„TELIA“ TV PRIVATUMO PRANEŠIMAS

Taikomas išmaniajai televizijai (IPTV) ir televizijai internete (OTT) bei papildomoms TV funkcijoms

  Mes, „Telia“, žinome, kad asmens duomenų apsauga yra svarbi mūsų klientams, todėl itin atsakingai ir rūpestingai saugome kiekvieno kliento privatumą.

  Šiuo Privatumo pranešimu mes siekiame:

  • parodyti „Telia“ atsakingą požiūrį ir pasiryžimą saugoti bei gerbti Jūsų privatumą;

  • paaiškinti, kaip mes renkame, naudojame ir saugome jūsų asmens duomenis, ir

  • padėti jums geriau suprasti jūsų turimas teises.

  Tvarkydami jūsų asmens duomenis mes laikomės Lietuvos Respublikos ir kitų privalomų teisės aktų, įskaitant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, reikalavimų bei priežiūros institucijų nurodymų.

Telia Lietuva, AB

Saltoniškių g. 7A, LT-03501 Vilnius

Įmonės kodas 121215434

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: privatumas@telia.lt

Klientų aptarnavimo kontaktai: info@telia.lt, tel. 1817

Šis Privatumo pranešimas apima visas „Telia“ TV paslaugas, įskaitant:

• IPTV (angl. internet-protocol TV) – IP protokolu teikiama išmaniosios televizijos paslauga, kuomet televizijos signalas pirmiausia perduodamas į TV priedėlį (angl. set-top-box);

• OTT (angl. over-the-top) – televizijos paslauga, kuomet televiziją galima žiūrėti internetu tik mobiliajame ar kitame išmaniajame įrenginyje, naudojant naršyklę ar išmaniąją programėlę. OTT paslauga suteikia galimybę turėti kelias paskyras kiekvienam atskiram įrenginiui.

Jūs galite užsakyti ir naudotis tiek viena iš šių paslaugų, tiek abiem vienu metu. Kiekviena paslauga gali suteikti skirtingas funkcijas, priklausomai nuo naudojamos platformos. Šis Privatumo pranešimais taip pat yra taikomas ir visoms papildomoms televizijos funkcijoms.

Šis Privatumo pranešimas taikomas jūsų asmens duomenų tvarkymui, kai naudojatės „Telia“ TV paslaugomis. Šis Privatumo pranešimas netaikomas kitų paslaugų teikėjų programėlėms, paslaugoms ar interneto puslapiams, net jei jie yra pasiekiami „Telia“ tinklais ar naudojantis „Telia“ paslaugomis. Tokiu atveju duomenys gali būti renkami tų programėlių, interneto puslapių ar paslaugų teikėjų, pvz. „YouTube“.

„Telia“ teikia jums „Telia“ TV paslaugas IPTV ir/ar OTT platformomis, todėl renkame jūsų asmens duomenis:

• kuriuos pateikiate jūs; t. y. kai bendraujate arba turite teisinių santykių su „Telia“, pvz. kai užsakote „Telia“ paslaugas arba registruojatės paslaugoms, kreipiatės į mus prašydami suteikti informaciją ir pan. Taip pat jūs pateikiate savo duomenis keisdami nustatymus „Telia“ TV paslaugoje, pvz. keičiant paskyros slaptažodį ir pan.

• kurie generuojami, kai jūs naudojatės mūsų paslaugomis, pvz., kai naudojatės „Telia“ TV paslaugomis ir žiūrite, įrašote ar nuomojatės TV programas ar kai naudojate TV sąsają (angl. interface). Duomenis, kurie sugeneruojami naudojantis „Telia“ TV paslaugomis, susidaro, pvz. TV žiūrėjimo duomenys ir informacija apie naudojimąsi TV paslaugos sąsaja – papildomų funkcijų pasirinkimai, paspaudimai ant iššokančių langų ar nustatymų pakeitimai.

• kuriuos surenkame iš galinio įrenginio, kad galėtume suteikti „Telia“ TV paslaugas.

Jūs neprivalote pateikti „Telia“ jokių savo asmens duomenų, tačiau, jeigu nuspręsite to nedaryti, gali būti, kad mes negalėsime jums suteikti savo paslaugų. Nepaisant to, norėdami užsakyti „Telia“ TV paslaugas, jūs privalote pateikti informaciją, kuri būtina sutarčiai su jumis sudaryti ir ją vykdyti.

