Nekasdienė patirtis. Šią savaitę kartu su kolega Artūru Gojenko įvedėme greitesnį internetą klientui šalia Garliavos- hibridinį. Gerai “traukia”. Anūkas studentas turėtų būti patenkintas.

„Telia“ turime iniciatyvą „Šešėliavimas“. Jos metu bet kuris darbuotojas gali praleisti kelias valandas arba visą dieną su kolega iš kito skyriaus. Tai labai naudinga. Geriau susipažįsti su kito skyriaus darbo specifika, gali išgirsti gerų patarimų, kaip galima pagerinti produktą, procesą.

Su Artūru kitam klientui Kaune įvedėme šviesolaidinį internetą, kurio greitis 1Gbs. Po TV priedėlio pakeitimo kliento TV nušvito kitom spalvom :).