Keliaudami ES/EEE šalyse,
bendraukite kaip Lietuvoje

Nuo 2019 m. birželio 15 d. Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės (ES / EEE) valstybėse keliaujantys „Telia“ klientai gali bendrauti ir naršyti be jokių papildomų įkainių: jūsų mokėjimo plano suteikiamos pokalbių minutės, SMS žinutės bei mobilieji duomenys galioja visose Europos Sąjungos ir Europos Ekonominės Erdvės šalyse be papildomo apmokestinimo.

Atkreipiame dėmesį, kad mobiliesiems duomenims taikomas kiekio, kurį galėsite išnaudoti ES / EEE šalyse, limitas.

Jums jokių veiksmų atlikti nereikia – naudojantis „Telia“ paslaugomis bet kurioje ES / EEE šalyje nuo 2019 m. birželio 15 d. papildomi įkainiai nebebus taikomi automatiškai. Paslaugų kainos Lietuvoje lieka nepakitusios.

Klientams, turintiems mobiliojo ryšio planus „Mobilus Start 1“, „Mobilus Flexi 4“, „Mobilus Flexi 8“, „Mobilus Flexi 12“, „Mobilus Flexi 20“, „Mobilus Flexi 40“, „Mobilus Neribotai“,  „Premium S“, „Premium M“, „Premium L“, „Premium XL“, „Premium XXL“, „Premium Neribotai“, „Ekonomiškas S“, „Ekonomiškas M“, „Ekonomiškas L“, „Ekonomiškas XL“, „Ekonomiškas XXL“ ar mobiliojo interneto planą „Connect Travel“, niekas nesikeičia: šių planų naudotojai ES / EEE šalyse galėjo bendrauti ir naršyti be jokių papildomų įkainių ir anksčiau.

„Telia“ klientams taip pat lieka galioti pasiūlymas „Baltijos ir Skandinavijos šalyse – kaip namie“. Naudojantis šiuo pasiūlymu Lietuvoje suteikiamos pokalbių minutės, SMS žinutės ir mobilieji duomenys galioja ir keliaujant Latvijoje, Estijoje, Suomijoje, Švedijoje, Norvegijoje bei Danijoje. Keliaujant šiose šalyse duomenų kiekio limitas netaikomas, galima išnaudoti visus plano suteikiamus duomenis. Išnaudojus plano suteiktus duomenis, toliau galima naršyti 0,00354 €/MB su PVM tarifu.

Primename, kad mūsų teikiamos pokalbių, SMS ir mobiliųjų duomenų paslaugos yra skirtos tik Lietuvos vartotojams – tiems mūsų klientams, kurie didžiąją laiko dalį praleidžia ir paslaugomis naudojasi Lietuvoje. Todėl norėdami apsaugoti vartotojų ir ryšio operatorių teises, nuo 2017 m. birželio 15 d. taikomos Sąžiningo naudojimosi tarptinklinio ryšio paslaugomis taisyklės.

Remiantis ES tarptinklinio ryšio reguliavimo nuostatomis, mobiliesiems duomenims gali būti taikomas duomenų kiekio limitas tais atvejais, kai plano arba nuolatinio duomenų plano 1 GB kaina yra mažesnė už ES reguliavimo institucijų nustatytą didmeninę duomenų perdavimo ES / EEE šalyse kainą (t.y. 1 GB kaina Lietuvoje yra mažesnė už 3,63 €/GB).

Duomenų kiekio limitas yra nustatomas plano arba nuolatinio duomenų plano fiksuotą mėnesinį mokestį padalinus iš didžiausios galimos didmeninės kainos už 1 GB (3,63 €/GB) ir padauginus iš dviejų.

Tikslų jūsų mokėjimo planui taikomą duomenų limitą galite sužinoti prisijungę prie savitarnos svetainės „Mano Telia

Klientai ir toliau gali naudotis mobiliuoju ryšiu „Baltijos ir Skandinavijos šalyse – kaip namie“

