Metinės ataskaitos ir dokumentai

 
Bendrovės įstatai

Telia Lietuva, AB įstatai (įregistuoti 2020-07-01)

Valdysenos ataskaitos
Personalo ir Atlygio politikos

Mūsų patys vertingiausi ištekliai yra mūsų žmonės. Mes siekiame, kad „Telia“ būtų gera vieta dirbti. Tam, kad to pasiektume sąžiningu ir tinkamu būdu, mes sukūrėme šią Politiką, kurioje apibrėžėme Bendrovės lūkesčius darbuotojų atžvilgiu, taip pat tai, kokie turėtų būti mūsų darbuotojų lūkesčiai vieni kitų bei mūsų, kaip jų darbdavio, atžvilgiu. 

Personalo politika

„Telia“ tikslas – maksimaliai padidinti atlygio programų efektyvumą, siekiant pritraukti, išlaikyti ir motyvuoti aukštos kvalifikacijos darbuotojus, kurie reikalingi verslo sėkmei išlaikyti ir gerinti. Atlygio politika siekiama sukurti pagrindą vėlesnėms gairėms ir rekomendacijoms, kuriose bus aiškiau išdėstomas „Telia“ požiūris į atlygio praktikos kūrimą ir įgyvendinimą visuose organizacijos lygiuose dirbantiems darbuotojams. 

Atlygio politika

2020 m. balandžio 28 d. eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtino Telia Lietuva vadovo ir valdybos narių atlygio politiką

2020 m. Atlygio ataskaita