„Telia“ TV paslaugos nėra tiesiogiai parduodamos ar siūlomos vaikams, todėl visais atvejais, pirmiausia vaiko tėvai ar globėjai yra atsakingi už tai, kad vaikai būtų prižiūrimi naudojantis „Telia“ teikiamomis televizijos paslaugomis.

Teikdami IPTV paslaugą, mes tvarkome paslaugos naudojimo duomenis, generuojamus „Telia“ TV priedelio tokiu būdu, jog nėra galimybės atskirti skirtingų faktinių paslaugos naudotojų (pvz. šeimos narių) naudojimosi paslauga duomenų. Esant keliems faktiniams paslaugos naudotojams, naudojimosi paslauga duomenys negali būti susieti su konkrečiu naudotoju. Atkreipiame jūsų dėmesį, kad šiuo atveju kiekvienas paslaugos naudotojas gali susipažinti su informacija bendrai matoma IPTV paslaugos sąsajoje, pvz. su informacija apie peržiūrėtas programas.

Teikdami OTT paslaugą mes tvarkome paslaugos naudojimo duomenis generuojamus „Telia“ TV programėlėje, kuri pasiekiama per interneto naršyklę, mobilųjį įrenginį ar kitą išmanųjį įrenginį. OTT paslauga suteikia galimybę turėti kelias paskyras kiekvienam atskiram įrenginiui. Esant keliems naudotojams, pvz. naudojantis paslauga vienu kompiuteriu per naršyklę, kelių faktinių naudotojų naudojimosi paslauga duomenys negali būti atskirti. Atkreipiame jūsų dėmesį, kad šiuo atveju keliems naudotojams naudojantis vienu įrenginiu, kiekvienas paslaugos naudotojas gali susipažinti su informacija bendrai matoma „Telia“ TV paslaugos aplikacijoje, pvz. su informacija apie peržiūrėtas programas.

Jeigu jūs užsakėte tiek IPTV, tiek OTT paslaugas, naudojimosi IPTV ir OTT paslaugomis duomenys yra sujungiami į vieną, siekiant užtikrinti sklandžią žiūrėjimo patirtį keičiant įrenginius. Šiuo atveju, kelių faktinių IPTV paslaugos naudotojų ar OTT aplikacijos kiekviename įrenginyje naudotojų naudojimosi paslaugomis duomenys negali būti atskirti. Taip pat naudojimosi duomenys negali būti susieti su konkrečiu naudotoju. Atkreipiame jūsų dėmesį, kad šiuo atveju kiekvienas paslaugos naudotojas gali susipažinti su informacija matoma bendrai paslaugos sąsajoje, pvz. su informacija apie peržiūrėtas programas.

Papildomos TV funkcijos, papildančios IPTV paslaugą, kaip įrašų įrašymo ir valdymo funkcijos, nerenka duomenų apie paslaugos naudojimą, o tik atlieka jų pirminę funkciją susiedamos save su IPTV paslauga. Jūsų „Telia“ TV paslauga gali apimti skirtingas papildomas funkcijas, o tai priklauso nuo jūsų naudojamos platformos ir pvz. naudojamos įrangos senumo ar aplikacijos versijos. Jūsų „Telia“ TV paslauga gali turėti šias, kelias ar visas, papildomas funkcijas, kurių atveju mes tvarkome jūsų asmens duomenis:

• Žiūrėtos programos, kai jos atvaizduojamos TV sąsajoje (angl. interface);

• Nebaigtų žiūrėti programų sąrašas, leidžiantis žiūrėti programas nuo sustabdytos vietos, taip pat sąrašas gali pateikti išsinuomotas programas tol, kol jos prieinamos;

• Įrašytų programų sąrašas, leidžiantis peržiūrėti pasirinktas programas vėliau.

Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti tvarkomi teikiant šias, jūsų patirtį pagerinančias, funkcijas:

• Populiariausios rekomendacijos, kurios yra bendros rekomendacijos visiems vartotojams;

• Personalizuotos rekomendacijos „Rekomenduojama jums“ ar „Nes Jūs žiūrėjote“, ar pan., kurios pateikiamos pagal jūsų programų žiūrėjimo istoriją, jums bendrai naudojantis IPTV ar OTT paslaugomis.

