SĄLYGOS KELIAUJANTIEMS ES/EEE ŠALYSE

 

Informuojame apie taikomus paslaugų tarifus klientams, keliaujantiems ES/EEE šalyse:

  Tarifas € su PVM
Skambučiai ES/EEE kryptimi* 0,02105 €/min.
Priimami skambučiai 0,01137 €/min.
SMS*  -

Mobilieji duomenys*

(kol neišnaudotas plano suteiktas mobiliųjų duomenų kiekis)
0,00508 €/MB

Mobilieji duomenys*

(išnaudojus plano suteiktą mobiliųjų duomenų kiekis)
0,00709 €/MB

* Prie šio tarifo pridedamas pokalbio/SMS/mobiliųjų duomenų siuntimo Lietuvoje tarifas už vieną vienetą (pokalbio minutę, SMS ar 1 MB) pagal turimo mokėjimo plano sąlygas.

 

Atkreipiame dėmesį, kad mobiliesiems duomenims yra taikomas duomenų kiekio, kurį galite išnaudoti ES/EEE šalyse, limitas.

 

Daugiau apie duomenų kiekio ES/EEE šalyse limitą

Remiantis ES tarptinklinio ryšio reguliavimo nuostatomis, mobiliesiems duomenims gali būti taikomas duomenų kiekio limitas tais atvejais, kai plano arba nuolatinio duomenų plano 1 GB kaina yra mažesnė už ES reguliavimo institucijų nustatytą didmeninę duomenų perdavimo ES/EEE šalyse kainą (t.y., 1 GB kaina Lietuvoje yra mažesnė už 7,26 €/GB).

Duomenų kiekio limitas yra nustatomas plano arba nuolatinio duomenų plano fiksuotą mėnesinį mokestį padalinus iš didžiausios galimos didmeninės kainos už 1 GB (97,26 €/GB)) ir padauginus iš dviejų.

Rūpindamiesi jumis suteikiame daugiau vertės ir reguliavimu leistiną mobiliųjų duomenų limitą ES/EEE šalyse padidiname iki jūsų plano suteikiamo duomenų kiekio. Viršijus šį kiekį, ES/EEE šalyse bus taikomi aukščiau nurodyti tarifai už 1 MB.

Primename, kad mūsų teikiamos balso, SMS ir mobiliųjų duomenų paslaugos yra skirtos tik Lietuvos vartotojams − tiems klientams, kurie didžiąją laiko dalį praleidžia ir paslaugomis naudojasi Lietuvoje. Todėl norėdami apsaugoti vartotojų ir ryšio operatorių teises, nuo 2017 m. birželio 15 d. taikysime Sąžiningo naudojimosi tarptinklinio ryšio paslaugomis taisykles.

Daugiau apie Sąžiningo naudojimosi tarptinklinio ryšio paslaugomis ES/EEE šalyse taisykles

Siekdami užtikrinti kokybišką paslaugų teikimą visiems klientams bei vykdyti įsipareigojimus užsienio šalių operatoriams, prašome klientų naudotis tarptinklinio ryšio paslaugomis ES/EEE valstybėse sąžiningai.

Ką laikome nesąžiningu naudojimusi tarptinklinio ryšio paslaugomis ES/EEE?

Nesąžiningu naudojimusi paslaugomis laikome atvejus, kai:

