Autorių teisių apsauga

 
Visos autoriaus teisės į Telia Lietuva, AB svetaines ir jose pateiktą informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant, visus joje pateiktus dokumentus, tekstus, atvaizdus, skaičius, grafikus, vaizdo ar garso įrašus ir kompiuterinius kodus, yra saugomos Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo nustatyta tvarka.
 
Draudžiama be išankstinio raštiško Telia Lietuva, AB sutikimo šioje svetainėje esančią informaciją bet kokia forma ar priemonėmis atkurti, platinti, skelbti ar kitaip naudoti pažeidžiant Telia Lietuva, AB intelektinės nuosavybės teises. Svetainėje pateikiami trečiųjų asmenų intelektinės nuosavybės objektai saugomi trečiųjų asmenų.