Autorių teisių apsauga

 

Visos autoriaus teisės į Telia Lietuva, AB svetaines ir jose pateiktą informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant, visus joje pateiktus dokumentus, tekstus, atvaizdus, skaičius, grafikus, vaizdo ar garso įrašus ir kompiuterinius kodus, yra saugomos Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo nustatyta tvarka.
 
Draudžiama be išankstinio raštiško Telia Lietuva, AB sutikimo šioje svetainėje esančią informaciją bet kokia forma ar priemonėmis atkurti, platinti, skelbti ar kitaip naudoti pažeidžiant Telia Lietuva, AB intelektinės nuosavybės teises. Svetainėje pateikiami trečiųjų asmenų intelektinės nuosavybės objektai saugomi trečiųjų asmenų. 

Telia Lietuva, AB saugo visas turimas teises į kūrinius, naudojamus išmaniajai televizijai teikti, kūrinių atvaizdai pateikiami šiame puslapyje, tačiau tai nėra baigtinis saugomų kūrinių sąrašas:

Išmaniosios televizijos meniu nuo 2014 kovo 7 d.

Pagrindinis meniu su ikonomis

 

TV

 • TV kanalai, jų išdėstymas ir valdymas.
 
 
 
 
 
 • Kanalų tvarkos keitimo logika
 
 
 
 
 • Kalbos valdymas
 
 • „Ką žiūrėti“ skirtis
 
 
 • TV įrašai
 
 • TV programa
 
 • Priminimai
 
 • Videonuoma

 

 
 
 
 
 
 • Programėlės
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Radijas
 
 
 
 • Saugykla
 
 
 
 
 
 • Paieška
 
 • Pranešimai
 
 • Nustatymai
 
 

Valdymas papildomais mygtukais

 • Valdymas „Veiksmai“ mygtuko pagalba.