Telia ID

Principai, kurių laikomės

 

Pagrindiniai tvarios veiklos principai – etika, korupcijos prevencija, nediskriminavimas, saviraiškos laisvė, asmens privatumo apsauga, darbuotojų sveikata ir sauga, aplinkosauga – yra mūsų „gyvenimo būdas“.

Šių principų įgyvendinimą Bendrovėje stebi kas ketvirtį šaukiamas aukščiausio lygio vadovų Valdymo, rizikų, etikos ir atitikties komitetas (angl. Governance, Risk, Ethics and Compliance (GREC) Committee), kuriam atsiskaito už atitinkamų politikų įgyvendinimą atsakingi Bendrovės darbuotojai. 

„Telia Lietuva“ priklauso nacionalinei atsakingo verslo asociacijai LAVA, kurioje dalijamės patirtimi atsakingo verslo srityje.

Nuo 2005 m. priklausome Jungtinių Tautų (JT) atsakingo verslo iniciatyvai „Pasaulinis susitarimas“ (angl. UN Global Compact).

Socialinės atsakomybės ataskaitas rengiame pagal  „Pasaulinio susitarimo“ nariams rekomenduojamos Visuotinės atskaitingumo iniciatyvos (angl. Global Reporting Initiative, GRI) gaires.

Kokybės politika

Teikdami aukštos kokybės produktus ir paslaugas, įgaliname savo klientus efektyviai dirbti ir prasmingai gyventi socialinį gyvenimą. 

Tai numato mūsų kokybės politika

Taip pat turime kokybės valdymo sertifikatą ISO 9001.

Skaidrumo linija

Atvirai kalbame ne tik apie savo pasiekimus – norime žinoti ir apie tai, kur turime pasitempti ar imtis griežtų problemos sprendimo priemonių. Naudodamiesi „Skaidrumo linija“, mūsų darbuotojai, klientai, verslo partneriai ar tiekėjai gali pranešti apie bet kokius su mūsų veikla susijusius rimtą susirūpinimą keliančius atvejus.

Daugiau

Poveikio žmogaus teisėms vertinimas

„Telia Lietuva“ atsakingai vertina verslo poveikį žmogaus teisėms bei skiria dėmesį šio poveikio įvertinimui ir reikiamų priemonių įgyvendinimui. 2016 metais nepriklausoma nepelno siekianti organizacija „BSR“ atliko poveikio žmogaus teisėms vertinimą (toliau – HRIA), kuris atskleidžia verslo poveikio žmogaus teisėms tendencijas ir rizikas Lietuvoje bei pateikia rekomendacijas dėl galimų priemonių, kurios galėtų prisidėti prie siekio saugoti žmogaus teises tokiose svarbiose srityse kaip asmens duomenų apsauga, korupcijos prevencija, saviraiškos laisvė, nediskriminavimas ir pan.

Rekomendacijose siūloma aktyviai dalyvauti diskusijose su Vyriausybe reguliavimo klausimais susijusias su žodžio laisve ir klientų privatumu. Taip pat rekomenduojama ypatingą dėmesį skirti edukacijai apie pažeidžiamų grupių nediskriminavimą ir tiekimo grandinės skaidrumą. Vadovaujantis šiomis rekomendacijomis „Telia Lietuva“ parengė veiksmų planą, kuris jau įgyvendinamas. 

„BSR“ Poveikio žmogaus teisėms vertinimo ataskaitą anglų kalba bei papildomą informaciją apie šį tyrimą kitose šalyse rasite čia