Dažniausiai užduodami klausimai (DUK)

Sąžiningo naudojimosi taisyklė

„Telia“ teikiamos paslaugos yra skirtos jūsų bendravimo ir kitiems poreikiams, todėl jomis skatiname naudotis sąžiningai ir nepažeidžiant kitų asmenų teisių bei teisėtų interesų.

Pasirinkdami „Telia“ mobiliojo ryšio planus, jūs įsipareigojate:

 • Naudojant planus telefonui - SIM kortelę naudoti tik mobiliajame telefone bendravimui su kitais žmonėmis bei naršymui internete, todėl nesąžiningu naudojimusi gali būti pripažintas neriboto interneto paslaugų naudojimas tokiuose įrenginiuose kaip maršrutizatoriai, modemai, asmeniniai kompiuteriai, planšetiniai kompiuteriai ir kt., arba dalijimasis internetu su kitais įrenginiais (angl. tethering).
 • Jokiomis priemonėmis ir metodais nenaudoti „Telia“ paslaugų ar kitokių elektroninio ryšio tinklo resursų nesąžiningam ir (ar) kitų asmenų teisėtus interesus pažeidžiančiam ekonominės naudos teikimui arba gavimui, savo piniginės naudos siekimui, „Telia“ paslaugų perpardavimui ir (ar) pasipelnymui iš to.
 • „Telia“ jums teikiamų paslaugų nenaudoti teikiant ryšio paslaugas kitiems (atlygintinai ar neatlygintinai).
 • Naudotis „Telia“ paslaugomis asmeniškai ir be išankstinio „Telia“ sutikimo neleisti jomis, ar jums suteikta SIM kortele, naudotis kitiems asmenims.
 • Nenaudoti SIM kortelės automatuose ar Lietuvoje draudžiamoje įrangoje.
 • „Telia“ (ar „Telia“ klientų) sąskaita nesiekti piniginės naudos sau, nebandyti pasipelnyti iš „Telia“ ar kitų operatorių, įskaitant nebandymo pasipelnyti iš skirtumo tarp jums taikomo tarifo, tinklų sujungimo mokesčio ir kitų rinkoje galiojančių kainų.
 • Užtikrinti, kad jums suteikta SIM kortelė, įranga ar telefono numeris nėra naudojami jokiai nusikalstamai veiklai vykdyti, taip pat ir susijusiai su piktnaudžiavimu ar sukčiavimu.
 • Nenaudoti „Telia“ paslaugų neprotingai didelio balso ir SMS paslaugų srauto inicijavimui bei nepagrįstai didelio mobiliojo interneto srauto siuntimui, priėmimui arba dalijimuisi, arba kitokiam vartojimui, kuris pagal savo pobūdį, apimtį yra neįprastas tokios paslaugos vartotojams, iš esmės neatitinka įprasto vidutinio mūsų kliento vartojimo įpročių ir yra nepanašus į racionalų naudojimąsi paslaugomis asmeninėms reikmėms bei gali daryti įtaką kitų „Telia“ klientų naudojimosi paslaugomis kokybei.

Nustačius, kad „Telia“ paslaugomis vis dėlto naudojatės nesąžiningai ar kitaip pažeidžiant su „Telia“ sudarytos sutarties sąlygas, paslaugų teikimas jums gali būti apribojamas, o vėliau ir visiškai nutraukiamas.

Naudojimosi tarptinklinio ryšio paslaugomis ES ir EEE šalyse taisyklės

Mūsų teikiamos paslaugos (balso, SMS ir mobiliųjų duomenų) yra skirtos tik Lietuvos vartotojams, t. y. klientams, kurie didžiąją laiko dalį praleidžia ir paslaugomis naudojasi Lietuvoje. Todėl, norėdami užtikrinti, kad nesąžiningais veiksmais nebūtų pažeistos vartotojų ir operatorių teisės, bei siekdami užtikrinti kokybišką paslaugų teikimą visiems klientams, taikome sąžiningo naudojimosi tarptinklinio ryšio paslaugomis taisykles.

Nesąžiningu naudojimusi paslaugomis laikome atvejus, kai:

 • 4 mėnesius iš eilės klientas tarptinklinio ryšio paslaugomis (balso, SMS arba mobiliųjų duomenų perdavimo) ES/EEE šalyse naudojasi daugiau nei Lietuvoje ir ES/EEE šalyse būna ilgiau nei Lietuvoje.
  Taisyklės pažeidimo pavyzdys: per paskutinius 4 mėnesius „Telia“ mobiliųjų paslaugų klientas 3 mėnesius praleido Ispanijoje, vieną – Lietuvoje. Per tą patį laiką jis sunaudojo 500 pokalbių minučių: iš jų – 300 min. Ispanijoje, 200 – min. Lietuvoje. Taigi klientas daugiau nei pusę viso laiko praleido kitoje ES šalyje, ir paslauga naudojosi toje šalyje daugiau, nei Lietuvoje.