 1. Klientas 4 mėnesius iš eilės tarptinklinio ryšio paslaugomis (balso, SMS arba mobiliųjų duomenų perdavimo) ES/EEE šalyse naudojasi daugiau nei Lietuvoje ir ES/EEE šalyse būna ilgiau nei Lietuvoje.
  Pavyzdys: per paskutinius 4 mėnesius „Telia“ mobiliųjų paslaugų klientas 3 mėnesius praleido Ispanijoje, vieną – Lietuvoje. Per tą patį laiką jis sunaudojo 500 pokalbių minučių: iš jų – 300 min. Ispanijoje, 200 – min. Lietuvoje. Taigi klientas daugiau nei pusę viso laiko praleido kitoje ES šalyje, ir paslauga naudojosi toje šalyje daugiau, nei Lietuvoje.
  Pastebėję Sąžiningo naudojimosi tarptinklinio ryšio paslaugomis ES/EEE šalyse taisyklių pažeidimą apie tai įspėsime klientą SMS žinute. Jei per 2 savaites nuo įspėjimo dienos klientas nepradės naudotis paslaugomis daugiau Lietuvoje nei ES/EEE valstybėse arba būti daugiau Lietuvoje nei ES/ EEE, turėsime teisę taikyti nurodytą papildomą mokestį už tolesnį naudojimąsi visomis − balso, SMS ir mobiliųjų duomenų perdavimo − paslaugomis, kol naudojimasis tarptinklinio ryšio paslaugomis atitiks sąžiningo naudojimosi sąlygas.
 2. bent 2 savaites nesinaudojama jokiomis mobiliojo ryšio paslaugomis Lietuvoje, o vėliau bent 2 savaites naudojamasi tik tarptinklinio ryšio paslaugomis.
  Pavyzdys: „Telia“ mobiliųjų paslaugų klientas 2 savaites iš eilės neskambina, nerašo SMS ir nenaršo Lietuvoje, vėliau Belgijoje 2 savaites iš eilės skambina arba rašo SMS, arba naudojasi mobiliaisiais duomenimis ir nei karto tuo laikotarpiu nesinaudoja bet kuria iš šių paslaugų per Telia mobilaus ryšio tinklą Lietuvoje. 
  Pastebėję tokį Sąžiningo naudojimosi tarptinklinio ryšio paslaugomis ES/EEE šalyse taisyklių pažeidimą apie tai įspėsime klientą SMS žinute. Klientui per 2 savaites nuo įspėjimo dienos nepakeitus naudojimosi paslaugomis taip, kad bent 7 dienas paslaugomis būtų naudojamasi Lietuvoje, „Telia“ turi teisę taikyti nurodytą papildomą mokestį už tolesnį naudojimąsi visomis − balso, SMS ir mobiliųjų duomenų perdavimo − paslaugomis , kol naudojimasis tarptinklinio ryšio paslaugomis atitiks sąžiningo naudojimosi sąlygas.
 3. klientas, kuris naudojasi „Telia“ mobiliojo ryšio paslaugomis trumpiau nei 4 mėnesius iš eilės, 1 kalendorinį mėnesį tarptinklinio ryšio paslaugomis ES/EEE šalyse naudojasi daugiau nei Lietuvoje ir ES/EEE šalyse būna ilgiau nei Lietuvoje. Siekdama išvengti grėsmės kitų klientų tolesniam sąžiningam naudojimuisi paslaugomis bei užtikrinti užsienio operatorių teisėtus interesus, „Telia“ laikys, kad kliento tolesnis naudojimosi tarptinklinio ryšio paslaugomis modelis nepasikeis.
  Pavyzdys: naujas „Telia“ mobiliųjų paslaugų klientas liepos 1 dieną įsigyja „Telia“ mobilaus ryšio planą ir po kelių dienų išvyksta į Kroatiją, kur  visą mėnesį skambina bei naudojasi mobiliaisiais duomenimis tik Kroatijoje (nefiksuojamas naudojimasis paslaugomis Lietuvoje).
  Pastebėję tokį Sąžiningo naudojimosi tarptinklinio ryšio paslaugomis ES/EEE šalyse taisyklių pažeidimą apie tai įspėsime klientą SMS žinute. Jei per 2 savaites nuo įspėjimo dienos klientas nepakeis naudojimosi paslaugomis modelio, t. y. nepradės naudotis paslaugomis daugiau Lietuvoje nei ES/EEE arba būti daugiau Lietuvoje nei ES/ EEE, turėsime teisę taikyti nurodytą papildomą mokestį už tolesnį naudojimąsi visomis − balso, SMS ir mobiliųjų duomenų perdavimo − paslaugomis, kol naudojimasis tarptinklinio ryšio paslaugomis atitiks sąžiningo naudojimosi sąlygą.

Pažeidus aukščiau išvardintas sąžiningo naudojimosi taisykles, tolimesnis vartojimas yra apmokestinamas prie pokalbio/SMS/mobiliųjų duomenų siuntimo Lietuvoje tarifų pridedant tuo metu galiojančius didmeninius reguliuojamų tarptinklinio ryšio paslaugų tarifus (skambučiams į ES/EEE šalis – 0,03872 €/min., SMS žinutėms – 0,0121 €/SMS, mobiliesiems duomenims – 0,00709 €/MB). Bendra šių tarifų suma negali viršyti:

Už skambučius į ES/EEE šalis 0,2299 €/min.
Už SMS žinutes 0,0726 €/SMS
Už mobiliųjų duomenų perdavimą 0,2420 €/MB

Nustatę, kad SIM kortelės buvo organizuotai perparduodamos asmenims, faktiškai negyvenantiems Lietuvoje ir neturintiems su ja nuolatinių ryšių, siekiant pasipelnyti iš mažmeninių kainų skirtumo tarp Lietuvos ir kitų ES/EEE šalių, nedelsdami imsimės priemonių, pavyzdžiui, apriboti naudojimąsi tarptinklinio ryšio paslaugomis, siekdami užtikrinti, kad būtų laikomasi visų numatytų sąlygų.

