SERVERIŲ IR SISTEMŲ PRIEŽIŪRA
SERVERIŲ IR SISTEMŲ PRIEŽIŪRA
Jūs dirbate – mes rūpinamės jūsų sistemomis
Serverių priežiūros paslauga apima nuolatinę serverių ir sistemų veikimo stebėseną, rezervinių kopijų darymą ir saugojimą, esamų operacinių sistemų priežiūrą, atnaujinimų diegimą, konfigūracijų derinimą bei įvykusių sutrikimų šalinimą
BENDRAS PASLAUGOS FUNKCIONALUMAS
DIEGIMAS IR KONFIGŪRAVIMAS

Pasirinktų servisų ir rolių diegimas, jų stebėsėnos modulių konfigūravimas ir konfigūracijos nustatymų pritaikymas pagal kliento poreikius

ATNAUJINIMŲ DIEGIMAS

Pasirūpinsime, kad visada būtų sudiegti naujausi programinės įrangos atnaujinimai ir kritiniai saugumo taisiniai

PROAKTYVUS VALDYMAS

Turimų išteklių ir našumo naudojimo analizė, sistemų logų, klaidų, problemų analizė ir mūsų specialistų rekomendacijos. Siekiame proaktyvaus sistemų valdymo ir prevencinių veiksmų, kad Jūsų sistemos veiktų be jokių sutrikimų

REZERVINIŲ KOPIJŲ PRIEŽIŪRA

Mes pasirūpinsime rezervinėmis kopijomis, kopijų monitoringo diegimu, saugojimu ir kopijų atstatymu gedimo atveju

STEBĖSENA

Kiekvienam servisui įdiegiama 24x7 stebėsenos sistema, kuri informuoja apie sistemos darbo pasikeitimus

INCIDENTŲ IR PAKEITIMŲ VALDYMAS

95 procentus incidentų išsprendžiame pagal numatytus SLA įsipareigojimus Per nurodyta laiką sureaguosime ir įvertinsime Jūsų norimo pakeitimo sudėtingumą, galimą įtaką ir galimybes

DUOMENŲ ATSTATYMAS

Įvykus gedimui ar praradus duomenis – atstatysime sistemas ir darytas rezervines kopijas

Paslaugos pateikiamumas SLA1 SLA2 SLA3
Aptarnavimo laikas 9 x 5 16 x 7 24 x 7
Reakcijos į incidentą laikas (žemas) iki 4 val. iki 4 val.* iki 4 val.*
Reakcijos į incidentą laikas (vidutinis) iki 1 val. iki 1 val. iki 1 val.
Reakcijos į incidentą laikas (aukštas) iki 30 min. iki 30 min. iki 30 min.
Incidento sprendimo laikas (žemas) iki 8 val. iki 8 val.* iki 8 val.*
Incidento sprendimo laikas (vidutinis) iki 6 val. iki 6 val. iki 6 val.
Incidento sprendimo laikas (aukštas) iki 4 val. iki 4 val. iki 4 val.
Reakcijos laikas į užklausą iki 8 val. iki 4 val.* iki 4 val.*

*Žemo prioriteto kreipiniai ir užklausos aptarnaujami pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais − nuo 8.00 val. iki 16.45 val., išskyrus švenčių dienas.

Servisas Kaina, Eur/mėn (be PVM)
Windows OS priežiūra 72.00
Windows Active Directory priežiūra 24.00
Windows DNS serverio priežiūra 24.00
Windows DHCP serverio priežiūra 24.00
Windows Terminal Server priežiūra 24.00
Windows File Server priežiūra 24.00
Windows Exchange Server priežiūra 126.00 
Windows VPN Server priežiūra 24.00
Windows Print Server priežiūra 24.00
Windows interneto serviso priežiūra (IIS) 24.00
MS SQL priežiūra 52.00
MS Sharepoint priežiūra 126.00
Linux OS priežiūra 85.00
MySQL DB priežiūra 52.00
Mongo DB priežiūra 24.00
Maria DB priežiūra 24.00
Linux IMAP elektroninio pašto priežiūra 48.00 
Linux OS ir interneto svetainės priežiūra (LAMP) 120.00 
Oracle DB priežiūra 120.00 
Future Voice priežiūra 205.00 

 

Paslaugos teikimo dokumentus galite rasti čia.

SAP SISTEMŲ PRIEŽIŪRA IR TALPINIMAS