Kai jums teikiamos „Telia“ TV paslaugos IPTV ir OTT platformomis, „Telia“ pirmiausia remiasi sutarties vykdymu ir teisėtais interesais, kaip pagrindu duomenims tvarkyti. Kai jums teikiamos kitos papildomos televizijos funkcijos, kurios papildo IPTV paslaugą, „Telia“ remiasi sutarties vykdymu, kaip pagrindu duomenims tvarkyti.

„Telia“ tvarko jūsų asmens duomenis sutarties sudarymo ir(ar) vykdymo pagrindu šiais tikslais, įskaitant:

• Klientų administravimas; t. y. sutartinių santykių palaikymas ir administravimas, kliento tapatybės nustatymas, būtinų pranešimų pateikimas ir pan.

• Produktų ir paslaugų teikimas; t. y. paslaugų ir produktų teikimas pagal sutartį sudarytą tarp jūsų ir „Telia“.

• Techninių gedimų ir klaidų nustatymas elektroninių ryšių tinkle; t. y. kylančių problemų ir sutrikimų sprendimas, siekiant užtikrinti tinkamą TV paslaugų kokybę bei teikimą.

• Duomenų subjekto inicijuoti ikisutartiniai santykiai, pasiūlymo rengimas ir teikimas; t. y. poreikių TV paslaugoms teikti užfiksavimas, techninių galimybių teikti paslaugas įvertinimas ir pan.

• Ryšio perdavimas; t. y. ryšio perdavimas TV paslaugų teikimui, įskaitant ryšio perdavimą jums esant užsienyje, kai TV paslaugos gali būti teikiamos laikinai išvykus į kitas Europos Sąjungos šalis (tarptinklinis ryšys, angl. roaming) jūsų TV paslaugų sutarties galiojimo metu.

• Automatizuotas sprendimų priėmimas, kai būtina sudaryti ir/ar vykdyti sutartį; t. y. kreditingumo ir/ar mokumo patikrinimas, automatinis paslaugų apribojimas ir kt.

• Užsakymų valdymas; t. y. užsakymų, prašymų, reikalavimų priėmimas bei vykdymas.

• Produktų ir paslaugų kokybės užtikrinimas;

• Sąskaitų išrašymas ir mokėjimai; t. y. sąskaitų už suteiktas paslaugas ir parduotą įrangą išrašymas, mokėjimų ir įsiskolinimų surinkimas, skolų administravimas ir išieškojimas, ir pan.

• Techninių gedimų ir klaidų nustatymas elektroninių ryšių tinkle; t. y. techninių gedimų ir klaidų perduodant informaciją elektroninių ryšių tinkle nustatymas, tinklo veikimo patikrinimas, paslaugų veikimo atkūrimas.

„Telia“ tvarko jūsų asmens duomenis teisėto intereso pagrindu šiais tikslais, įskaitant:

• Klientų aptarnavimo gerinimas; t. y. geros klientų patirties užtikrinimas, siekiant įvertinti klientų aptarnavimo kokybę, laiką, greitą bei efektyvų problemų sprendimą ir pan.

• Personalizuotos paslaugos; t. y. paslaugų naudojimą atitinkančių rekomendacijų pateikimas, pvz. rekomenduojamų TV filmų ir laidų sąrašo sudarymas.

• Rinkodara, tiesioginė rinkodara; t. y. klientų poreikių įvertinimas, siekiant kurti ir teikti geriausiai juos atitinkančius pasiūlymus, pvz. įvertinant jau teikiamas paslaugas.

• Produktų ir paslaugų kokybės gerinimas; t. y. TV paslaugų naudojimo analizė, siekiant geriau suprasti klientų poreikius ir pagerinti „Telia“ TV paslaugas bei produktus.

• Statistika ir analitika; t. y. bendrų TV turinio rekomendacijų teikimas atsižvelgiant, kurios programos yra populiariausios, duomenų analizė, siekiant nustatyti tendencijas ir sąsajas „Telia“ paslaugų ir produktų gerinimui.

