Pokalbių planas „Mobilieji“
Papildomas pokalbių planas „Mobilieji" suteikia galimybę už 0 Eur/min. skambinti į visus Lietuvos mobiliojo ryšio tinklus.

Kiek kainuoja?

Papildomo pokalbių plano „Mobilieji“ mėnesio mokestis – 4,34 Eur už įprastą telefono liniją arba 8,69 Eur „ISDN duetas“ paslaugai.

Pokalbiai į mobiliojo ryšio tinklus - 0.00 Eur

Sujungimo mokestis - 0.00 Eur

Pastabos
  1. Planas turi būti užsakomas kiekvienai paslaugų gavėjo linijai, paslaugos „Grupė“ ar „Mini grupė“ linijai, virtualaus IP PBX paslaugos baziniam paketui, virtualaus IP PBX paslaugos IP telefono paketui, virtualaus IP PBX paslaugos SIP kanalo paketui ar ISDN duetas prieigoms, kurios naudojasi pagrindiniu planu „Verslo kryptys“.
  2. Planas neteikiamas ISDN biuras ir ISDN srautas paslaugoms.
  3. Skambučio sujungimo mokestis netaikomas pokalbiams į mobiliojo ryšio tinklus. Visų pokalbių trukmė skaičiuojama sekundės tikslumu.
  4. į nemokamus pokalbius neįtraukiami pokalbiai 1001 tinklo kodu ar bet kokiu kitu tinklo kodu, taip pat, paslaugos „Pokalbiai kito sąskaita“, pokalbiai padidinto tarifo numeriais bei visais kitais verslo numeriais.
  5. Pokalbiams, nenurodytiems Plano pokalbių tarifuose, galioja pagrindinio pokalbių plano mokėjimo už pokalbius tarifai.
  6. Klientas, užsisakęs Planą, įsipareigoja nekreipti trečių šalių pokalbių srauto, taip pat srauto, perduoto interneto protokolu, į Telia Lietuva, AB (toliau – „Telia“) tinklą arba per „Telia“  tinklą ir nesiųsti į „Telia“  tinklą kitų operatorių telefoninių pokalbių srautų, naudoti Planą tik pokalbiams.
  7. „Telia“  turi teisę ne vėliau kaip per 14 dienų nuo kitos dienos, kai klientas naudojo Planą ne pokalbiams ir/arba paskambino daugiau negu 180 min. telefono linijai, virtualaus IP PBX paslaugos baziniam paketui, virtualaus IP PBX paslaugos IP telefono paketui, virtualaus IP PBX paslaugos SIP kanalo paketui, paslaugos „Grupė“ arba „Mini grupė“ linijai, daugiau negu 360 min. ISDN dueto/biuro paslaugai, per parą į LR mobiliojo ryšio tinklus, kas laikoma 6 punkte nurodytais veiksmais, informuoti klientą apie šio mokėjimo Plano klientui nutraukimą registruotu paštu. Kitą dieną po registruoto laiško išsiuntimo „Telia“  turi teisę apmokestinti kliento pokalbius standartiniais pokalbių tarifais arba, jei klientas einamuoju momentu naudojasi kitu mokėjimo planu, apmokestinti kliento pokalbius pagal turimo mokėjimo plano tarifus.
  8. „Telia“  nutraukus Plano taikymą klientui remiantis 6, 7 punktų nuostatomis, šis klientas neturi teisės pakartotinai pasinaudoti plano sąlygomis.
  9. „Telia“  pasilieka sau teisę prieš vieną mėnesį informavusi klientą raštu arba kita, tam prilygstančia, forma nutraukti šio Plano teikimą ar pakeisti Plano sąlygas.