SERVERIŲ IR SISTEMŲ PRIEŽIŪRA
SERVERIŲ IR SISTEMŲ PRIEŽIŪRA
JŪS DIRBATE – MES RŪPINAMĖS JŪSŲ SISTEMOMIS
Serverių priežiūros paslauga apima nuolatinę serverių ir sistemų veikimo stebėseną, rezervinių kopijų darymą ir saugojimą, esamų operacinių sistemų priežiūrą, atnaujinimų diegimą, konfigūracijų derinimą bei įvykusių sutrikimų šalinimą
BENDRAS PASLAUGOS FUNKCIONALUMAS
DIEGIMAS IR KONFIGŪRAVIMAS

Pasirinktų servisų ir rolių diegimas, jų stebėsėnos modulių konfigūravimas ir konfigūracijos nustatymų pritaikymas pagal kliento poreikius

ATNAUJINIMŲ DIEGIMAS

Pasirūpinsime, kad visada būtų sudiegti naujausi programinės įrangos atnaujinimai ir kritiniai saugumo taisiniai

PROAKTYVUS VALDYMAS

Turimų išteklių ir našumo naudojimo analizė, sistemų logų, klaidų, problemų analizė ir mūsų specialistų rekomendacijos. Siekiame proaktyvaus sistemų valdymo ir prevencinių veiksmų, kad Jūsų sistemos veiktų be jokių sutrikimų

REZERVINIŲ KOPIJŲ PRIEŽIŪRA

Mes pasirūpinsime rezervinėmis kopijomis, kopijų monitoringo diegimu, saugojimu ir kopijų atstatymu gedimo atveju

STEBĖSENA

Kiekvienam servisui įdiegiama 24x7 stebėsenos sistema, kuri informuoja apie sistemos darbo pasikeitimus

INCIDENTŲ IR PAKEITIMŲ VALDYMAS

95 procentus incidentų išsprendžiame pagal numatytus SLA įsipareigojimus Per nurodyta laiką sureaguosime ir įvertinsime Jūsų norimo pakeitimo sudėtingumą, galimą įtaką ir galimybes

DUOMENŲ ATSTATYMAS

Įvykus gedimui ar praradus duomenis – atstatysime sistemas ir darytas rezervines kopijas