Norime priminti, kad ES/EEE šalyse taip pat galios ir iki šiol taikytos bendrosios sąžiningo naudojimosi mobiliojo ryšio paslaugomis taisyklės.

ES/EEE šalys, kuriose galioja nurodyti tarifai

Nurodyti kainodaros pakeitimai galioja šioms šalims:

Airija Ispanija Norvegija
Austrija Italija Portugalija
Belgija

Jungtinė Karalystė

Prancūzija
Bulgarija Kipras Rumunija

Čekija

Kroatija Slovakija
Danija Latvija Slovėnija
Estija Lenkija Suomija
Gibraltaras Lichtenšteinas Švedija
Graikija Liuksemburgas Vengrija
Gvinėja Malta Vokietija
Islandija Nyderlandai  

 

Papildoma nauda keliaujantiems ES/EEE šalyse

Klientams ir toliau teikiamos papildomos naudos*:

 • Baltijos ir Skandinavijos šalyse – kaip namie
  Klientams, turintiems planus „Smart S“, „Smart M“, „Smart L“, „Smart XL“, „Smart XXL“, „Start S“, „Start M“, „Start L“, „Start XL“, „Start XXL“, „Neribotai S“, „Neribotai M“, „Neribotai L“, „Neribotai XL“, „Neribotai XXL“, „Mano S“, „Mano M“, „Mano L“, „Mano XL“, „Mano XXL“; „Omnitel Connect 2“, „Omnitel Connect 4“, „Omnitel Connect 8“, „Omnitel Connect 16“, „Omnitel Connect 32“, „Omnitel Connect 64“, „Omnitel Connect MAX“; „Connect 2“, „Connect 12“, „Connect 100“, „Connect 200“, Lietuvoje suteikiamos pokalbių minutės, SMS žinutės ir mobilieji duomenys galioja ir keliaujant Latvijoje, Estijoje, Suomijoje, Švedijoje, Norvegijoje bei Danijoje be papildomo apmokestinimo.
  Daugiau apie paslaugą.

 • Nemokami mobilieji duomenys Europos Sąjungoje - kasdien
  Klientams, turintiems „Smart L“, „Smart XL“, „Smart XXL“, „Start L“, „Start XL“, „Start XXL“, „Neribotai L“, „Neribotai XL“, „Neribotai XXL“, „Mano L“, „Mano XL“, „Mano XXL“, „Išmaniems L“, „Išmaniems XL“ ir „Išmaniems XXL“ planus, Europos Sąjungos šalyse be papildomo apmokestinimo kasdien suteikiama 15, 25 arba 35 MB mobiliųjų duomenų.

* Išnaudojus plano suteikiamas papildomas naudas, bus taikomos standartinės apmokestinimo sąlygos, t. y. tarifai nurodyti puslapio viršuje esančioje lentelėje.

Atmintinė keliaujantiems ES/EEE šalyse

Primename, kad:

 • Dėl tarptinklinio ryšio paslaugų ES/EEE šalyse galite skambinti nemokamu telefonu +370 698 51000. 
 • Pagalbos skambučiai trumpuoju numeriu 112 ES/EEE šalyse yra nemokami.
 • Išjungti tarptinklinio ryšio paslaugą galite nustatę atitinkamus telefono parametrus, kaip nurodyta Jūsų telefono naudojimosi instrukcijoje, arba teiraukitės informacijos telefonu +370 698 51000.
 • Siekiame padėti klientams išvengti didelių tarptinklinio ryšio sąskaitų naudojantis mobiliuoju internetu užsienyje. Todėl kiekvienam abonentui esame nustatę 60,5 € išlaidų paslaugoms ribą. Norėdami ją pakeisti, kreipkitės į artimiausią „Telia“ saloną arba telefonu +370 641 81817. 
 • Svarbu: Nurodytos kainos negalioja skambinant į specialiais tarifais apmokestinamus numerius ir šie skambučiai apmokestinami atskiru padidinto tarifo mokesčiu nustatytu tos šalies operatoriaus iš kurio vyksta skambutis.

Svarbu: Skambučiai į specialaus apmokestinimo numerius, tarp jų į 700, 800, 900 linijas, apmokestinami padidinto tarifo mokesčiu, nustatytu tos šalies operatoriaus, iš kurio tinklo vyksta skambutis.