Kaip suprantame tvarumą

 


Technologijos skverbiasi į vis daugiau mūsų kasdienio gyvenimo sričių – ar tai būtų  namie naudojamos paslaugos bei produktai, ar inovacijos, skirtos plačiajai visuomenei, ar netgi sprendimai, darantys įtaką visos šalies ekonomikai. Mes norime, kad technologijos ne tik leistų jums gyventi patogiau, bet ir padėtų žengti į priekį, kurti modernią ir pažangią Lietuvą.

Atsakingo verslo principai ir investicijos į visuomenės pažangą yra gyvybiškai svarbi mūsų strategijos dalis.

 

Atsakingo verslo kodeksas yra mūsų etiško elgesio „kompasas" darbe. Jis atspindi daugybę situacijų, kaip atsakingai vykdyti verslą, ir yra taikomas visiems darbuotojams. Atsakingo verslo kodeksas apima dovanų ir verslo svetingumo, santykių su valstybės tarnautojais, asmens duomenų apsaugos, atsakingų pirkimų bei daug kitų aktualių sričių, taip pat pateikia rekomendacijas, kaip elgtis susiklosčius įvairioms situacijoms.

Mūsų Atsakingo verslo kodeksą galite rasti čia 

Suinteresuotieji

Suinteresuotųjų šalių dalyvavimas yra itin svarbus įmonės atsakomybės valdyme – informuojant apie vykdomas veiklas, vertinant rizikas ar sprendimus dėl socialinių, ekonominių ir aplinkosauginių poveikių.

Diskusijų metu išskirtos suinteresuotųjų grupių sritys, kuriose matome daugiausia grėsmių ir galimybių atsakingam verslui. Žemiau pateikiami didžiausi iššūkiai, kuriuos įvardijo suinteresuotųjų grupių atstovai.  
  

  • Darbuotojai: produkto atsakomybė; ICT saugumas; duomenų privatumas; korupcija pirkimų srityje; mokesčiai; saviraiškos laisvė; atsakomybė rinkoje; didieji duomenys; integralumas; inovatyvios partnerystės; inovacijos ir technologijų plėtra; įvairovė ir lygios galimybės; aplinkosauga.
  • Klientai: vartotojų pasitenkinimas, tinklo pasiekiamumas; duomenų privatumas. Verslo klientai: tinklo pasiekiamumas; produkto atsakomybė; darbų sauga ir sveikata; skaidrumas; duomenų privatumas; ICT saugumas; saviraiškos laisvė; vartotojų pasitenkinimas; inovacijų ir technologijų vystymas; bendruomenių įtraukimas.
  • Akcininkai ir investuotojai: antikorupcija; mokesčiai; skaidrumas; vertė rinkoje.
  • Teikėjai ir partneriai (verslo bendruomenė): duomenų privatumas ir saugumas; mokesčiai; lokalūs veiksmai; atskaitingumas.
  • Plačioji visuomenė ir vietos bendruomenės.
  • NVO: atsakomybė rinkoje; mokesčiai; skaidrumas; atsakomybė už produktą; aplinkosauga; vaikų apsauga; ICT saugumas.
  • Valstybės institucijos: skaidrumas; ICT saugumas; mokesčių politika; darbų sauga ir sveikata; bendruomenių įtraukimas.
  • Žiniasklaida.