• Santykio su klientais palaikymas; t. y. kitų veiksmų atlikimas, kiek tai susiję su santykio su klientais palaikymu bei „Telia“ sutartinių įsipareigojimų tiekėjams vykdymu.

„Telia“ tvarko jūsų asmens duomenis jūsų sutikimo pagrindu, šiais tikslais:

• Tiesioginė rinkodara; t. y. prekių ir paslaugų siūlymas bei nuomonės apie šias prekes ir paslaugas telefonu (skambučiu), ir/arba SMS, ir/arba el. paštu. ir/arba tradiciniu paštu teiravimasis esant kliento sutikimui. Sutikimą atšaukti galite bet kuriuo metu: el. paštu info@telia.lt, bet kuriame „Telia“ salone, telefonu 1817 (skambutis iš „Telia“ tinklo nemokamas, iš kitų operatorių tinklų – pagal operatoriaus nustatytus tarifus), „Telia“ savitarnos svetainėje „Mano Telia“. Sutikimo atšaukimas gali užtrukti iki 5 dienų.

Taip pat „Telia“ gali perduoti jūsų asmens duomenis apibendrintoje ir nuasmenintoje formoje, kuomet jūsų individualių asmens duomenų nebebus galima atpažinti ir atskirti nuo kitų duomenų.

Visais aukščiau nurodytais atvejais mes tvarkome asmens duomenis tik tiek, kiek yra būtina kiekvienam tikslui pasiekti. Jūsų asmens duomenys bus naudojami „Telia“ tik tokiais būdais, kurie yra suderinami su tikslais, kuriais jie buvo surinkti.

Jūsų asmens duomenis „Telia“ taip pat privalo tvarkyti vykdydama teisės aktų nustatytas pareigas. Plačiau apie tai, kaip „Telia“ tvarko jūsų duomenis vykdydama teisės aktų reikalavimus – „Telia“ Privatumo pranešime.

„Telia“ skiria itin didelį dėmesį duomenų saugumui, todėl atsakingai įgyvendina organizacines bei technines duomenų saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. „Telia“ taikomos saugumo priemonės apima personalo, informacijos, IT infrastruktūros, vidaus ir viešųjų tinklų, taip pat biurų ir techninių įrenginių apsaugą. Ypatingas dėmesys yra skiriamas jūsų asmens duomenų apsaugai.

„Telia“ siekia įgyvendinti tokias saugumo priemones, kurios nustatytų tinkamą informacijos saugos lygį, aptiktų galimus asmens duomenų atskleidimo neįgaliotiems tretiesiems asmenims atvejus bei užkirstų tam kelią.

Mes galime pateikti jūsų duomenis:

• „Telia“ ir „Telia Company“ įmonių grupės bendrovėms ir tik tokia apimtimi, kokia leidžiama pagal asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus.

