Telia ID
Atsijungti

Keliaudami ES/EEE šalyse,
bendraukite kaip Lietuvoje

Klientai, įsigiję mokėjimo planus telefonui „Premium S“, „Premium M“, „Premium L“, „Premium XL“, „Premium XXL“, „Premium Neribotai“, „Ekonomiškas S“, „Ekonomiškas M“, „Ekonomiškas L“, „Ekonomiškas XL“, „Ekonomiškas XXL“ ar mobiliojo interneto planą „Connect Travel“, ES (Europos Sąjungos) / EEE (Europos ekonominės erdvės) šalyse gali bendrauti ir naršyti be jokių papildomų įkainių.

  Tarifas nuo 2019-01-01
Skambučiai į Lietuvą ir kitas ES/EEE šalis* 0,01258 €/min.
Priimami skambučiai 0,01101 €/min.
SMS -
Mobilieji duomenys*
(kol neišnaudotas plano suteiktas mobiliųjų duomenų kiekis)
0,00302 €/MB
Mobilieji duomenys*
(išnaudojus plano suteiktą mobiliųjų duomenų kiekį)
0,00531 €/MB

* Prie šio tarifo pridedamas pokalbio, SMS ar duomenų siuntimo Lietuvoje tarifas už vieną vienetą (pokalbio minutę, SMS ar 1 MB) pagal turimo mokėjimo plano sąlygas.

Tikslius jūsų mokėjimo planui taikomus tarifus ES/EEE šalyse galite sužinoti, prisijungę prie „Mano Telia“ savitarnos.

Mobiliesiems duomenims yra taikomas duomenų kiekio, kurį galite išnaudoti ES/EEE šalyse, limitas.

Remiantis ES tarptinklinio ryšio reguliavimo nuostatomis, mobiliesiems duomenims gali būti taikomas duomenų kiekio limitas tais atvejais, kai plano arba nuolatinio duomenų plano 1 GB kaina yra mažesnė už ES reguliavimo institucijų nustatytą didmeninę duomenų perdavimo ES/EEE šalyse kainą (t.y., 1 GB kaina Lietuvoje yra mažesnė už 5,445 €/GB).

Duomenų kiekio limitas yra nustatomas plano arba nuolatinio duomenų plano fiksuotą mėnesinį mokestį padalinus iš didžiausios galimos didmeninės kainos už 1 GB (5,445 €/GB) ir padauginus iš dviejų.

Rūpinamės jumis, tad norime suteikti daugiau vertės: reguliavimu leistiną mobiliųjų duomenų limitą ES/EEE šalyse padidiname iki jūsų plano suteikiamo duomenų kiekio. Viršijus šį kiekį, mobilieji duomenys ES/EEE šalyse kainuos 0,00531 €/MB.

Primename, kad mūsų teikiamos pokalbių, SMS ir mobiliųjų duomenų paslaugos yra skirtos tik Lietuvos vartotojams − tiems klientams, kurie didžiąją laiko dalį praleidžia ir paslaugomis naudojasi Lietuvoje. Todėl norėdami apsaugoti vartotojų ir ryšio operatorių teises, nuo 2017 m. birželio 15 d. taikomos Sąžiningo naudojimosi tarptinklinio ryšio paslaugomis taisyklės.

Nesąžiningu naudojimusi paslaugomis laikome atvejus, kai:

• 4 mėnesius iš eilės klientas tarptinklinio ryšio paslaugomis (balso, SMS arba mobiliųjų duomenų perdavimo) ES/EEE šalyse naudojasi daugiau nei Lietuvoje ir ES/EEE šalyse būna ilgiau nei Lietuvoje. Taisyklės pažeidimo pavyzdys: per paskutinius 4 mėnesius „Telia“ mobiliųjų paslaugų klientas 3 mėnesius praleido Ispanijoje, vieną – Lietuvoje. Per tą patį laiką jis sunaudojo 500 pokalbių minučių: iš jų – 300 min. Ispanijoje, 200 – min. Lietuvoje. Taigi klientas daugiau nei pusę viso laiko praleido kitoje ES šalyje, ir paslauga naudojosi toje šalyje daugiau, nei Lietuvoje.

Ką darysime tokiu atveju?

Įspėsime klientą SMS žinute apie sąžiningo naudojimosi taisyklių pažeidimą. Jei per 2 savaites nuo įspėjimo dienos klientas nepakeis naudojimosi paslaugomis modelio, t. y. nepradės naudotis paslaugomis daugiau Lietuvoje nei ES/EEE arba būti daugiau Lietuvoje nei ES/ EEE, turėsime teisę taikyti žemiau nurodytą papildomą mokestį už tolesnį naudojimąsi visomis paslaugomis (balso, SMS ir mobiliųjų duomenų perdavimo), kol naudojimasis tarptinklinio ryšio paslaugomis atitiks sąžiningo naudojimosi sąlygą.