Klientams, turintiems planus „Mobilus Start 1“, „Mobilus Flexi 4“, „Mobilus Flexi 8“, „Mobilus Flexi 12“, „Mobilus Flexi 20“, „Mobilus Flexi 40“, „Premium S“, „Premium M“, „Premium L“, „Premium XL“, „Premium XXL“, „Ekonomiškas S“, „Ekonomiškas M“, „Ekonomiškas L“, „Ekonomiškas XL“, „Ekonomiškas XXL“, „Sumanus M“, „Sumanus L“, „Sumanus XL“, „Sumanus XXL“, „Praktiškas M“, „Praktiškas L“, „Praktiškas XL“, „Praktiškas XXL“, „Smart S“, „Smart M“, „Smart L“, „Smart XL“, „Smart XXL“, „Start S“, „Start M“, „Start L“, „Start XL“, „Start XXL“, „Neribotai S“, „Neribotai M“, „Neribotai L“, „Neribotai XL“, „Neribotai XXL“, „Mano S“, „Mano M“, „Mano L“, „Mano XL“, „Mano XXL“; „Omnitel Connect 2“, „Omnitel Connect 4“, „Omnitel Connect 8“, „Omnitel Connect 16“, „Omnitel Connect 32“, „Omnitel Connect 64“, „Omnitel Connect MAX“; „Connect 2“, „Connect 12“, „Connect 100“, „Connect 200“, „Connect Travel“, Lietuvoje suteikiamos pokalbių minutės, SMS žinutės ir mobilieji duomenys galioja ir keliaujant Latvijoje, Estijoje, Suomijoje, Švedijoje, Norvegijoje bei Danijoje be papildomo apmokestinimo. Priimami skambučiai nekainuoja.

Išnaudojus plano suteikiamą duomenų kiekį, toliau galima naršyti 0,00354 €/MB su PVM tarifu.

Nesąžiningu naudojimusi paslaugomis laikome atvejus, kai:

• 4 mėnesius iš eilės klientas tarptinklinio ryšio paslaugomis (balso, SMS arba mobiliųjų duomenų perdavimo) ES/EEE šalyse naudojasi daugiau nei Lietuvoje ir ES/EEE šalyse būna ilgiau nei Lietuvoje. Taisyklės pažeidimo pavyzdys: per paskutinius 4 mėnesius „Telia“ mobiliųjų paslaugų klientas 3 mėnesius praleido Ispanijoje, vieną – Lietuvoje. Per tą patį laiką jis sunaudojo 500 pokalbių minučių: iš jų – 300 min. Ispanijoje, 200 – min. Lietuvoje. Taigi klientas daugiau nei pusę viso laiko praleido kitoje ES šalyje, ir paslauga naudojosi toje šalyje daugiau, nei Lietuvoje.

Ką darysime tokiu atveju?

Įspėsime klientą SMS žinute apie sąžiningo naudojimosi taisyklių pažeidimą. Jei per 2 savaites nuo įspėjimo dienos klientas nepakeis naudojimosi paslaugomis modelio, t. y. nepradės naudotis paslaugomis daugiau Lietuvoje nei ES/EEE arba būti daugiau Lietuvoje nei ES/ EEE, turėsime teisę taikyti žemiau nurodytą papildomą mokestį už tolesnį naudojimąsi visomis paslaugomis (balso, SMS ir mobiliųjų duomenų perdavimo), kol naudojimasis tarptinklinio ryšio paslaugomis atitiks sąžiningo naudojimosi sąlygą.

• Bent 2 savaites nesinaudojama jokiomis mobiliojo ryšio paslaugomis Lietuvoje, o vėliau bent 2 savaites naudojamasi tik tarptinklinio ryšio paslaugomis.

Taisyklės pažeidimo pavyzdys: „Telia“ mobiliųjų paslaugų klientas 2 savaites iš eilės neskambina, nerašo SMS ir nenaršo Lietuvoje, vėliau Belgijoje 2 savaites iš eilės skambina arba rašo SMS, arba naudojasi mobiliaisiais duomenimis ir nei karto tuo laikotarpiu nesinaudoja bet kuria iš šių paslaugų per „Telia“ mobilaus ryšio tinklą Lietuvoje.

Ką darysime tokiu atveju?

Įspėsime klientą SMS žinute apie sąžiningo naudojimosi taisyklių pažeidimą. Klientui per 2 savaites nuo įspėjimo dienos nepakeitus naudojimosi paslaugomis taip, kad bent 7 dienas paslaugomis būtų naudojamasi Lietuvoje, „Telia“ turi teisę taikyti žemiau nurodytą papildomą mokestį už tolesnį naudojimąsi visomis paslaugomis (balso, SMS ir mobiliųjų duomenų perdavimo), kol naudojimasis tarptinklinio ryšio paslaugomis atitiks sąžiningo naudojimosi sąlygas.

