ISDN paslaugos

 

ISDN paslaugos (angl. Integrated Services Digital Network, skaitmeninis visuminių paslaugų tinklas) – tai moderni biuro sistema suteikianti galimybę ta pačia linija pasijungti nuo kelių iki keliasdešimt abonentų.

Kuo naudinga?

 • Daugiau linijos galimybių. Galėsite ta pačia linija kalbėti telefonu, perduoti faksimiles.
 • Paprastas įrangos pajungimas. Galėsite prie vienos linijos prijungti skirtingus ryšio įrenginius (telefonus, fakso aparatą, kortelių skaitytuvą), turinčius skirtingus telefono numerius;
 • Naudingos funkcijos. Skambinančiojo telefono numerio rodymas, skambučio peradresavimas ir kt.
 • Lengvai suderinama su PBX. Prireikus paprastai prijungsite ir žinybinę telefono stotelę.
 • Pigesni pokalbiai. Pasirinkę pokalbių planus pigiai skambinsite Lietuvoje, į mobiliojo ryšio operatorių tinklus, į užsienį bei įmonės viduje.

ISDN paslaugų rūšys

 • Pasirinkite jūsų įmonės poreikius atitinkančią ISDN paslaugą:
 • „ISDN duetas“ – viena linija – daug galimybių;
 • „ISDN srautas“ – vidutinio dydžio ir didelėms įmonėms skirtas sprendimas, suteikiantis galimybę turėti patogesnį nemokamą vidaus ryšį ir optimizuoti telekomunikacijų išlaidas;
 • „ISDN biuras“paslauga nebeparduodama, informacija skirta esamiems paslaugos naudotojams.


ISDN paslaugų mokesčiai

ISDN paslaugų perjungimo mokesčiai

Paslaugų „ISDN duetas“ ir „ISDN biuras“ įrengimo ir perjungimo mokesčiai:
 

Mokestis Kaina
„ISDN duetas“, „ISDN biuras“ įrengimo mokestis 131,65 Eur
Perjungimas iš analoginės / skaitmeninės telefono linijos į „ISDN duetas“, „ISDN biuras“ 72,52 Eur
Perjungimas iš vienos ISDN paslaugos į kitą („ISDN duetas“, „ISDN biuras“) 12,21 Eur
„ISDN dueto“,  „ISDN biuro“ ar „ISDN srauto“ paslaugų perkėlimas į naujas patalpas 16,45 Eur

Atsižvelgiant į laikotarpį, kuriam pasirašoma sutartis, standartiniams „ISDN dueto“, „ISDN biuro“ įrengimo arba perjungimo iš analoginės / skaitmeninės telefono linijos tarifams taikoma nuolaidų sistema (nuolaidos yra taikomos tik esant techninėms galimybėms įdiegti paslaugas arba perjungti telefono liniją į „ISDN duetą“ arba „ISDN biurą“):


Trumpiausias naudojimosi paslaugomis laikotarpis
Nuolaida** proc. nuo standartinio tarifo Paslaugų įdiegimas Perjungimas iš analoginės / skaitmeninės telefono linijos
24 mėn. 75% 32,91 Eur 18,13 Eur
18 mėn. 65% 46,08 Eur 25,38 Eur
12 mėn 50% 65,82 Eur 36,26 Eur

Skubus „ISDN dueto“, „ISDN biuro“ paslaugų įrengimo  mokestis – 72,52 Eur. Skubiai paslaugos įrengiamos tik esant techninėms galimybėms. Maksimalus skubaus užsakymo įvykdymo laikas – 3 darbo dienos.

