Principai, kurių laikomės

 

Pagrindiniai tvarios veiklos principai – etika, korupcijos prevencija, nediskriminavimas, saviraiškos laisvė, asmens privatumo apsauga, darbuotojų sveikata ir sauga, aplinkosauga – yra mūsų „gyvenimo būdas“.

Šių principų įgyvendinimą Bendrovėje stebi kas ketvirtį šaukiamas aukščiausio lygio vadovų Valdymo, rizikų, etikos ir atitikties komitetas (angl. Governance, Risk, Ethics and Compliance (GREC) Committee), kuriam atsiskaito už atitinkamų politikų įgyvendinimą atsakingi Bendrovės darbuotojai.

„Telia Lietuva“ priklauso nacionalinei atsakingo verslo asociacijai LAVA, kurioje dalijamės patirtimi atsakingo verslo srityje. Taip pat nuo 2008 m. esame iniciatyvos Baltoji banga nariai. Kartu su kitomis iniciatyvoje dalyvaujančiomis įmonėmis „Telia Lietuva“ įsipareigoja veikti skaidriai, siekia užtikrinti sąžiningą konkurenciją, atsakingą ir garbingą santykį su darbuotojais, klientais ir partneriais, įsipareigoja mokėti visus Lietuvos Respublikos teisės aktų tvarka numatytus mokesčius. „Telia Lietuva“ savo veikloje remiasi nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų nustatytais standartais.

Nuo 2005 m. priklausome Jungtinių Tautų (JT) atsakingo verslo iniciatyvai „Pasaulinis susitarimas“ (angl. UN Global Compact).

2018 m. „Telia Lietuva“ su beveik trisdešimt Lietuvos įmonių pasirašė „Įvairovės chartiją“ (angl. Diversity Charter), kuria kartu su kitais chartijos nariais siekia mažinti darbuotojų diskriminaciją ir skatinti įvairovę bei lygias galimybes darbe.

Socialinės atsakomybės ataskaitas rengiame pagal „Pasaulinio susitarimo“ nariams rekomenduojamos Visuotinės atskaitingumo iniciatyvos (angl. Global Reporting Initiative, GRI) gaires.

Kokybės politika

Teikdami aukštos kokybės produktus ir paslaugas, įgaliname savo klientus efektyviai dirbti ir prasmingai gyventi socialinį gyvenimą. 

Tai numato mūsų kokybės politika

Taip pat turime kokybės valdymo sertifikatą ISO 9001.

Skaidrumo linija

Atvirai kalbame ne tik apie savo pasiekimus – norime žinoti ir apie tai, kur turime pasitempti ar imtis griežtų problemos sprendimo priemonių. Naudodamiesi „Skaidrumo linija“, mūsų darbuotojai, klientai, verslo partneriai ar tiekėjai gali pranešti apie bet kokius su mūsų veikla susijusius rimtą susirūpinimą keliančius atvejus.

Daugiau