SUSITARIMAS DĖL PASLAUGOS LYGMENS (SLA)

 

Kas yra „SLA“?

SLA (angl. – Service Level Agreement) – tarp „Telia“ bei interneto ir (ar) duomenų perdavimo paslaugų vartotojo pasirašomas atskiras susitarimas dėl bendrų klientui teikiamų paslaugų administravimo bei aptarnavimo sąlygų ir užtikrinamų paslaugų kokybės parametrų, kurių neužtikrina standartinės „Telia“ teikiamos paslaugos.

SLA apibrėžia papildomus „Telia“ įsipareigojimus teikiant duomenų perdavimo ar interneto paslaugas ir atsakomybę, jeigu įsipareigojimai nebus vykdomi. Įsipareigojimų ir atsakomybės dydis priklauso nuo kliento užsakomo SLA lygmens, kuris apibrėžia paslaugos pateikiamumą ir ilgiausią reakcijos į pranešimą apie gedimą bei gedimų šalinimo trukmę. Jūsų pasirinktas SLA lygmuo yra suteikiamas vienam paslaugos teikimo taškui, jūsų nurodytu paslaugos teikimo adresu.

Jeigu jūsų įmonės padaliniai yra sujungti į virtualųjį privatųjį tinklą, SLA lygmenį Jūs galite pasirinkti individualiai kiekvienam tinklo taškui. Pvz., pagrindinei buveinei Jūs galite pasirinkti aukščiausio lygmens SLA, svarbiems padaliniams – vidutinio lygmens SLA, o mažiau svarbiems – neužsakyti SLA lygmens iš viso.

Jeigu paslaugos, kuriai suteiktas SLA lygmuo, naudojimosi laikotarpiu dėl susidariusių aplinkybių Telia Lietuva, AB nepavyktų užtikrinti Jūsų užsakytų SLA lygmens kokybinių parametrų, Jums būtų suteikta kompensacija pagal susitarime numatytas sąlygas.

Jums teikiamos paslaugos bus prižiūrimos bei gedimai šalinami ir ne darbo valandomis Jūsų nurodyti įmonės darbuotojai galės prisijungti prie „Telia“ SLA priežiūros sistemos ir stebėti, ar yra užtikrinami užsisakyto

SLA lygmens kokybiniai parametrai, ir kiekvieną mėnesį gauti išsamią informaciją apie pasirinkto SLA lygmens kokybinių parametrų užtikrinimą.

SLA kaina priklauso nuo SLA lygmens ir nuo paslaugos, kuriai suteikiamas SLA lygmuo, teikimo vietovės. Paslaugų teikimo vietovės yra suskirstytos į keturias grupes: 5 didžiuosius miestus, 5 miestus – apskričių centrus, rajonų centrus ir kitas vietoves (pvz., kaimo vietovės). Išanalizavę įmonės poreikius, pasiūlysime tinkamiausią duomenų perdavimo sprendimą ir kainą.

SLA lygmenys
 
Pasirašydami SLA (susitarimą dėl paslaugos lygmens) galite pasirinkti SLA lygmenį nuo SLA1 iki SLA3. 
SLA lygmenį sudaro kokybinių parametrų grupė:

Paslaugos kokybės parametrai SLA lygmuo    
  SLA 1 SLA 2 SLA 3
„Telia“ paslaugų, teikiamų DSL technologijos pagrindu, pateikiamumas, proc. 98 98,5 99
„Telia“ paslaugų, teikiamų SSL ir  plačiajuosčio optinio ryšio technologijų pagrindu, pateikiamumas, proc. 99,3 99,5 99,7
Ilgiausia paslaugos gedimų šalinimo trukmė darbo valandomis, val. 8 4 2
Ilgiausia gedimų šalinimo trukmė papildomo aptarnavimo valandomis, val. 12 8 6
Reakcijos į pranešimą apie gedimą laikas ne ilgesnis kaip min. 60 60 30
Informavimas apie paslaugos teikimo sutrikimus Ne Taip Taip
Mėnesinė gedimų ataskaita internete Jūsų įmonės autorizuotiems vartotojams Ne Taip Taip
Paslaugos statistinių duomenų pateikimas internete Jūsų įmonės autorizuotiems vartotojams Taip Taip Taip

Kaip užsisakyti?

  • Savitarnos svetainėje Mano Telia.
  • Susisiekite su jūsų įmonę aptarnaujančiu vadybininku.
  • Skambinkite telefonu 1816 arba užpildykite formą, esančią žemiau, ir mes su jumis susisieksime.
  • Atvykite į artimiausią klientų aptarnavimo skyrių.