Telia ID

KELIAUDAMI PO EUROPĄ BENDRAUKITE DAR PIGIAU!

 

Nuo 2019 m. sausio 1 d. Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės (ES/EEE) valstybėse keliaujantiems „Telia“ klientams mažėja tarptinklinio ryšio paslaugų įkainiai.

Jokių veiksmų atlikti nereikia– mažesni įkainiai pritaikomi automatiškai, naudojantis „Telia“ paslaugomis bet kurioje ES/EEE šalyje. Paslaugų kainos Lietuvoje lieka nepakitusios.

Jūsų patogumui pateikiame senus ir naujus paslaugų tarifus:

  Tarifas iki 2018-12-31, € su PVM Tarifas nuo 2019-01-01, € su PVM
Skambučiai ES/EEE kryptimi* 0,01258 €/min. 0,01258 €/min.
Priimami skambučiai 0,01101 €/min. 0,01101 €/min.
SMS* - -

Mobilieji duomenys*

(kol neišnaudotas plano suteiktas mobiliųjų duomenų kiekis)
0,00302 €/MB 0,00302 €/MB

Mobilieji duomenys*

(išnaudojus plano suteiktą mobiliųjų duomenų kiekis)
0,00709 €/MB 0,00531 €/MB

* Prie šio tarifo pridedamas pokalbio, SMS ar duomenų siuntimo Lietuvoje tarifas už vieną vienetą (pokalbio minutę, SMS ar 1 MB) pagal turimo mokėjimo plano sąlygas.

Klientai, įsigiję naujuosius mokėjimo planus „Ekonomiškas S“, „Ekonomiškas M“, „Ekonomiškas L“, „Ekonomiškas XL“, „Ekonomiškas XXL“, „Premium S“, „Premium M“, „Premium L“, „Premium XL“, „Premium XXL“, „Premium Neribotai“, „Connect Travel“ ES/EEE šalyse gali bendrauti ir naršyti be jokių papildomų įkainių. Daugiau informacijos apie mokėjimo planus telefonui čia; daugiau informacijos apie mobiliojo interneto planą „Connect Travel“ - čia.

Atkreipiame dėmesį, kad mobiliesiems duomenims yra taikomas duomenų kiekio, kurį galite išnaudoti ES/EEE šalyse, limitas.

Daugiau apie duomenų kiekio ES/EEE šalyse limitą

Remiantis ES tarptinklinio ryšio reguliavimo nuostatomis, mobiliesiems duomenims gali būti taikomas duomenų kiekio limitas tais atvejais, kai plano arba nuolatinio duomenų plano 1 GB kaina yra mažesnė už ES reguliavimo institucijų nustatytą didmeninę duomenų perdavimo ES/EEE šalyse kainą (t.y., 1 GB kaina Lietuvoje yra mažesnė už 5,445 Eur/GB).

Duomenų kiekio limitas yra nustatomas plano arba nuolatinio duomenų plano fiksuotą mėnesinį mokestį padalinus iš didžiausios galimos didmeninės kainos už 1 GB (5,445 Eur/GB) ir padauginus iš dviejų.

Rūpindamiesi jumis suteikiame daugiau vertės ir reguliavimu leistiną mobiliųjų duomenų limitą ES/EEE šalyse padidiname iki jūsų plano suteikiamo duomenų kiekio. Viršijus šį kiekį, ES/EEE šalyse bus taikomi aukščiau nurodyti tarifai už 1 MB.

Primename, kad mūsų teikiamos balso, SMS ir mobiliųjų duomenų paslaugos yra skirtos tik Lietuvos vartotojams − tiems klientams, kurie didžiąją laiko dalį praleidžia ir paslaugomis naudojasi Lietuvoje. Todėl norėdami apsaugoti vartotojų ir ryšio operatorių teises, nuo 2017 m. birželio 15 d. taikysime Sąžiningo naudojimosi tarptinklinio ryšio paslaugomis taisykles.

Daugiau apie Sąžiningo naudojimosi tarptinklinio ryšio paslaugomis ES/EEE šalyse taisykles

Nesąžiningu naudojimusi paslaugomis laikome atvejus, kai: 