• Duomenų tvarkytojams (subrangovams), kurie teikia mums paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko Jūsų asmens duomenis „Telia“, kaip duomenų valdytojo, pavedimu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal „Telia“ nurodymus ir tik ta apimtimi, kokia yra būtina siekiant tinkamai vykdyti su „Telia“ sudarytoje sutartyje nustatytus įsipareigojimus, kiek tai susiję su „Telia“ TV paslaugų teikimu jums, pvz. analitikos paslaugos ir pan. Tokiems duomenų tvarkytojas neleidžiama tvarkyti duomenų jokiais kitais tikslais, nei paslaugų teikimas „Telia“. Pasitelkdami duomenų tvarkytojus, imamės visų reikiamų priemonių, siekdami užtikrinti, kad jie taip pat laikytųsi šio Privatumo pranešimo. Duomenų tvarkytojai teikiantys mums paslaugas gali būti įsteigti už Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos (ES) ar Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų. Jeigu mes perduosime jūsų asmens duomenis tokiems gavėjams, mes imsimės visų reikiamų teisės aktuose numatytų priemonių, siekdami užtikrinti, kad jūsų asmens duomenys ir teisė į privatumą ir toliau būtų tinkamai saugomi Priklausomai nuo aplinkybių, „Telia“, teikdama duomenis už ES, EEE ribų, gali remtis Europos Komisijos sprendimu dėl tinkamumo (jei remiantis Europos Komisijos sprendimu konkrečioje valstybėje, kurioje duomenų gavėjas yra įsisteigęs ir/ar vykdo veiklą, užtikrinamas tinkamas duomenų apsaugos lygis). Taip pat gali būti naudojami alternatyvūs duomenų perdavimo mechanizmai, pvz., nustatytos atitinkamos apsaugos priemonės, užtikrinančios tinkamą asmens duomenų apsaugą pagal asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus – pasirašomos standartinės asmens duomenų apsaugos teisės aktuose įtvirtintos sutarties sąlygos. Kai Jūs naudojatės kitų paslaugų teikėjų aplikacijomis, paslaugomis ar tinklapiais, net jeigu jie yra pasiekiami „Telia“ tinklais ar naudojantis „Telia“ paslaugomis, šis Privatumo pranešimas netaikomas tokių paslaugų teikėjų atliekamam duomenų tvarkymui, aplikacijoms, paslaugoms ar puslapiams. Šis Privatumo pranešimas neapima kitų paslaugų teikėjų atliekamo duomenų rinkimo, aplikacijų, paslaugų ar interneto puslapių, net, jei jie yra pasiekiami „Telia“ tinklais ar naudojantis „Telia“ paslaugomis. Duomenų tvarkymui ir rinkimui atliekamam tokių išorės paslaugų teikėjų ir jų paslaugoms yra taikomos tų paslaugų teikėjų privatumo politikos ir paslaugų teikimo sąlygos, su kuriomis rekomenduojame jums taip pat susipažinti.

Mes taip pat galim pateikti jūsų duomenis:

• Teisiniame procese ar atsakydami į institucijų užklausas, kai tai būtina įgyvendinti teisės aktų reikalavimus, teismų sprendimus ar kai būtina teisminiame ginče ar kitame teisiniame procese.

• Valstybės institucijoms, kai duomenų pateikimas privalomas ar numatomas teisės aktų, bet visais atvejais pagal iš anksto aiškiai nustatytą procesą.

• Verslo perdavimo atveju, pvz. susijungiant įmonėms, atskiriant ir perleidžiant paslaugų teikimą kitai įmonei ir pan.

Mes taip pat galime tvarkyti duomenis apibendrintoje ir nuasmenintoje formoje, kuomet jūsų individualių asmens duomenų nebebus galima atpažinti ir atskirti nuo kitų duomenų. Tokie duomenys gali būti perduoti kitais tikslais ir kitoms šalims, nei nurodyta.

Mes saugome jūsų asmens duomenis ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, numatyti šioje Privatumo politikoje, ir leidžia teisės aktai, išskyrus, kai teisės aktai įpareigoja duomenis saugoti ilgesnį terminą.

Maksimalūs duomenų saugojimo terminai yra nurodyti žemiau. Nepaisant to, mes galime duomenis saugoti ir trumpiau, nei numatytas maksimalus terminas, kai konkrečiam duomenų tvarkymo tikslui pasiekti pakanka duomenis saugoti trumpesnį laiką.

Sutarties sudarymo ir/ar vykdymo tikslais bei teisėtu interesu grindžiamais tikslais jūsų duomenis saugome iki 36 mėn. nuo sutarties pasibaigimo.

Duomenys tvarkomi jūsų sutikimo pagrindu, yra saugomi sutarties galiojimo laikotarpiu ir 24 mėnesius po jos pabaigos, arba iki atšauksite sutikimą.

Nuasmenintų (anonimizuotų) duomenų saugojimui nėra taikomi aukščiau nurodyti terminai.

Kaip duomenų subjektas, jūs turit skirtingas teises, kurios priklauso nuo situacijos ir nuo to, kokiais tikslais yra tvarkomi jūsų asmens duomenys. Jūsų turimos teisės:

• Teisė nesutikti. Jūs turite teisę nesutikti, jog jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi „Telia“ teisėto intereso pagrindu. „Telia“ gali atsisakyti patenkintų jūsų prašymą, jeigu konkrečiu atveju duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus. Jūs galite visais atvejais nesutikti, kad jūsų duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros, įskaitant profiliavimą, tikslais.