• Klientas, kuris naudojasi „Telia“ mobiliojo ryšio paslaugomis trumpiau nei 4 mėnesius iš eilės, 1 kalendorinį mėnesį tarptinklinio ryšio paslaugomis ES/EEE šalyse naudojasi daugiau nei Lietuvoje ir ES/EEE šalyse būna ilgiau nei Lietuvoje. Siekdama išvengti grėsmės kitų klientų tolesniam sąžiningam naudojimuisi paslaugomis bei užtikrinti užsienio operatorių teisėtus interesus, „Telia“ laikys, kad kliento tolesnis naudojimosi tarptinklinio ryšio paslaugomis modelis nepasikeis.

Taisyklės pažeidimo pavyzdys: naujas „Telia“ mobiliųjų paslaugų klientas liepos 1 dieną įsigyja „Telia“ mobilaus ryšio planą ir po kelių dienų išvyksta į Kroatiją, kur visą mėnesį skambina bei naudojasi mobiliaisiais duomenimis tik Kroatijoje (nefiksuojamas naudojimasis paslaugomis Lietuvoje).

Ką darysime tokiu atveju?

Įspėsime klientą SMS žinute apie sąžiningo naudojimosi taisyklių pažeidimą. Jei per 2 savaites nuo įspėjimo dienos klientas nepakeis naudojimosi paslaugomis modelio, t. y. nepradės naudotis paslaugomis daugiau Lietuvoje nei ES/EEE arba būti daugiau Lietuvoje nei ES/ EEE, turėsime teisę taikyti žemiau nurodytą papildomą mokestį už tolesnį naudojimąsi visomis paslaugomis (balso, SMS ir mobiliųjų duomenų perdavimo), kol naudojimasis tarptinklinio ryšio paslaugomis atitiks sąžiningo naudojimosi sąlygą.

Pažeidus aukščiau išvardintas sąžiningo naudojimosi taisykles, tolimesnis vartojimas yra apmokestinamas prie pokalbio/SMS/mobiliųjų duomenų siuntimo Lietuvoje tarifų pridedant tuo metu galiojančius didmeninius reguliuojamų tarptinklinio ryšio paslaugų tarifus (skambučiams į ES/EEE šalis – 0,03872 €/min., SMS žinutėms – 0,0121 €/SMS, mobiliesiems duomenims – 0,003545 €/MB). Bendra šių tarifų suma negali viršyti:

• Už skambučius į ES/EEE šalis – 0,2299 €/min.;

• Už SMS žinutes – 0,0726 €/SMS;

• Už mobiliųjų duomenų perdavimą – 0,2420 €/MB.

Priimami skambučiai apmokestinami 0,009196 €/min. tarifu.

Jeigu nustatysime, kad SIM kortelės buvo organizuotai perparduodamos asmenims, faktiškai negyvenantiems Lietuvoje ir neturintiems su ja nuolatinių ryšių, siekiant pasipelnyti iš mažmeninių kainų skirtumo tarp Lietuvos ir kitų ES/EEE šalių, nedelsdami imsimės priemonių (pavyzdžiui, apriboti naudojimąsi tarptinklinio ryšio paslaugomis), siekdami užtikrinti, kad būtų laikomasi visų numatytų sąlygų.

Norime priminti, kad ES/EEE šalyse taip pat galioja ir iki šiol taikytos bendrosios sąžiningo naudojimosi mobiliojo ryšio paslaugomis taisyklės.

Nurodyti kainodaros pakeitimai galioja naudojantis paslaugomis šiose šalyse:

Airija Austrija Azorai (veikia Portugalijos operatoriai)
Belgija Bulgarija Čekija
Danija Estija Vokietija
Graikija Gvadelupa Islandija
Ispanija Italija Vengrija
Kanarai (veikia Ispanijos operatoriai) Kipras Kroatija
Latvija Lenkija Lichtenšteinas
Liuksemburgas Madeira (veikia Portugalijos operatoriai) Majotas
Malta Martinika Nyderlandai
Norvegija Portugalija Prancūzija
Prancūzijos Gviana Rejunjonas Rumunija
Sen Martenas (Prancūzijos) Slovakija Slovėnija
Suomija Švedija  

Viską, ką būtina žinoti prieš išvykstant rasite čia.