 1. Klientas 4 mėnesius iš eilės tarptinklinio ryšio paslaugomis (balso, SMS arba mobiliųjų duomenų perdavimo) ES/EEE šalyse naudojasi daugiau nei Lietuvoje ir ES/EEE šalyse būna ilgiau nei Lietuvoje. 
  Pavyzdys: per paskutinius 4 mėnesius „Telia“ mobiliųjų paslaugų klientas 3 mėnesius praleido Ispanijoje, vieną – Lietuvoje. Per tą patį laiką jis sunaudojo 500 pokalbių minučių: iš jų – 300 min. Ispanijoje, 200 – min. Lietuvoje. Taigi klientas daugiau nei pusę viso laiko praleido kitoje ES šalyje, ir paslauga naudojosi toje šalyje daugiau, nei Lietuvoje. 
  Pastebėję Sąžiningo naudojimosi tarptinklinio ryšio paslaugomis ES/EEE šalyse taisyklių pažeidimą apie tai įspėsime klientą SMS žinute. Jei per 2 savaites nuo įspėjimo dienos klientas nepradės naudotis paslaugomis daugiau Lietuvoje nei ES/EEE valstybėse arba būti daugiau Lietuvoje nei ES/ EEE, turėsime teisę taikyti nurodytą papildomą mokestį už tolesnį naudojimąsi visomis − balso, SMS ir mobiliųjų duomenų perdavimo − paslaugomis, kol naudojimasis tarptinklinio ryšio paslaugomis atitiks sąžiningo naudojimosi sąlygas. 
 2. bent 2 savaites nesinaudojama jokiomis mobiliojo ryšio paslaugomis Lietuvoje, o vėliau bent 2 savaites naudojamasi tik tarptinklinio ryšio paslaugomis. 
  Pavyzdys: „Telia“ mobiliųjų paslaugų klientas 2 savaites iš eilės neskambina, nerašo SMS ir nenaršo Lietuvoje, vėliau Belgijoje 2 savaites iš eilės skambina arba rašo SMS, arba naudojasi mobiliaisiais duomenimis ir nei karto tuo laikotarpiu nesinaudoja bet kuria iš šių paslaugų per Telia mobilaus ryšio tinklą Lietuvoje. 
  Pastebėję tokį Sąžiningo naudojimosi tarptinklinio ryšio paslaugomis ES/EEE šalyse taisyklių pažeidimą apie tai įspėsime klientą SMS žinute. Klientui per 2 savaites nuo įspėjimo dienos nepakeitus naudojimosi paslaugomis taip, kad bent 7 dienas paslaugomis būtų naudojamasi Lietuvoje, „Telia“ turi teisę taikyti nurodytą papildomą mokestį už tolesnį naudojimąsi visomis − balso, SMS ir mobiliųjų duomenų perdavimo − paslaugomis , kol naudojimasis tarptinklinio ryšio paslaugomis atitiks sąžiningo naudojimosi sąlygas. 
 3. klientas, kuris naudojasi „Telia“ mobiliojo ryšio paslaugomis trumpiau nei 4 mėnesius iš eilės, 1 kalendorinį mėnesį tarptinklinio ryšio paslaugomis ES/EEE šalyse naudojasi daugiau nei Lietuvoje ir ES/EEE šalyse būna ilgiau nei Lietuvoje. Siekdama išvengti grėsmės kitų klientų tolesniam sąžiningam naudojimuisi paslaugomis bei užtikrinti užsienio operatorių teisėtus interesus, „Telia“ laikys, kad kliento tolesnis naudojimosi tarptinklinio ryšio paslaugomis modelis nepasikeis. 
  Pavyzdys: naujas „Telia“ mobiliųjų paslaugų klientas liepos 1 dieną įsigyja „Telia“ mobilaus ryšio planą ir po kelių dienų išvyksta į Kroatiją, kur visą mėnesį skambina bei naudojasi mobiliaisiais duomenimis tik Kroatijoje (nefiksuojamas naudojimasis paslaugomis Lietuvoje). 
  Pastebėję tokį Sąžiningo naudojimosi tarptinklinio ryšio paslaugomis ES/EEE šalyse taisyklių pažeidimą apie tai įspėsime klientą SMS žinute. Jei per 2 savaites nuo įspėjimo dienos klientas nepakeis naudojimosi paslaugomis modelio, t. y. nepradės naudotis paslaugomis daugiau Lietuvoje nei ES/EEE arba būti daugiau Lietuvoje nei ES/ EEE, turėsime teisę taikyti nurodytą papildomą mokestį už tolesnį naudojimąsi visomis − balso, SMS ir mobiliųjų duomenų perdavimo − paslaugomis, kol naudojimasis tarptinklinio ryšio paslaugomis atitiks sąžiningo naudojimosi sąlygą. 

Pažeidus aukščiau išvardintas sąžiningo naudojimosi taisykles, tolimesnis vartojimas yra apmokestinamas prie pokalbio/SMS/mobiliųjų duomenų siuntimo Lietuvoje tarifų pridedant tuo metu galiojančius didmeninius reguliuojamų tarptinklinio ryšio paslaugų tarifus (skambučiams į ES/EEE šalis – 0,03872 €/min., SMS žinutėms – 0,0121 €/SMS, mobiliesiems duomenims – 0,00531 €/MB). Bendra šių tarifų suma negali viršyti:

Už skambučius į ES/EEE šalis 0,2299 €/min.
Už SMS žinutes 0,0726 €/SMS
Už mobiliųjų duomenų perdavimą 0,2420 €/MB

Nustatę, kad SIM kortelės buvo organizuotai perparduodamos asmenims, faktiškai negyvenantiems Lietuvoje ir neturintiems su ja nuolatinių ryšių, siekiant pasipelnyti iš mažmeninių kainų skirtumo tarp Lietuvos ir kitų ES/EEE šalių, nedelsdami imsimės priemonių, pavyzdžiui, apriboti naudojimąsi tarptinklinio ryšio paslaugomis, siekdami užtikrinti, kad būtų laikomasi visų numatytų sąlygų.