• Teisė duoti ir atšaukti sutikimą. Jūs turite teisę bet kuriuo metu duoti ir atšaukti sutikimą, kai asmens duomenys yra tvarkomi jūsų sutikimo pagrindu.

• Teisė susipažinti su duomenimis. Jūs turite teisę gauti patvirtinimą, jog „Telia“ tvarko jūsų asmens duomenis bei su jais susipažinti, arba gauti patvirtinimą, jog „Telia“ netvarko jūsų asmens duomenų.

• Teisė būti pamirštam. Jūs turite teisę reikalauti, kad jūsų asmens duomenys būtų ištrinti, pvz. kai atšaukiate savo sutikimą arba kai jūsų išreikštas nesutikimas dėl duomenų tvarkymo teisėto intereso pagrindu buvo patenkintas.

• Teisė ištaisyti duomenis. Jūs turite teisę ištaisyti savo netikslius asmens duomenis arba, tam tikrais atvejais, papildyti neišsamius asmens duomenis.

• Teisė apriboti duomenų tvarkymą. Tam tikrais atvejais jūs turite teisę reikalauti apriboti savo duomenų tvarkymą.

• Teisė perkelti duomenis. Jūs turite teisę gauti jūsų asmens duomenis, kuriuos jūs pateikėte „Telia“ savo sutikimu ar sutarties vykdymo tikslu. Jūs turite teisę gauti tokius duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu ir teisę šiuos duomenis perkelti kitam duomenų valdytojui.

• Teisė reikalauti, kad jums nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas, dėl kurio jums kyla teisinės pasekmės arba kuris panašiu būdu jums daro didelį poveikį.

Dėl aukščiau nurodytų savo teisių įgyvendinimo galite kreiptis į „Telia“ jums patogiu būdu ir patvirtinti savo tapatybę, kad duomenis pateiktume būtent jums:

• „Telia“ savitarnos svetainėje „Mano Telia“ (prašome prisijungti su mobiliuoju parašu ar per e. banką);

• e. paštu info@telia.lt (prašymą prašome pasirašyti kvalifikuotu e. parašu);

• paštu adresu Saltoniškių g. 7A, Vilnius, LT-03501 (prašyme prašome nurodyti duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas, paslaugų teikimo adresas, gyvenamoji vieta, kontaktinis telefonas, e. paštas ir pateikti asmens tapatybės kortelės arba paso kopiją);

atvykus į bet kurį „Telia“ saloną (prašome turėti tapatybės kortelę arba pasą).

Nustatę jūsų tapatybę, prašymą nedelsdami registruosime ir spręsime. Pateiksime jums informaciją apie veiksmus, kurių ėmėmės gavus prašymą ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo. Atsakysime į jūsų klausimus bei prašymus dėl asmens duomenų tvarkymo, todėl kviečiame susiekti su mumis. Jeigu „Telia“ veiksmai ir/ar neveikimas, kuriais galimai nesilaikoma šio Privatumo pranešimo arba teisės aktų reikalavimų, jums kelia susirūpinimą, galite kreiptis į „Telia“ aukščiau nurodytais kontaktais ir telefonu 1817 (skambinant iš kitų tinklų ir iš užsienio +370 641 81 817).

Jei nepavyktų sprendimo rasti kartu, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.vdai.lrv.lt), kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

Plečiantis „Telia“ veiklai bei atsirandant naujiems produktams ir/ar paslaugoms, „Telia“ gali prireikti atnaujinti Privatumo pranešimą. Dėl šios priežasties mes rekomenduojame jums periodiškai apsilankyti mūsų interneto svetainėje, kurioje visada rasite naujausią šio Privatumo pranešimo versiją.

Jei atliksime esminius Privatumo pranešimo pakeitimus, mes apie tai informuosime „Telia“ pasirinktu būdu, pvz., paskelbdami atnaujintą pranešimą mūsų interneto svetainėje ir/ar pranešdami savitarnos svetainėje „Mano Telia“ ir/ar el. paštu.

Daugiau sužinoti, kaip „Telia“ tvarko jūsų asmens duomenis, jeigu naudojatės ne tik „Telia“ TV, bet ir kitomis „Telia“ paslaugomis, galite „Telia“ Privatumo pranešime.