ISDN paslaugų pakeitimų mokesčiai
Mokestis Kaina
„ISDN dueto“,  „ISDN biuro“ ar „ISDN srauto“ paslaugų perkėlimas į naujas patalpas 16,45 Eur
„ISDN duetas“,  „ISDN biuras“ telefono numerio pakeitimas kliento prašymu (už vieną numerį) 5,98 Eur
Kliento vardinis pakeitimas* kliento prašymu:  
„ISDN duetas“, „ ar „ISDN biuras“ nemokamai
„ISDN srautas“ nemokamai

* Mokestis taikomas, kai klientas kreipiasi į Telia Lietuva, AB su rašytiniu prašymu nutraukti su juo paslaugų teikimo sutartį bei sudaryti sutartį su nauju klientu. Šiuo atveju naujasis klientas be papildomo mokesčio gali užsisakyti bendro fiksuoto telefono ryšio paslaugas ir mokėjimo planus, kuriais naudojasi esamas klientas.

Vardinio pakeitimo mokestis netaikomas šiais atvejais:

 • juridiniam asmeniui ar juridinio asmens teisių neturinčiai įmonei reorganizuojantis ar keičiantis jų rekvizitams;
 • teikėjui pakeitus abonento telefono numerį;
 • privatizuojant įmones.
Mokesčiai už laikiną naudojimąsi ISDN paslaugomis
 • Už laikiną paslaugų „ISDN duetas“, „ISDN biuras“ ar „ISDN srautas“ įrengimą mokama 35 proc. įrengimo mokesčio. Laikinai „ISDN duetas“, „ISDN biuras“ ar „ISDN srautas“ įrengiamas ne trumpesniam kaip 1 paros, bet ne ilgesniam kaip 1 mėnesio laikotarpiui.
 • Mėnesinis mokestis skaičiuojamas po 1/30 tarifuose nurodyto mėnesinio mokesčio už kiekvieną parą.
 • Naudojantis „ISDN duetu“, „ „ISDN biuru“ ar „ISDN srautu“ nuo 1 iki 3 parų, skaičiuojamas 3 parų mokestis.
 • „ISDN dueto“, „ISDN biuro“ ar „ISDN srauto“ įjungimo ir išjungimo dienomis mokamas visas paros mokestis
   
Laikinas paslaugų išjungimas kliento prašymu

Laikinas abonentinės telefono linijos, „ISDN duetas“, „ISDN biuras“ paslaugų išjungimas verslo kliento prašymu:

Laikino išjungimo laikotarpis, mėn. Kaina, be PVM*
Laikino atjungimo mokestis (iki 6 mėn.) 8.18 Eur
Laikino atjungimo mokestis (iki 12 mėn.) 16.36 Eur

Papildoma informacija:

 • laikinas abonentinės telefono linijos ir laikinas paslaugų „ISDN duetas“, „ISDN duetas plius“, ar  „ISDN biuras“ išjungimas kliento prašymu galimas ne ilgesniam kaip 12 mėnesių iš eilės laikotarpiui, sumokėjus nustatytus mokesčius ir pranešus apie tai Telia Lietuva, AB ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki kliento prašyme nurodytos laikino abonentinės telefono linijos išjungimo datos;
 • mokestis imamas už kiekvieną suteiktą paslaugą;        
 • paslaugų įjungimas, pasibaigus laikino išjungimo laikotarpiui, yra nemokamas;
 • klientui atsisakius paslaugų trumpiausiu naudojimosi paslauga laikotarpiu, laikino atsisakymo laikotarpis į trumpiausio naudojimosi paslauga laikotarpį neįskaičiuojamas.
Papildomų mokamų ISDN paslaugų kainos
Paslaugų skaičius „ISDN duetas“ „ISDN srautas“
1 1,45 Eur/mėn. 1,93 Eur/mėn.
2 2,66 Eur/mėn. 3,62 Eur/mėn.
3 3,62 Eur/mėn. 5,07 Eur/mėn.
4 4,59 Eur/mėn. 6,28 Eur/mėn.
5 5,31 Eur/mėn. 7,24 Eur/mėn.
6 6,04 Eur/mėn. 7,96 Eur/mėn.
7 6,52 Eur/mėn. 8,45 Eur/mėn.
8 ir daugiau 7,00 Eur/mėn. 8,69 Eur/mėn.

 

Kaip užsisakyti?