Telia ID

Investuotojo kalendorius

 

 

2019-04-03 Auditorių patikrinta 2018 m. metinė konsoliduota finansinė atskaitomybė
2019-04-25 2019 m. 3 mėnesių tarpinė konsoliduota finansinė atskaitomybė
2019-04-26 Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas
2019-05-23 2018 m. dividendų mokėjimas
2019-07-18 2019 m. 6 mėnesių tarpinė konsoliduota finansinė atskaitomybė
2019-10-17 2019 m. 9 mėnesių tarpinė konsoliduota finansinė atskaitomybė