Norime priminti, kad ES/EEE šalyse taip pat galios ir iki šiol taikytos bendrosios sąžiningo naudojimosi mobiliojo ryšio paslaugomis taisyklės.

ES/EEE šalys, kuriose galioja nurodyti tarifai

Nurodyti kainodaros pakeitimai galioja naudojantis paslaugomis šiose šalyse:

Airija Italija Portugalija
Austrija Jungtinė Karalystė Prancūzija
Belgija Kipras Reunionas
Bulgarija Kroatija Rumunija
Čekija Latvija Slovakija
Danija Lenkija Slovėnija
Estija Lichtenšteinas Suomija
Gibraltaras Liuksemburgas Švedija
Graikija Majotas Vengrija
Gvinėja Malta Vokietija
Islandija Nyderlandai  
Ispanija Norvegija  

 

Papildoma nauda keliaujantiems ES/EEE šalyse

Klientams ir toliau teikiamos papildomos naudos*: 

Baltijos ir Skandinavijos šalyse – kaip namie 

Klientams, turintiems planus „Premium S“, „Premium M“, „Premium L“, „Premium XL“, „Premium XXL“, „Ekonomiškas S“, „Ekonomiškas M“, „Ekonomiškas L“, „Ekonomiškas XL“, „Ekonomiškas XXL“, „Sumanus M“, „Sumanus L“, „Sumanus XL“, „Sumanus XXL“, „Praktiškas M“, „Praktiškas L“, „Praktiškas XL“, „Praktiškas XXL“, „Smart S“, „Smart M“, „Smart L“, „Smart XL“, „Smart XXL“, „Start S“, „Start M“, „Start L“, „Start XL“, „Start XXL“, „Neribotai S“, „Neribotai M“, „Neribotai L“, „Neribotai XL“, „Neribotai XXL“, „Mano S“, „Mano M“, „Mano L“, „Mano XL“, „Mano XXL“; „Omnitel Connect 2“, „Omnitel Connect 4“, „Omnitel Connect 8“, „Omnitel Connect 16“, „Omnitel Connect 32“, „Omnitel Connect 64“, „Omnitel Connect MAX“; „Connect 2“, „Connect 12“, „Connect 100“, „Connect 200“, „Connect Travel“, Lietuvoje suteikiamos pokalbių minutės, SMS žinutės ir mobilieji duomenys galioja ir keliaujant Latvijoje, Estijoje, Suomijoje, Švedijoje, Norvegijoje bei Danijoje be papildomo apmokestinimo

Nemokami mobilieji duomenys Europos Sąjungoje - kasdien 

Klientams, turintiems „Smart L“, „Smart XL“, „Smart XXL“, „Start L“, „Start XL“, „Start XXL“, „Neribotai L“, „Neribotai XL“, „Neribotai XXL“, „Mano L“, „Mano XL“, „Mano XXL“, „Išmaniems L“, „Išmaniems XL“ ir „Išmaniems XXL“ planus, Europos Sąjungos šalyse be papildomo apmokestinimo kasdien suteikiama 15, 25 arba 35 MB mobiliųjų duomenų. 

*Išnaudojus plano suteikiamas papildomas naudas, bus taikomos standartinės apmokestinimo sąlygos, t. y. tarifai nurodyti puslapio viršuje esančioje lentelėje.

Atmintinė keliaujantiems ES/EEE šalyse

Primename, kad: 

 • Dėl tarptinklinio ryšio paslaugų ES/EEE šalyse galite skambinti nemokamu telefonu +370 698 51000. 
 • Pagalbos skambučiai trumpuoju numeriu 112 ES/EEE šalyse yra nemokami. 
 • Išjungti tarptinklinio ryšio paslaugą galite nustatę atitinkamus telefono parametrus, kaip nurodyta Jūsų telefono naudojimosi instrukcijoje, arba teiraukitės informacijos telefonu +370 698 51000. 
 • Siekiame padėti klientams išvengti didelių tarptinklinio ryšio sąskaitų naudojantis mobiliuoju internetu užsienyje. Todėl kiekvienam abonentui esame nustatę 60,5 € išlaidų paslaugoms ribą. Norėdami ją pakeisti, kreipkitės į artimiausią „Telia“ saloną arba telefonu +370 641 81817. 
 • Svarbu: Nurodytos kainos negalioja skambinant į specialiais tarifais apmokestinamus numerius ir šie skambučiai apmokestinami atskiru padidinto tarifo mokesčiu nustatytu tos šalies operatoriaus iš kurio vyksta skambutis.

Svarbu: Skambučiai į specialaus apmokestinimo numerius, tarp jų į 700, 800, 900 linijas, apmokestinami padidinto tarifo mokesčiu, nustatytu tos šalies operatoriaus, iš kurio tinklo vyksta skambutis.