„Telia Lietuva“ įmonių grupė

 

 

 

Telia Lietuva, AB nuo 2017 m. vasario 1 d. tęsia telekomunikacijų ir IT paslaugų įmonės TEO LT, AB ir prie jos prijungtų mobiliojo ryšio operatoriaus „Omnitel“ ir duomenų centrų verslo lyderio „Baltic Data Center“ veiklą. Didžiąją dalį „Telia Lietuva“ klientų sudaro Lietuvos gyventojai ir verslo įmonės. Bendrovė paslaugas teikia ir vietiniams bei tarptautiniams telekomunikacijų operatoriams.

Drauge su UAB „Bitė Lietuva“ ir UAB „Tele2“ (abi įmonės turi po 25 proc.) įsteigta VšĮ „Numerio perkėlimas“ nuo 2016 m. sausio 1 d. kartu su UAB „Mediafon“ administruoja centrinę duomenų bazę, skirtą telefono numerio perkėlimui Lietuvoje užtikrinti.

2020 m. liepos 1 d. „Telia Lietuva“ dukterinė įmonė Telia Customer Service LT, AB, kurios kontaktų centrai rūpinosi „Telia Lietuva“ klientų aptarnavimu ir teikė informacijos telefonu 118 paslaugą Lietuvoje, buvo reorganizuota ir prijungta prie „Telia Lietuva“. „Telia Lietuva“ perė Telia Customer Service LT veiklą, turtą, teises ir pareigas. Po reorganizavimo Telia Customer Service LT baigė savo veiklą kaip juridinis asmuo.