Investicijos į visuomenę

 


Informacinės ir ryšių technologijos yra svarbus socialinės ir ekonominės pažangos variklis, todėl ne tik imame, bet ir duodame. Mums svarbu būti ne tik finansiškai sėkmingiems, bet naudingiems visuomenei – mažinti skaitmeninę ir socialinę atskirtį, padėti žmonėms lengviau dalintis žiniomis bei informacija, skatinti inovacijas. Suvokdami savo realias galimybes daryti teigiamą įtaką, veikiame pagal visuomenės skaitmeninės pažangos  strategiją, bendrą visai „Telia Company“ grupei.

Ši strategija turi keturias pagrindines kryptis:

#GlobalGoals: kilnių tikslų siekiame drauge su visu pasauliu

Prisijungiame prie #GlobalGoals iniciatyvos. Kas tai? 2015 m. pasaulio politiniai lyderiai sutarė, kad per artimiausius 15 metų būtina įveikti tris svarbiausius iššūkius: panaikinti ypač didelį skurdą, mažinti klimato grėsmes ir kovoti su nelygybe bei neteisybe. Savo klientus ir darbuotojus kviečiame dalyvauti #GlobalGoals iniciatyvoje ir atsisiųsti Sustainable Development Goals in Action (SDGs in Action) programėlę. Ši programėlė sukurta bendradarbiaujant „Telia Company“, Jungtinių Tautų organizacijai ir „Project Everyone“. Programėlę atsisiuntę iniciatyvos dalyviai gali matyti, kaip juos supantys žmonės įgyvendina #GlobalGoals tikslus, prisijungti prie jau prasidėjusių iniciatyvų, dalintis savo įgyvendintais veiksmais bei kviesti prisijungti ir kitus.