiams taikomas standartinis sujungimo mokestis. Visų pokalbių trukmė skaičiuojama sekundės tikslumu.

Kiti mokesčiai

  • 800-osios paslaugos įjungimas po laikino išjungimo (iki 6 mėn.) – 50,32 Eur.
  • 800-ojo numerio pakeitimas (jūsų pageidavimu) – 100,63 Eur.
  • Paslaugos pervardinimo atveju, naujam paslaugos teikėjui taikoma 75% nuolaida paslaugos įjungimo mokesčiui.
  • Mokestis už 800-osios paslaugos papildomą konfigūravimą kliento prašymu –6,08 Eur už vieną užsakymą.
Papildoma informacija
  • Nacionaliniais 800-aisiais numeriais galima paskambinti iš fiksuotojo ryšio tinklų, iš taksofonų (nereikia taksofono kortelės), iš mobiliojo ryšio tinklų (jeigu jūsų įmonė pageidauja).
  • Telia Lietuva, AB nacionalinė 800-oji paslauga yra pasiekiama užsakovo pasirinktų tinklų abonentams. Telia Lietuva, AB neatsako už kitų tinklų operatorių taikomus ryšio apribojimus jų abonentams.
  • 800-osios paslaugos skambučiai yra atsiunčiami į numerius „Telia“ tinkle.
  • Tarptautiniais 800-aisiais numeriais iš užsienio valstybių šios paslaugos abonentui Lietuvoje galima paskambinti iš visų fiksuotojo telefono ryšio telefonų. Galimybė ir sąlygos paskambinti tarptautiniais 800-aisiais numeriais iš mobiliųjų telefonų bei taksofonų priklauso nuo konkretaus užsienio operatoriaus.
  • Tarptautiniais 800-aisiais numeriais iš Lietuvos šios paslaugos abonentui užsienio šalyje galima paskambinti iš visų fiksuotojo telefono ryšio telefonų ir taksofonų (taksofono kortelės nereikia). Šiuo metu iš Lietuvos tarptautiniais 800-aisiais numeriais negalima paskambinti iš mobiliųjų telefonų.

Dėmesio!
 
Pastaruoju metu padaugėjo atvejų, kai 800-sios paslaugos numeriams apgaulės būdu yra įjungiamos skambučių peradresavimo paslaugos. Asmuo, prisistatęs Telia Lietuva, AB darbuotoju, skambina 800-sios paslaugos numeriu ir atsiliepusio darbuotojo prašo surinkti skaičių ir ženklų seką (paprastai naudojamą telefono numerio peradresavimo paslaugai aktyvuoti), savo prašymą grįsdamas tuo, jog bus atliekamas linijos patikrinimas, išbandymas ar panašiai.
Informuojame, kad apie planuojamus techninius ar kito pobūdžio 800-sios paslaugos pakeitimus ar bandymus mūsų Bendrovė klientams praneša raštu.
Siekdami užkirsti kelią piktnaudžiavimui 800-sios paslaugos teikiamomis galimybėmis, rekomenduojame uždrausti 800-sios paslaugos numerių peradresavimo paslaugas, jei Jūsų įmonė šiomis paslaugomis nesinaudoja. Šią draudimo funkciją „Telia“ specialistai įdiegs gavę Jūsų įmonės prašymą raštu. Norime atkreipti dėmesį − jei Jūsų įmonė 800-ąja paslauga naudojasi per įmonės telefono stotelę, uždrausti skambučių peradresavimo paslaugas galite patys, naudodamiesi telefono stotelės galimybėmis.