• Bent 2 savaites nesinaudojama jokiomis mobiliojo ryšio paslaugomis Lietuvoje, o vėliau bent 2 savaites naudojamasi tik tarptinklinio ryšio paslaugomis.

Taisyklės pažeidimo pavyzdys: „Telia“ mobiliųjų paslaugų klientas 2 savaites iš eilės neskambina, nerašo SMS ir nenaršo Lietuvoje, vėliau Belgijoje 2 savaites iš eilės skambina arba rašo SMS, arba naudojasi mobiliaisiais duomenimis ir nei karto tuo laikotarpiu nesinaudoja bet kuria iš šių paslaugų per „Telia“ mobilaus ryšio tinklą Lietuvoje.

Ką darysime tokiu atveju?

Įspėsime klientą SMS žinute apie sąžiningo naudojimosi taisyklių pažeidimą. Klientui per 2 savaites nuo įspėjimo dienos nepakeitus naudojimosi paslaugomis taip, kad bent 7 dienas paslaugomis būtų naudojamasi Lietuvoje, „Telia“ turi teisę taikyti žemiau nurodytą papildomą mokestį už tolesnį naudojimąsi visomis paslaugomis (balso, SMS ir mobiliųjų duomenų perdavimo), kol naudojimasis tarptinklinio ryšio paslaugomis atitiks sąžiningo naudojimosi sąlygas.

• Klientas, kuris naudojasi „Telia“ mobiliojo ryšio paslaugomis trumpiau nei 4 mėnesius iš eilės, 1 kalendorinį mėnesį tarptinklinio ryšio paslaugomis ES/EEE šalyse naudojasi daugiau nei Lietuvoje ir ES/EEE šalyse būna ilgiau nei Lietuvoje. Siekdama išvengti grėsmės kitų klientų tolesniam sąžiningam naudojimuisi paslaugomis bei užtikrinti užsienio operatorių teisėtus interesus, „Telia“ laikys, kad kliento tolesnis naudojimosi tarptinklinio ryšio paslaugomis modelis nepasikeis.

Taisyklės pažeidimo pavyzdys: naujas „Telia“ mobiliųjų paslaugų klientas liepos 1 dieną įsigyja „Telia“ mobilaus ryšio planą ir po kelių dienų išvyksta į Kroatiją, kur visą mėnesį skambina bei naudojasi mobiliaisiais duomenimis tik Kroatijoje (nefiksuojamas naudojimasis paslaugomis Lietuvoje).

Ką darysime tokiu atveju?

Įspėsime klientą SMS žinute apie sąžiningo naudojimosi taisyklių pažeidimą. Jei per 2 savaites nuo įspėjimo dienos klientas nepakeis naudojimosi paslaugomis modelio, t. y. nepradės naudotis paslaugomis daugiau Lietuvoje nei ES/EEE arba būti daugiau Lietuvoje nei ES/ EEE, turėsime teisę taikyti žemiau nurodytą papildomą mokestį už tolesnį naudojimąsi visomis paslaugomis (balso, SMS ir mobiliųjų duomenų perdavimo), kol naudojimasis tarptinklinio ryšio paslaugomis atitiks sąžiningo naudojimosi sąlygą.

Pažeidus aukščiau išvardintas sąžiningo naudojimosi taisykles, tolimesnis vartojimas yra apmokestinamas prie pokalbio/SMS/mobiliųjų duomenų siuntimo Lietuvoje tarifų pridedant tuo metu galiojančius didmeninius reguliuojamų tarptinklinio ryšio paslaugų tarifus (skambučiams į ES/EEE šalis – 0,03872 €/min., SMS žinutėms – 0,0121 €/SMS, mobiliesiems duomenims – 0,00531 €/MB). Bendra šių tarifų suma negali viršyti:

• Už skambučius į ES/EEE šalis – 0,2299 €/min.;

• Už SMS žinutes – 0,0726 €/SMS;

• Už mobiliųjų duomenų perdavimą – 0,2420 €/MB.

Priimami skambučiai apmokestinami 0,011011 €/min. tarifu.

Jeigu nustatysime, kad SIM kortelės buvo organizuotai perparduodamos asmenims, faktiškai negyvenantiems Lietuvoje ir neturintiems su ja nuolatinių ryšių, siekiant pasipelnyti iš mažmeninių kainų skirtumo tarp Lietuvos ir kitų ES/EEE šalių, nedelsdami imsimės priemonių (pavyzdžiui, apriboti naudojimąsi tarptinklinio ryšio paslaugomis), siekdami užtikrinti, kad būtų laikomasi visų numatytų sąlygų.

Norime priminti, kad ES/EEE šalyse taip pat galioja ir iki šiol taikytos bendrosios sąžiningo naudojimosi mobiliojo ryšio paslaugomis taisyklės.