  Ką darysime tokiu atveju?
  Įspėsime klientą SMS žinute apie sąžiningo naudojimosi taisyklių pažeidimą. Jei per 2 savaites nuo įspėjimo dienos klientas nepakeis naudojimosi paslaugomis modelio, t. y. nepradės naudotis paslaugomis daugiau Lietuvoje nei ES/EEE arba būti daugiau Lietuvoje nei ES/ EEE, turėsime teisę taikyti žemiau nurodytą papildomą mokestį už tolesnį naudojimąsi visomis paslaugomis (balso, SMS ir mobiliųjų duomenų perdavimo), kol naudojimasis tarptinklinio ryšio paslaugomis atitiks sąžiningo naudojimosi sąlygą.
   
 • Bent 2 savaites nesinaudojama jokiomis mobiliojo ryšio paslaugomis Lietuvoje, o vėliau bent 2 savaites naudojamasi tik tarptinklinio ryšio paslaugomis.
  Taisyklės pažeidimo pavyzdys: „Telia“ mobiliųjų paslaugų klientas 2 savaites iš eilės neskambina, nerašo SMS ir nenaršo Lietuvoje, vėliau Belgijoje 2 savaites iš eilės skambina arba rašo SMS, arba naudojasi mobiliaisiais duomenimis ir nei karto tuo laikotarpiu nesinaudoja bet kuria iš šių paslaugų per Telia mobilaus ryšio tinklą Lietuvoje.

  Ką darysime tokiu atveju?
  Įspėsime klientą SMS žinute apie sąžiningo naudojimosi taisyklių pažeidimą. Klientui per 2 savaites nuo įspėjimo dienos nepakeitus naudojimosi paslaugomis taip, kad bent 7 dienas paslaugomis būtų naudojamasi Lietuvoje, „Telia“ turi teisę taikyti žemiau nurodytą papildomą mokestį už tolesnį naudojimąsi visomis paslaugomis (balso, SMS ir mobiliųjų duomenų perdavimo), kol naudojimasis tarptinklinio ryšio paslaugomis atitiks sąžiningo naudojimosi sąlygas.
   
 • Klientas, kuris naudojasi „Telia“ mobiliojo ryšio paslaugomis trumpiau nei 4 mėnesius iš eilės, 1 kalendorinį mėnesį tarptinklinio ryšio paslaugomis ES/EEE šalyse naudojasi daugiau nei Lietuvoje ir ES/EEE šalyse būna ilgiau nei Lietuvoje. Siekdama išvengti grėsmės kitų klientų tolesniam sąžiningam naudojimuisi paslaugomis bei užtikrinti užsienio operatorių teisėtus interesus, „Telia“ laikys, kad kliento tolesnis naudojimosi tarptinklinio ryšio paslaugomis modelis nepasikeis.
  Taisyklės pažeidimo pavyzdys: naujas „Telia“ mobiliųjų paslaugų klientas liepos 1 dieną įsigyja „Telia“ mobilaus ryšio planą ir po kelių dienų išvyksta į Kroatiją, kur visą mėnesį skambina bei naudojasi mobiliaisiais duomenimis tik Kroatijoje (nefiksuojamas naudojimasis paslaugomis Lietuvoje).

  Ką darysime tokiu atveju?
  Įspėsime klientą SMS žinute apie sąžiningo naudojimosi taisyklių pažeidimą. Jei per 2 savaites nuo įspėjimo dienos klientas nepakeis naudojimosi paslaugomis modelio, t. y. nepradės naudotis paslaugomis daugiau Lietuvoje nei ES/EEE arba būti daugiau Lietuvoje nei ES/ EEE, turėsime teisę taikyti žemiau nurodytą papildomą mokestį už tolesnį naudojimąsi visomis paslaugomis (balso, SMS ir mobiliųjų duomenų perdavimo), kol naudojimasis tarptinklinio ryšio paslaugomis atitiks sąžiningo naudojimosi sąlygą.

Pažeidus aukščiau išvardintas sąžiningo naudojimosi taisykles, tolimesnis vartojimas yra apmokestinamas prie pokalbio/SMS/mobiliųjų duomenų siuntimo Lietuvoje tarifų pridedant tuo metu galiojančius didmeninius reguliuojamų tarptinklinio ryšio paslaugų tarifus (skambučiams į ES/EEE šalis – 0,03872 Eur/min., SMS žinutėms – 0,0121 Eur/SMS, mobiliesiems duomenims – 0,00709 Eur/MB). Bendra šių tarifų suma negali viršyti:

 • Už skambučius į ES/EEE šalis – 0,2299 Eur/min.;
 • Už SMS žinutes – 0,0726 Eur/SMS;
 • Už mobiliųjų duomenų perdavimą – 0,2420 Eur/MB.
Priimami skambučiai apmokestinami 0,011011 Eur/min. tarifu.

Jeigu nustatysime, kad SIM kortelės buvo organizuotai perparduodamos asmenims, faktiškai negyvenantiems Lietuvoje ir neturintiems su ja nuolatinių ryšių, siekiant pasipelnyti iš mažmeninių kainų skirtumo tarp Lietuvos ir kitų ES/EEE šalių, nedelsdami imsimės priemonių (pavyzdžiui, apriboti naudojimąsi tarptinklinio ryšio paslaugomis), siekdami užtikrinti, kad būtų laikomasi visų numatytų sąlygų.