Pokalbiai į fiksuotus tinklus
Papildomas pokalbių planas „Šalis" suteikia galimybę už 0 Eur/min.skambinti į visus Lietuvos fiksuotojo ryšio tinklus.

Papildomo pokalbių plano „Šalis“ mėnesio mokestis – 1,45 Eur už įprastą telefono liniją arba 2,90 Eur „ISDN duetas“ paslaugai.

 

Vietiniai pokalbiai 0,00
Tarpmiestiniai pokalbiai 0,00
Pokalbiai į kitus fiksuoto ryšio tinklus 0,00
Sujungimo mokestis 0,00

 

Pokalbiai
  1. Planas turi būti užsakomas kiekvienai paslaugų gavėjo linijai, paslaugos „Grupė“ ar „Mini grupė“ linijai, virtualaus IP PBX paslaugos baziniam paketui, virtualaus IP PBX paslaugos IP telefono paketui, virtualaus IP PBX paslaugos SIP kanalo paketui ar ISDN duetas prieigoms, kurios naudojasi pagrindiniu planu „Pokalbiai šalyje“ arba „Verslo kryptys“.
  2. Planas neteikiamas ISDN biuras ir ISDN srautas paslaugoms.
  3. Skambučio sujungimo mokestis netaikomas vietiniams, tarpmiestiniams ir pokalbiams į kitus fiksuotojo ryšio tinklus. Visų pokalbių trukmė skaičiuojama sekundės tikslumu.
  4. Į nemokamus pokalbius neįtraukiami pokalbiai 1001 tinklo kodu ar bet kokiu kitu tinklo kodu, taip pat, paslaugos „Pokalbiai kito sąskaita“, pokalbiai padidinto tarifo numeriais bei visais kitais verslo numeriais.
  5. Pokalbiams, nenurodytiems Plano pokalbių tarifuose, galioja pagrindinio pokalbių plano mokėjimo už pokalbius tarifai.
  6. Klientas, užsisakęs Planą, įsipareigoja nekreipti trečių šalių pokalbių srauto, taip pat srauto, perduoto interneto protokolu, į „Telia“ tinklą arba per „Telia“ tinklą ir nesiųsti į „Telia“ tinklą kitų operatorių telefoninių pokalbių srautų.
  7. Telia Lietuva, AB (toliau – „Telia“) turi teisę ne vėliau kaip per 14 dienų nuo kitos dienos, kai klientas paskambino daugiau negu 180 min. telefono linijai, virtualaus IP PBX paslaugos baziniam paketui, virtualaus IP PBX paslaugos IP telefono paketui, virtualaus IP PBX paslaugos SIP kanalo paketui, paslaugos „Grupė“ arba „Mini grupė“ linijai , 360 min. ISDN dueto/biuro paslaugai, per parą į LR fiksuotojo ryšio tinklus, kas laikoma 6 punkte nurodytais veiksmais, informuoti klientą apie šio mokėjimo plano klientui nutraukimą registruotu paštu. Kitą dieną po registruoto laiško išsiuntimo „Telia“ turi teisę apmokestinti kliento pokalbius standartiniais pokalbių tarifais arba, jei klientas einamuoju momentu naudojasi kitu mokėjimo planu, apmokestinti kliento pokalbius pagal turimo mokėjimo plano tarifus.
  8. „Telia“ nutraukus mokėjimo plano taikymą klientui remiantis 7 punkte pateikta nuostata, šis klientas neturi teisės pakartotinai pasinaudoti plano sąlygomis.
  9. „Telia“ pasilieka sau teisę prieš vieną mėnesį informavus raštu arba kita, tam prilygstančia forma, nutraukti šio Plano teikimą ar pakeisti Plano sąlygas.