Mes remiame

 
 

Orientuojamės į ilgalaikį rėmimą, skatinantį labiau technologiškai integruotą pasaulį. Paramą teikiame organizacijoms, institucijoms ir projektams, kurie prisideda prie ilgalaikės visuomenės plėtros kurdami, diegdami ir skatindami informacinių ir ryšių technologijas.

„Telia“ remiami projektai turi būti susiję su bent vieno iš šių esminių tikslų įgyvendinimu:

  • interneto plėtra nutolusiuose šalies kampeliuose
  • skaitmeninių verslų ir inovacijų, naudojant informacines ir ryšių technologijas, skatinimu
  • sveikos ir saugios visuomenės, pritaikant informacines ir ryšių technologijas, kūrimu
  • žinių apie informacines ir ryšių technologijas dalinimusi

Filantropiniais tikslais paramą teikiame tik tinkamai įregistruotoms ir akredituotoms nepriklausomoms nevyriausybinėms organizacijoms (NVO) arba ne pelno organizacijoms. Dažniausiai tai – pagalba nelaimių atvejais arba humanitarinė pagalba.

Paramos neteikiame:

Nei mes, nei mūsų vadovybė paramos neteikia politinėms partijoms, politikams ir su jais susijusioms institucijoms ar organizacijoms.

Taip pat „Telia Lietuva“ neremia:

  • religinių ir karinių organizacijų bei jų veiklų
  • fizinių asmenų
  • veiklų, kurios turės reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai
  • veiklų, laikomų neetiškomis arba diskriminacinėmis (pvz. susijusių su alkoholiu, tabaku, narkotinėmis medžiagomis, lošimais, ginklais, pornografija ir pan.)


Aukščiau minėtus kriterijus atitinkančias paraiškas paramai gauti siųskite žemiau nurodytu adresu.

Atkreipiame jūsų dėmesį, jog atsakome, tik į kriterijus atitinkančius bendradarbiavimo pasiūlymus ir paramos prašymus.


Birutė Eimontaitė,
Komunikacijos vadovė,

el. p. birute.eimontaite@telia.lt, 
 

Telia Lietuva, AB,
Saltoniškių g. 7A,
03501 Vilnius