Nurodyti kainodaros pakeitimai galioja naudojantis paslaugomis šiose šalyse:

Airija Jungtinė Karalystė Norvegija
Austrija Jungtinė Karalystė Portugalija
Azorai (veikia Portugalijos operatoriai) Kanarai (veikia Ispanijos operatoriai) Prancūzija
Belgija Kipras Prancūzijos Gviana
Bulgarija Kroatija Rejunjonas
Čekija Latvija Rumunija
Danija Lenkija Sen Martenas (Prancūzijos)
Estija Lichtenšteinas Slovakija
Gibraltaras Liuksemburgas Slovėnija
Graikija Madeira (veikia Portugalijos operatoriai) Suomija
Gvadelupa Majotas Švedija
Islandija Malta Vengrija
Ispanija Martinika Islandija
Italija Nyderlandai Vokietija

Klientams ir toliau teikiamos papildomos naudos:

• Baltijos ir Skandinavijos šalyse – kaip namie

Klientams, turintiems planus „Premium S“, „Premium M“, „Premium L“, „Premium XL“, „Premium XXL“, „Ekonomiškas S“, „Ekonomiškas M“, „Ekonomiškas L“, „Ekonomiškas XL“, „Ekonomiškas XXL“, „Sumanus M“, „Sumanus L“, „Sumanus XL“, „Sumanus XXL“, „Praktiškas M“, „Praktiškas L“, „Praktiškas XL“, „Praktiškas XXL“, „Smart S“, „Smart M“, „Smart L“, „Smart XL“, „Smart XXL“, „Start S“, „Start M“, „Start L“, „Start XL“, „Start XXL“, „Neribotai S“, „Neribotai M“, „Neribotai L“, „Neribotai XL“, „Neribotai XXL“, „Mano S“, „Mano M“, „Mano L“, „Mano XL“, „Mano XXL“; „Omnitel Connect 2“, „Omnitel Connect 4“, „Omnitel Connect 8“, „Omnitel Connect 16“, „Omnitel Connect 32“, „Omnitel Connect 64“, „Omnitel Connect MAX“; „Connect 2“, „Connect 12“, „Connect 100“, „Connect 200“, „Connect Travel“, Lietuvoje suteikiamos pokalbių minutės, SMS žinutės ir mobilieji duomenys galioja ir keliaujant Latvijoje, Estijoje, Suomijoje, Švedijoje, Norvegijoje bei Danijoje be papildomo apmokestinimo. Priimami skambučiai nekainuoja.

• Nemokami mobilieji duomenys Europos Sąjungoje - kasdien

Klientams, turintiems „Smart L“, „Smart XL“, „Smart XXL“, „Start L“, „Start XL“, „Start XXL“, „Neribotai L“, „Neribotai XL“, „Neribotai XXL“, „Mano L“, „Mano XL“, „Mano XXL“, „Išmaniems L“, „Išmaniems XL“ ir „Išmaniems XXL“ planus, Europos Sąjungos šalyse be papildomo apmokestinimo kasdien suteikiama 15, 25 arba 35 MB mobiliųjų duomenų.

Išnaudojus plano suteikiamas papildomas naudas, bus taikomos standartinės apmokestinimo sąlygos, t. y. tarifai, nurodyti šio puslapio viršuje esančioje lentelėje.

Primename, kad:

• Dėl tarptinklinio ryšio paslaugų ES/EEE šalyse galite skambinti nemokamu telefonu +370 698 51000.

• Pagalbos skambučiai trumpuoju numeriu 112 ES/EEE šalyse yra nemokami.

• Išjungti tarptinklinio ryšio paslaugą galite nustatę atitinkamus telefono parametrus, kaip nurodyta jūsų telefono naudojimosi instrukcijoje, arba teiraukitės informacijos telefonu +370 698 51000.

• Siekiame padėti klientams išvengti didelių tarptinklinio ryšio sąskaitų naudojantis mobiliuoju internetu užsienyje. Todėl kiekvienam abonentui esame nustatę 60,5 € išlaidų paslaugoms ribą. Norėdami ją pakeisti, kreipkitės į artimiausią „Telia“ saloną arba telefonu +370 641 81817.

• Svarbu: nurodytos kainos negalioja skambinant į specialiais tarifais apmokestinamus numerius, ir šie skambučiai apmokestinami atskiru padidinto tarifo mokesčiu, nustatytu tos šalies operatoriaus, iš kurio vyksta skambutis.

Svarbu: Skambučiai į specialaus apmokestinimo numerius, tarp jų į 700, 800, 900 linijas, apmokestinami padidinto tarifo mokesčiu, nustatytu tos šalies operatoriaus, iš kurio tinklo vyksta skambutis.